Category: Catalan

Afirmat en la Tradició Latent

Afirmat en la Tradició Latent

Afirmat en la Tradició Latent

(Gradualment traduirem al Català tots els nostres documents !
Si us plau, col.labori amb nosaltres! Necesitem més voluntaris.)

El tresor de la doctrina revelada es transmet en la fe de tots els creients. Aquesta és la seva llar natural. Es coneix com el sentit de la fe , o el sentit dels creients.

L'Església ensenya que 'La universalitat dels fidels que té l’unció del Sant (cf. 1 Jn., 2,20-17) no pot fallar en la seva creença, ' (Lumen Gentium § 12)

L'autèntica tradició de l'Església no és, de vegades, el que s'ha expressat públicament sinó la Tradició Latent, la tradició que subjeu profundament al cor dels fidelsfieles.

Mary was venerated as priest! Un exemple d’aquesta tradició latent és l’antiquíssima devoció a Maria com sacerdot.

El poble creia que Maria va ser, certament, sacerdot per quatre principals raons: Maria pertanyia a una família sacerdotal. Maria exercia funcions sacerdotals. Maria ens va donar l'Eucaristia i Maria ens procura el perdó dels pecats .

La devoció a Maria Sacerdot ha estat present a través de l’història de l’Església..

La tradició accentuava el paper de Maria com a sacerdot quan va oferir Jesús durant la Presentació al Temple i durant la crucifixió al Calvari.

La devoció va continuar fins 1927, quan improvisadament va ésser suprimida pel Sant Ofici – probablement per la relació que implicava amb l’ordenació de les dones!


  No importa quant privilegiada, la mare de Jesús era una dona. Si Maria va poder ser sacerdot, també ho pot ser qualsevol altra dona batejada.

Aquest és un autèntic cas de Tradició Latent. Els creients sempre han sabut des de el fons del seu cor que les dones també hi poden ésser sacerdots.

 
    Go to the next step?

1 2 3 4 5 6 7
batejada animada alliberada ordenada afirmada recolzada trucada


Vostè hi és a un sistema simplificat de presentació.
Per a passar a ún més acadèmic
clicki aquí!

Els Fets Parlen Més Que Les Paraules
Sigui un “amic” Posi un enllaç a la seva pàgina Contacti’ns
Marqui aquest iloc Suggereixi aquesta pàgina a algú que vostè conegui Enllaços

¡Gradualmente traduciremos al español todos nuestros documentos!
¡Por favor, ayúdenos! Necesitamos a más voluntarios.

Supported by developments in other Christian Churches

Supported by developments in other Christian Churches

Apoyado por el desarrollo
en otras Iglesias Cristianas

El Concilio Vaticano II enseña
que la Iglesia Católica debe aprender
de otras Iglesias Cristianas

(Gradualment traduirem al Català tots els nostres documents !
Si us plau, col.labori amb nosaltres! Necesitem més voluntaris.)

“Todos los que han sido justificados por la fe en el bautismo están incorporados a Cristo. Por eso son llamados Cristianos. Por eso están aceptados como hermanos y hermanas por los hijos de la Iglesia Católica”. (Ecumenism § 3)

“Muchos de las más significativos elementos y dones que conjuntamente construyen y dan vida a la misma Iglesia, pueden existir fuera de la Iglesia Católica”. (Ecumenism § 3)

“Cristo convoca a la Iglesia, mientras ella recorre su camino en esta tierra, hacia una continua reforma, una reforma que siempre ha necesitado” (Ecumenism § 5)

God is also at work in other Churches! En otras Iglesias Cristianas las mujeres están teniendo acceso a todos los ministerios ordenados.

Esto no se refiere solamente a las iglesias evangélicas, sino incluso a iglesias en corrientes próximas a la tradición Católica, como las de los Antiguos Católicos, las Metodistas, las Anglicanas y las Episcopalianas.
Ver ejemplos.

La admisión de mujeres en los ministerios ha sido la consecuencia de un largo proceso de oración y estudio de nuestro hermanos y hermanas Cristianos.
Su auténtica motivación cristiana y su genuina búsqueda para establecer lo que Jesús realmente quería, se puede leer en la publicación de muchos libros clasicos.


  El ejemplo de otras Iglesias Cristianas no prueba de una manera absoluta que sea correcto el ordenar mujeres.

Pero es una seria indicación de que este es el camino por el que el Espíritu Santo impulsa también a la Iglesia Católica.
 
