Chichewa UNSEMBE WE AMAYI
header

Responsive image
HOME REASONS DEFY THE POPE?! DEBATE MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Unsembe Umodzi mwa Khiristu

Unsembe umodzi mwa Khristu

Background music?

Zzikukwa zisanu m’mziwiri zoyambirira zoti amayi ngoyera kudzodzedwa Unsembe

Nchipangano Chakale anthu wakazi samawerengerenga ngati anthu monga anthu wamuna. Popeza amayi samkaumbala samawerengedwa ngati anthu osankhidwa ndi Mulungu. Choncho amayi analibe ufulu wopereka msembe zao paokha. Thawi zonse ntchito zao pa zachipembedzo zimakhala zongothandiza amuna omwe ankawapondereza.

The mystery of baptism Ambuye Yesu anasudzula nchitidwe wopondreza amayi
Mzimayi aliyense wobatizidwa amasanduka chifanizo cha Ambuye Yesu, chimodzimodzi mu ubatizo wa amuna. ““Onse amene abatizidwa mwa Khristu, atengere chifanizo cha Khristu. Palibenso tsankho pakati pa Ayuda ndi anthu ena onse, kapolo ndi mfulu, mamuna ndi mkazi .” Galatians 3,28
Choncho mkazi aliyense wobatizidwa amatenga mbali mopanda kutsaliza mu unsembe wa Khristu, mu utumiki wake mu ufumu ndi ulaliki.

Ubatizo ndi mphatso yomwe yimatiyeneretsa kulandira masakramenti onse, ndi unsembe omwe.
Zina?

1 2 3 4 5 6 7
obatizidwa olimbikitsidwa omasulidwa odzodzedwa ovomerezedwa othandizika oitanidwaWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.