<
.
Dones Sacerdots

Sobre l'ordenació de les dones
a l'Eglésia Catòlica


Biblioteca en línia


email us
Seven Reasons why

Hi Ha Almenys Set Raons Per Les Que Les Dones Poden Rebre Les Ordres Sagrades.

(Gradualment traduirem al Català tots els nostres documents !
Si us plau, col.labori amb nosaltres! Necesitem més voluntaris.)

1. Un sol sacerdoci en Crist
A través del baptisme les dones i els homes comparteixen igualment el nou saderdoci de Crist
Això inclueix obertura a les Ordres Sagrades.
click!

2. Amb poder de presidir.
A l 'Última Cena Jesús va donar el mateix poder tant als homes com a les dones. Ambdós poden ésser per presidir la Eucaristia. click!

3. Desviacions culturals.
La pràctica de l ' Església de no ordenar dones per el sacerdoci es basava en tres tipus de prejudici contra les dones. Això va afectar el judici dels líders de l ' Església.click!

4.Les dones han sigut diaconesses
Fins el segle IX l ' Església va consagrar sagramentalment diaconesses. Això prova que les dones poden ésser ordenades. click!

5. La possibilitat de que les dones siguin ordenades ha estat present en la Tradició latent de l ' Església.
Un exemple és l ' antiga devoció a Maria com sacerdot. Això demostra que, d ' acord amb el sentit dels fidels ( sensi fidei ), en Maria la prohibició en contra de les dones s ' ha superat.click!

6. L ' Església àmplia accepta les dones en el seu sacerdoci
Després d ' estudis molt seriosos i molta oració, altres Esglésies Cristianes ara ordenen dones per el sacerdoci. Encara que no totes aquestes Esglésies siguin acceptades per l ' Església Catòlica, aquesta creença convergent consensuada dels creients cristians, confirma que, ordenar a les dones està d ' acord amb el desig de Crist.click!

7. Les dones són també, de fet, trucades a ésser sacerdots.
El fet de que moltes dones catòliques responsables, sentin qu ' estan trucades per vocació al sacerdoci és un signe de l ' Esperit Sant que devem ignorarclick!

Conclusió : No hi ha arguments vàlids contra el sacerdoci de les dones, i molts arguments veritablement Catòlics en favor seu.

   

Join us  .  .  .  !

Then what about papal teaching
banning women priests?

Read our frequently asked questions!Els Fets Parlen Més Que Les Paraules
Sigui un “amic” Posi un enllaç a la seva pàgina Contacti’ns
Marqui aquest iloc Suggereixi aquesta pàgina a algú que vostè conegui Enllaços

(Gradualment traduirem al Català tots els nostres documents !
Si us plau, col.labori amb nosaltres! Necesitem més voluntaris.)