    Go to the next step?
1 2 3 4 5 6 7
batejada animada alliberada ordenada afirmada recolzada trucada


Vostè hi és a un sistema simplificat de presentació.
Per a passar a ún més acadèmic
clicki aquí!

Els Fets Parlen Més Que Les Paraules
Sigui un “amic” Posi un enllaç a la seva pàgina Contacti’ns
Marqui aquest iloc Suggereixi aquesta pàgina a algú que vostè conegui Enllaços

(Gradualment traduirem al Català tots els nostres documents !
Si us plau, col.labori amb nosaltres! Necesitem més voluntaris.)

Called by the Holy Spirit

Called by the Holy Spirit

Llamadas por el Espíritu Santo

(Gradualment traduirem al Català tots els nostres documents !
Si us plau, col.labori amb nosaltres! Necesitem més voluntaris.)

La raíz de cualquier vocación se basa en haber sido creados por Dios.
Todas nuestras aptitudes provienen de la mano de Dios y en cada llamada, sea al trabajo que sea, a un ministerio, a un tipo de vida o a una misión especial, surge Dios llamándonos desde nuestra nada para ser las personas que somos.
Respecto a la vocación sacerdotal, siempre ha habido en la Iglesia, la convicción de que las , auténticas vocaciones provienen de Dios, y que sería criminal bloquear estas vocaciones.

Women are called to holy oders! El hecho es que muchas mujeres católicas, de todo el mundo, se sienten llamadas al ministerio sacerdotal.

Leed los testimonios de mujeres de hoy día que se sienten llamadas al sacerdocio.

En el pasado esta llamada, en gran parte, fue reprimida por prejuicios sociales y culturales. A pesar de todo, tenemos ejemplos de santas que manifestaron su llamada:
Santa Catalina de Siena,, doctora de la Iglesia
Santa Teresa de Lisieux,,doctora de la Iglesia

y otras.

Pruebas hechas a 100 mujeres que se sintieron llamadas al sacerdocio en la Iglesia Católica demostraron que eren igualmente competentes, motivadas y dignas que los candidatos varones para el sacerdocio. Leed aquí.


  A través del sentimiento vocacional de las mujeres católicas el mismo Espíritu Santo está apremiando a la Iglesia a que revise la prohibición existente contra las mujeres.

En tanto en cuanto la Iglesia continúe ignorando los impulsos del Espíritu, los valiosos carismas y dones de las mujeres se perderán para el ministerio.
 
    Go to the next step?


1 2 3 4 5 6 7
batejada animada alliberada ordenada afirmada recolzada trucada


Vostè hi és a un sistema simplificat de presentació.
Per a passar a ún més acadèmic
clicki aquí!

Els Fets Parlen Més Que Les Paraules
Sigui un “amic” Posi un enllaç a la seva pàgina Contacti’ns
Marqui aquest iloc Suggereixi aquesta pàgina a algú que vostè conegui Enllaços

(Gradualment traduirem al Català tots els nostres documents !
Si us plau, col.labori amb nosaltres! Necesitem més voluntaris.)

Seven Reasons why

Seven Reasons why

Hi Ha Almenys Set Raons Per Les Que Les Dones Poden Rebre Les Ordres Sagrades.

1. Un sol sacerdoci en Crist
A través del baptisme les dones i els homes comparteixen igualment el nou saderdoci de Crist
Això inclueix obertura a les Ordres Sagrades.
click!

2. Amb poder de presidir.
A l ‘Última Cena Jesús va donar el mateix poder tant als homes com a les dones. Ambdós poden ésser per presidir la Eucaristia. click!

3. Desviacions culturals.
La pràctica de l ‘ Església de no ordenar dones per el sacerdoci es basava en tres tipus de prejudici contra les dones. Això va afectar el judici dels líders de l ‘ Església.click!

4.Les dones han sigut diaconesses
Fins el segle IX l ‘ Església va consagrar sagramentalment diaconesses. Això prova que les dones poden ésser ordenades. click!

5. La possibilitat de que les dones siguin ordenades ha estat present en la Tradició latent de l ‘ Església.
Un exemple és l ‘ antiga devoció a Maria com sacerdot. Això demostra que, d ‘ acord amb el sentit dels fidels ( sensi fidei ), en Maria la prohibició en contra de les dones s ‘ ha superat.click!

6. L ‘ Església àmplia accepta les dones en el seu sacerdoci
Després d ‘ estudis molt seriosos i molta oració, altres Esglésies Cristianes ara ordenen dones per el sacerdoci. Encara que no totes aquestes Esglésies siguin acceptades per l ‘ Església Catòlica, aquesta creença convergent consensuada dels creients cristians, confirma que, ordenar a les dones està d ‘ acord amb el desig de Crist.click!

