Chichewa UNSEMBE WE AMAYI
header

Responsive image
HOME REASONS DEFY THE POPE?! DEBATE MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Tamasuludwa ku Tsankho

Tamasuludwa ku Tsankho

Background music?

Zoonadi, kalelo Mpingo unkakana kudzodza amayi kuti akhale ansembe.
Koma chifukwa?
Polingalira machitidwe a mpingo kalelo, tiyeneranso kufufuza zifukwa zoyenra zomwe anthu ankaganira kuti amayi asakhale ansembe. Chifukwa chiyani amai samadzodzedwa unsembe
Koma kwa amayi, akafufuza amaona kuti zifukwazi nzokhumudwitsa.
Amayi ankakanizidwa kulowa unsembe pazifukwa zopanda pake.

The evil of prejudice Mfundo zitatu zopondereza zimalepheretsa amayi kutumikira muunsembe.

1. 1. Amayi ankaonebwa ngati otsalira mu zonse: mphamvu za thupi, mu mzeru ndi mu kulimba mtima.
Amkatero popeza ankakhulupira kuti ku mbewu yomwe imabweretsa mwa wa mamuna ‘mwakhazikitsidwa’ chimanga mtundu, choncho amayi ankaonedwa ngati anthu operewedwa.
Machdule, Amayi ankatengedwa ngat anthu operewedwa.

2. Popeza Eva adagwetsa mtundu wa anthu, mkazi aliyense ankaganiziridwa kuti ali ndi themebrero la Eva.
Women were marked as sinful creatures.

3. Anthu amaganiza kuti mayi akakhala akasamba ndiye kuti ndiwodetsedwa.
Poonedwa ngati anthu odetsedwa amayi samaloredwa kutenga mbali pa mwambo wothira msembe


  Nthawi zonse Mpingo usowa kudzimasula mu mtcichidwe wa tsankho womwe umaonengwa ziphunzitso ndi zizolewezi zabwino mu mpingo.

Kufikira m’chaka cha 1854 a Papa amkaphunzitsa kuti ukapolo ngovomerezeka kwa Mulungu, koma tsopano Mpingo umaletsa ukapolo.

The Church has made many similar mistakes throughout its history.

Amayi a lero ayenera kumasulidwa mu la chimpunzitso cha tsankho mu mpingo chomwe chimaletsa amayi kutenga mbali mu utumiki wa unsembe umene Mulungu adawaitainira.
 
    Zina
1 2 3 4 5 6 7
obatizidwa olimbikitsidwa omasulidwa odzodzedwa ovomerezedwa othandizidwa oitanidwaWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.