Učitelský úřad církve

Učitelský úřad církve

RomePostoj Říma v otázce učitelského úřadu církve

Výrazem Řím je v celém textu označován jak Svatý otec, tak i Svatá kongregace pro nauku víry.

Freedom of InquiryPostoj protistrany v otázce učitelského úřadu církve

    Co vlastně řádné univerzální magisterium (magisterium = učitelský úřad) znamená?
Skutečnost, že ženy nemohou přijímat kněžské svěcení, byla neomylně vyhlášena řádným a univerzálním magisteriem.

Plné znění textů, z nichž Řím vychází

Řím nemohl prostřednictvím řádného a univerzálního magisteria vyhlásit neomylné učení v otázce žen-kněží, neboť nebylo splněno pět podmínek nezbytných pro vyhlášení neomylnosti v této záležitosti.

I přední teologové celého světa odmítli výrok Říma deklarující neomylnost v této záležitosti.

Hlavní příčinou pochybeného soudu Říma je fakt, že papež nekonzultoval tento problém dostatečně v obecné rovině s věřícími, a zejména pak z odborného hlediska s teology, jak to vyžaduje druhý vatikánský koncil.
Je tedy povinností všech, kteří jsou v této věci způsobilí, aby veřejně se svými námitkami vystoupili.

Církev nemá naprosto žádnou autoritu udělovat kněžské svěcení ženám, a tento závěr musí s konečnou platností zastávat všichni věřící církve.
Plné znění textů, z nichž Řím vychází
Učení Říma v této záležitosti nebylo ještě přesně vymezeno. Více si můžete přečíst zde: The Ordinary Magisterium: Unresolved Questions, Richarda R. Gaillardetze.

Římské autority včetně papeže se již v minulosti dopustily podobných závažných pochybení.
Současné autority Říma nedošly k pochopení nových vzácných hodnot naší doby
 ani potřeby demokratičtějšího způsobu řízení církve.

    Shrnutí argumentů proti Římu –
*Jesus Responds to John Paul II, (Ježíš odpovídá Janu Pavlovi II.)
*What Peter Might Say to John Paul II, (Co by Petr řekl Janu Pavlovi II. ), dr. Aarona Milavece.
    Závěr: Církvi byla Ježíšem Kristem dána pravomoc udělovat svěcení i ženám.
Přečtěte si často kladené otázky…  

o učitelském úřadu katolické církve!

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)

Chcete přeložit tuto stránku prostřednictvím překladače Google?

1. Zkopírujte URL této stránky (z horní lišty vašeho prohlížeče), 2. klikněte na tento odkaz a 3. vložte toto URL to převaděče Google.  Poté zvolte jazyk a klikněte „přeložit“.

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.