7. Les dones són també, de fet, trucades a ésser sacerdots.
El fet de que moltes dones catòliques responsables, sentin qu ‘ estan trucades per vocació al sacerdoci és un signe de l ‘ Esperit Sant que devem ignorarclick!

Conclusió : No hi ha arguments vàlids contra el sacerdoci de les dones, i molts arguments veritablement Catòlics en favor seu.

Join us . . . !

Then what about papal teaching
banning women priests?

Read our frequently asked questions!

Do you wish to translate this page via google translator?

You (i) first need to copy the URL of this page (from top bar of your browser), (ii) click on this link, (iii) paste the URL into the google converter. Then choose your language and click “translate”.

Enllaços Marqui aquest Iloc Suggereixi aquesta pàgina a algú que vostè conegui Contacti'ns Posi un enllaç a la seva página Uneixi's a CIRCLES Sigui un amic Els fets parlen Més que les paraules

¡Gradualmente traduciremos al español todos nuestros documentos!
¡Por favor, ayúdenos! Necesitamos a más voluntarios.

Seven Reasons why

Seven Reasons why

Hi Ha Almenys Set Raons Per Les Que Les Dones Poden Rebre Les Ordres Sagrades.

1. Un sol sacerdoci en Crist
A través del baptisme les dones i els homes comparteixen igualment el nou saderdoci de Crist
Això inclueix obertura a les Ordres Sagrades.
click!

2. Amb poder de presidir.
A l ‘Última Cena Jesús va donar el mateix poder tant als homes com a les dones. Ambdós poden ésser per presidir la Eucaristia. click!

3. Desviacions culturals.
La pràctica de l ‘ Església de no ordenar dones per el sacerdoci es basava en tres tipus de prejudici contra les dones. Això va afectar el judici dels líders de l ‘ Església.click!

4.Les dones han sigut diaconesses
Fins el segle IX l ‘ Església va consagrar sagramentalment diaconesses. Això prova que les dones poden ésser ordenades. click!

5. La possibilitat de que les dones siguin ordenades ha estat present en la Tradició latent de l ‘ Església.
Un exemple és l ‘ antiga devoció a Maria com sacerdot. Això demostra que, d ‘ acord amb el sentit dels fidels ( sensi fidei ), en Maria la prohibició en contra de les dones s ‘ ha superat.click!

6. L ‘ Església àmplia accepta les dones en el seu sacerdoci
Després d ‘ estudis molt seriosos i molta oració, altres Esglésies Cristianes ara ordenen dones per el sacerdoci. Encara que no totes aquestes Esglésies siguin acceptades per l ‘ Església Catòlica, aquesta creença convergent consensuada dels creients cristians, confirma que, ordenar a les dones està d ‘ acord amb el desig de Crist.click!

7. Les dones són també, de fet, trucades a ésser sacerdots.
El fet de que moltes dones catòliques responsables, sentin qu ‘ estan trucades per vocació al sacerdoci és un signe de l ‘ Esperit Sant que devem ignorarclick!

Conclusió : No hi ha arguments vàlids contra el sacerdoci de les dones, i molts arguments veritablement Catòlics en favor seu.

Join us . . . !

Then what about papal teaching
banning women priests?

Read our frequently asked questions!

Do you wish to translate this page via google translator?

You (i) first need to copy the URL of this page (from top bar of your browser), (ii) click on this link, (iii) paste the URL into the google converter. Then choose your language and click “translate”.

Enllaços Marqui aquest Iloc Suggereixi aquesta pàgina a algú que vostè conegui Contacti'ns Posi un enllaç a la seva página Uneixi's a CIRCLES Sigui un amic Els fets parlen Més que les paraules

¡Gradualmente traduciremos al español todos nuestros documentos!
¡Por favor, ayúdenos! Necesitamos a más voluntarios.

Seven Reasons why

Seven Reasons why

Hi Ha Almenys Set Raons Per Les Que Les Dones Poden Rebre Les Ordres Sagrades.

1. Un sol sacerdoci en Crist
A través del baptisme les dones i els homes comparteixen igualment el nou saderdoci de Crist
Això inclueix obertura a les Ordres Sagrades.
click!

2. Amb poder de presidir.
A l ‘Última Cena Jesús va donar el mateix poder tant als homes com a les dones. Ambdós poden ésser per presidir la Eucaristia. click!

