Arguments from Scripture

Argumenty z Písma

RomeArgumenty Říma postavené na Písmu

Výrazem Řím je v celém textu označován jak Svatý otec, tak i Svatá kongregace pro nauku víry.

Freedom of InquiryArgumenty protistrany postavené na Písmu
.   Přehled skutečností v Písmu uvedených (Eng)
1. Ježíš Kristus nepovolal mezi dvanáct apoštolů žádnou ženu. Jeho otevřenost k ženám je svědectvím toho, že nepodléhal názorům společnosti tehdejší doby.
Texty, z nichž vychází Řím (Eng)

2. Tím ustanovil trvalou normu.
Texty, z nichž vychází Řím (Eng)

3. Dokonce ani Maria se na apoštolské službě nepodílela.
Texty, z nichž vychází Řím   (Eng)

1. Důvodem, proč Kristus mezi svých dvanáct nevybral žádnou ženu, byla sociální predominance mužů jeho doby. (Eng)

2. Není správné na základě toho, co Ježíš neudělal, dokazovat, že tím ustanovil trvalou normu.(Cz)

3. Učinil však z žen rovnocenné partnery v kněžství udělovaném skrze křest` (Cz), jež umožňuje ženám se na svátostné službě podílet. Maria (Eng) je toho nejlepším dokladem.

4. A nezapomeňme, že ženy byly přítomny i při poslední večeři Páně, když Ježíš vyzýval: „To čiňte na mou památku.“  Více si můžete přečíst zde – Suzanne Tuncová (Cz) a Marjorie Maguireová. (Cz)

Více čtěte zde!

Více čtěte zde!
4. Řím přiznává, že pasáž z prvního listu Korintským (11, 2-16) již dávno nemá normativní hodnotu, přehlíží však negativní dopad, jenž měl jeho chybný výklad na církevní otce a scholastické teology.

Texty, z nichž vychází Řím  (Eng)
5. Pavel rozlišoval mezi svými pomocnicemi a spolupracovníky podílejícími se na svátostné službě.
Texty, z nichž vychází Řím (Eng)

6. Pavel vyloučil ženy z možnosti učit o víře a předsedat shromáždění křesťanů.  Tím ustanovil trvalou normu.
Texty, z nichž vychází Řím (Eng)

5. Pavel uvalil na ženy několik zákazů inspirovaných místními zvyky, jako bylo například zahalování si hlavy závojem – první list Korintským 11, 2-16.(Cz)  Odůvodnění,(Cz) jež Pavel poskytl, zmýlila v minulosti mnohé církevní otce i teology.

6. Pavel učil, že ženy a muži jsou si ze zásady v Kristu rovni – Galatským 3, 27-28.(Cz) To umožňuje ženám, aby se stejně jako muži podílely na Kristově služebném kněžství.

7. Někteří z Pavlových apoštolů zakazovali ženám hovořit ve shromáždění – první list Timoteovi 2, 1-12 (Cz) a první list Korintským 14, 34-35.(Cz) Tím však nebyla ustanovena trvalá norma.

Řím připouští neadekvátnost takových výkladů Starého Zákona, avšak rád zapomíná, že právě tyto chybné výklady zneplatňují soudy mnoha církevních otců a teologů, kteří svěcení žen odmítali. (Eng) Některé pasáže ze Starého Zákona byly v minulých staletích užity ke zdůvodnění toho, že ženy nemohou být svěceny.

8. Lidé se domnívali, že Bůh stvořil ženu jako bytost méněcennou – Genesis 2, 18-23.

9. Domnívali se také, že Bůh ženu podřídil muži z trestu za prvotní hřích;` Genesis 3,16.

10. Muž byl považován za nadřazeného ženě v oblasti inteligence i charakteru – Sírachovec 25, 13-24. Více si můžete přečíst zde – John H.Otwell, And Sarah Laughed. The Status of Woman in the Old Testament, 1977.

    Závěr: V otázce svátostného svěcení žen se na Písmo svaté nelze s důvěrou odvolávat.

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)

Chcete přeložit tuto stránku prostřednictvím překladače Google?

1. Zkopírujte URL této stránky (z horní lišty vašeho prohlížeče), 2. klikněte na tento odkaz a 3. vložte toto URL to převaděče Google.  Poté zvolte jazyk a klikněte „přeložit“.

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.