Souhrn argumentů obou stran

Souhrn argumentů obou stran

RomeArgumenty Říma

Výrazem Řím je v celém textu označován jak Svatý otec, tak i Svatá kongregace pro nauku víry.

Freedom of InquiryProtiargumenty

Písmo Písmo
* Ježíš Kristus ustanovil trvalou normu tím, že do týmu apoštolů nezařadil ženy.
* Pavel pak vyloučil ženy z možnosti učit o víře a předsedat shromáždění křesťanů.

   * Kristus nevybral žádnou ženu, protože to v daném okamžiku nebylo vhodné, v zásadě však učinil ženy rovnoprávnými partnery ve svém kněžství. 
* Pavlův zákaz se týkal pouze místních komunit; jeho učení však hlásalo rovnoprávnost žen v Kristu.

   
Tradice Tradice
Věrna nepřerušené tradici církev nikdy nepodporovala myšlenku, že by kněžské svěcení mohlo být udělováno i ženám.

  Ženy nemohly přijímat svátostné svěcení kvůli rozšířeným sociálním a náboženským předsudkům namířeným proti nim.

   
Teologie Teologie
Pouze kněží – muži mohou adekvátním způsobem reprezentovat Krista, který byl přece také muž.

Kristus není ve svém kněžství adekvátním způsobem reprezentován pouze kněžími – muži.

   
Tvrzení Tvrzení
Církev nemůže do svěcení zahrnout i ženy.

Církev má pravomoc udělovat svěcení i ženám.

Available as postcard! Click!

“Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.”                    1 K, 13, 2

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)

Chcete přeložit tuto stránku prostřednictvím překladače Google?

1. Zkopírujte URL této stránky (z horní lišty vašeho prohlížeče), 2. klikněte na tento odkaz a 3. vložte toto URL to převaděče Google.  Poté zvolte jazyk a klikněte „přeložit“.

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.