3. Desviacions culturals.
La pràctica de l ‘ Església de no ordenar dones per el sacerdoci es basava en tres tipus de prejudici contra les dones. Això va afectar el judici dels líders de l ‘ Església.click!

4.Les dones han sigut diaconesses
Fins el segle IX l ‘ Església va consagrar sagramentalment diaconesses. Això prova que les dones poden ésser ordenades. click!

5. La possibilitat de que les dones siguin ordenades ha estat present en la Tradició latent de l ‘ Església.
Un exemple és l ‘ antiga devoció a Maria com sacerdot. Això demostra que, d ‘ acord amb el sentit dels fidels ( sensi fidei ), en Maria la prohibició en contra de les dones s ‘ ha superat.click!

6. L ‘ Església àmplia accepta les dones en el seu sacerdoci
Després d ‘ estudis molt seriosos i molta oració, altres Esglésies Cristianes ara ordenen dones per el sacerdoci. Encara que no totes aquestes Esglésies siguin acceptades per l ‘ Església Catòlica, aquesta creença convergent consensuada dels creients cristians, confirma que, ordenar a les dones està d ‘ acord amb el desig de Crist.click!

7. Les dones són també, de fet, trucades a ésser sacerdots.
El fet de que moltes dones catòliques responsables, sentin qu ‘ estan trucades per vocació al sacerdoci és un signe de l ‘ Esperit Sant que devem ignorarclick!

Conclusió : No hi ha arguments vàlids contra el sacerdoci de les dones, i molts arguments veritablement Catòlics en favor seu.

Join us . . . !

Then what about papal teaching
banning women priests?

Read our frequently asked questions!

Do you wish to translate this page via google translator?

You (i) first need to copy the URL of this page (from top bar of your browser), (ii) click on this link, (iii) paste the URL into the google converter. Then choose your language and click “translate”.

Enllaços Marqui aquest Iloc Suggereixi aquesta pàgina a algú que vostè conegui Contacti'ns Posi un enllaç a la seva página Uneixi's a CIRCLES Sigui un amic Els fets parlen Més que les paraules

¡Gradualmente traduciremos al español todos nuestros documentos!
¡Por favor, ayúdenos! Necesitamos a más voluntarios.

Un sol sacerdoci en Crist

Un sol sacerdoci en Crist

Un sol sacerdoci en Crist

La primera de les set bones raons de perquè les dones poden ésser ordenades sacerdots

En l'Antic Testament les dones foren des de el punt de vista religiós definitivament de segona classe. Ja que les dones no estaven circumcidades, personalment no eren membres de l'Aliança. No podien presentar sacrificis. Sempre estaven sotmeses als homes, fins i tot en temes religiosos.

The mystery of baptism Jesucrist var canviar tot això.
Cada dona batejada es converteix en altre Crist, igual que succeïx amb un home.
“Efectivament tots vosaltres sou fills de Déu per la fe en Crist Jesús, doncs tots els quals heu estat revestits. Ja no hi ha distinció entre jueu i no jueu, entre esclau o lliure, entre baró o dona, perquè tots vosaltres sou un en Crist Jesús” Gal. 3, 26-28. Tota dona batejada comparteix plenament el sacerdoci de Crist, la seva reialesa i la seva missió profética.


El Baptisme implica una obertura fonamental a tors els altres sagraments, incloent el del Ordre.
Go to the next step?

Traduïda per Tina de Bcn

1 2 3 4 5 6 7
batejada animada alliberada ordenada afirmada recolzada trucada


Vostè hi és a un sistema simplificat de presentació.
Per a passar a ún més acadèmic
clicki aquí!

Els Fets Parlen Més Que Les Paraules
Sigui un “amic” Posi un enllaç a la seva pàgina Contacti’ns
Marqui aquest iloc Suggereixi aquesta pàgina a algú que vostè conegui Enllaços

(Gradualment traduirem al Català tots els nostres documents !
Si us plau, col.labori amb nosaltres! Necesitem més voluntaris.)

Jesús va donar poder a les dones per a presidir l’Eucaristi

Jesús va donar poder a les dones per a presidir l’Eucaristi

Jesús va donar poder a les dones per a presidir l’Eucaristi

(Gradualment traduirem al Català tots els nostres documents !
Si us plau, col.labori amb nosaltres! Necesitem més voluntaris.)

A l'Última Cena Jesús va instituir l'Eucaristia. Va voler romandre present a la seva comunitat fins a la fi dels secles. Amb ells continuaria donant-hi gràcies al Pare mitjansant el sacrament en forma de pa i de vi.

Jesús va dir : “Feu això en record meu.” Això ha sigut correctament entès com donant'ls-hi poder als seus deixebles de celebrar l'Eucaristia en el seu nom. El Concili de Trento afirmava de forma solemne : “A travès d'aquests paraules ‘Feu això en record meu’, Crist va estableixer els apòstols com a sacerdots, i va ordenar qu'ells i d’altres sacerdots deurian oferir el seu cos i la seva sang. Això és el que l'Església sempre ha ensenyat” ( 1562 AD ; Denz.no 1740, 1752.

What only men at the Last Supper?

A l’Edat Mitjana, tothom va donar per suposat que sols els homes hi eren presents a l'Última Cena. Això és el que Leonardo da Vinci va descriure a la seva famosa pintura ( veure detall ). Segons paraules de Durandus a Saint Pourçain ( 1270-1334 AD ) : “Crist va ordenar sols homes en la Cena quan els va donar el poder de consagrar. ”

Però, és això cert? No n’hi havia dones?

At the Last Supper women were there!

LAST SUPPER by Bohdan Piasecki

L'Última Cena fou un sopar pasqual.

El sabem per l'Evangeli. Jesús l'havia preparat com una Pasqua amb els seus deixebles " Quant he desitjat celebrar aquesta Pasqua amb vosaltres abans de morir! ( Lu 22, 7-16 )
Ara sabem, per l'Evangeli, que les dones hi participaven als dinars comunitaris de Jesús.
Era, per ell, una manera d’expressar la nova realitat del Regne de Déu.

A més, tota la familia, incloent-hi les dones, devien participar en el sopar pasqual ( Ex 12, 1-14
Els Evangelis mencionen l'arribada de Jesús i els dotze “al capvespre”

***Los Evangelios mencionan la llegada de Jesús y los doce “al atardecer” (Mc14,17), pero otros discípulos ya estaban preparándolo todo, Esto incluye las mujeres.  Per tant , en poguem estar segurs de que la mare de Jesús i les dones deixebles hi eren presents a l'Última Cena.
Llegeixi també ‘ Dinars de la Comunitat de Jesús’.

És a tots els deixebles que Jesús els digué:
“Preneu i mengeu-ne , això és el meu cos”. Després prengué una copa, digué l'acció de gràcies i els la donà tot dient: “Beveu-ne tots , que això és la meva sang, la sang de l'aliança, vessada per tothom en remissió dels pecats!
Sempre que hi begueu d’aquesta copa, recordeu-vos de mi.” (Mt26,26-28; 1Co 11,23-25)


Les paraules de Jesús “Feu aixó en record meu” es dirigien a tots els deixebles, homes i dones. Per tant, Jesús va donar poder a tots ells per a rebre les Sagrades Ordres i presidir l'Eucaristia.
 
    Go to the next step?

traduïda per Tina de Bcn

1 2 3 4 5 6 7
batejada animada alliberada ordenada afirmada recolzada trucada


Vostè hi és a un sistema simplificat de presentació.
Per a passar a ún més acadèmic
clicki aquí!

Els Fets Parlen Més Que Les Paraules
Sigui un “amic” Posi un enllaç a la seva pàgina Contacti’ns
Marqui aquest iloc Suggereixi aquesta pàgina a algú que vostè conegui Enllaços

Gradualment traduirem al Català tots els nostres documents ! Si us plau, col.labori amb nosaltres! Necesitem més voluntaris.

LLiberades de prejudicis

LLiberades de prejudicis

LLiberades de prejudicis

(Gradualment traduïrem al Català tots els nostres documents !
Si us plau, col.labori amb nosaltres! Necesitem més voluntaris.
)

Background music?

D'acord, en el passat l'Església va rebutjar ordenar les dones al sacerdoci.
Però, Perquè ?
Quan jutgem les pràctiques del passat de l'Església, debem estudiar les raons perquè aquestes coses foren fetes de la forma que foren fetes .
Amb respecte a les dones, els nostres descobriments són perturbadors.
Les dones foren excloses del ministeri sacerdotal per raons totalment invàlides.

The evil of prejudice Un triple prejudici va tallar el pas a les dones del ministeri sacerdotal

1. Les dones foren considerades menys que els homes en tots els aspectes : física, intelectual i emotivament.
Posat que es creia que solament l'esperma masculí "contenia " el futur fill, les dones foren mirades menyspreativament com a éssers humans incomplets.
En definitiva, les dones foren considerades inferiors..

2. Posat qu' Eva va causar la pèrdua de la gràcia de l'Humanitat, es pensava que cada done portava en ella la maledicció del pecat.
Les dones en portaven la marca de criatures pecadores.

3. La gent pensava que la menstruació les feia impures.
Com a criatures impures, les dones foren apartades de l'altar i dels serveis sagrats .


  L'Església constantment necessita alliberar-se dels prejudicis socials i culturals que contaminen la seva doctrina i pràctica .

Fins a 1886 els Papas en pensaven que Déu permetia l'esclavitud, una cosa totalment prohibida per l'Església actualment .

The Church has made many similar mistakes throughout its history.

Les dones en mereixen ésser alliberades dels prejudicis doctrinals que encara les allunya dels ministeris qu'els pertanyen segons l'auténtic pla de Déu.
 
    Go to the next step?

1 2 3 4 5 6 7
batejada animada alliberada ordenada afirmada recolzada trucada


Vostè hi és a un sistema simplificat de presentació.
Per a passar a ún més acadèmic
clicki aquí!
Els Fets Parlen Més Que Les Paraules
Sigui un “amic” Posi un enllaç a la seva pàgina Contacti’ns
Marqui aquest iloc Suggereixi aquesta pàgina a algú que vostè conegui Enllaços

(Gradualment traduirem al Català tots els nostres documents !
Si us plau, col.labori amb nosaltres! Necesitem més voluntaris.)

Ordenades com a diaconesses

Ordenades com a diaconesses

Ordenades com a diaconesses

Gradualment traduirem al Català tots els nostres documents!
Si us plau, col.labori amb nosaltres! Necesitem més voluntaris.

A través de la història de la Església, tres ministeris han sorgit a través de l’ordenació.
Són les anomenades Ordres Sagrades. Les coneixem com episcopat, presbiterat i diaconat.
Encara amb diferents competencies, les tres formen part d’un sol sacrament de l’Ordre.

El Concili Vaticà II parla d’un ministerio eclesiàstic de divina institució, és exercit en diverses categories per aquells que ja des de antic es deian bisbes presbiters, diàcons (Lumen Gentium § 28 ).

Women were ordained deacons! Les dones van rebre la completa ordenació del diaconat en la primitiva Església.

S’ha trobat documentació sobre aquesta pràctica estesa durant els nou primers primers segles, especialment a l’Església d’Orient.

Les dones diaconesses asistien al baptisme de dones, que requeria l’unció i l’immersió total

Coinexem amb exactitud els ritus que van fer servir. Implicaven l’imposició de mans pel Bisbe, invocació a l’Esperit Sant per a impartir el diaconat i l’imposició de l’estola diaconal .
Llegeixin aquí un exempe tipic d’aquest ritu.

L’ordenació del diaconat era idèntic en l’essencial per a homes i dones. Si l’ordenació de les dones al diaconat no fou vàlid, tampoc ho va ser els dels homes.

  L’Església era en aquell temps plenament católica, ja que el Cisma d’Orient va tenir lloc el 1054.

Es pot seguir la pista d’aquesta pràctica fins a Sant Pau. Compartint el ministeri amb ell hi havia Febe “la nostra germana diaconessa ” de l’església de Cencreas ( Rm 16, 1-2 ).

Concilis ecumènics de l’Església, com el de Calcedònia, Trullo i II de Nicea, van subscriure l’ordenació de dones al diaconat.


Si les dones van rebre a llavors les Ordres Sagrades, certament també les hi poden rebre ara.

 

The latest book on Women Deacons
No Women in Holy Orders? The Ancient Women Deacons
by John Wijngaards, Canterbury Press 2002.

"This is an exceptionally engaging and readible book, written with great empathy for the historical background. Wijngaards has also rendered a great service by translating the original sources and presenting them in an easily accessible format."

Script for dramatizing the ancient ordination rite

Reviews ----- * ----- How to Order

    Go to the next step?

Pàgina traduida per Tina de Bcn

1 2 3 4 5 6 7
batejada animada alliberada ordenada afirmada recolzada trucada


Vostè hi és a un sistema simplificat de presentació.
Per a passar a ún més acadèmic
clicki aquí!

Els Fets Parlen Més Que Les Paraules
Sigui un “amic” Posi un enllaç a la seva pàgina Contacti’ns
Marqui aquest iloc Suggereixi aquesta pàgina a algú que vostè conegui Enllaços