Ženy mohou být kněžími.

Mezinárodní katolická internetová autorita v oblasti svátostné služby žen.


email us
Home Page!
Proč si troufáme zpochybňovat učitelský úřad církve ve věci vyloučení žen z kněžského svěcení

Proč si troufáme zpochybňovat učitelský úřad církve

ve věci vyloučení žen z kněžského svěcení

Základní řada 2

 

Kulturní zkreslení

Svěcení žen patří k tomu typu “doktrín”, jež podléhají zkreslení vlivem kulturních představ.

Klikni!
 
“Proč bychom měli kapitulovat před feministickou teatrálností?”
   

Fakta

Teologické důvody pro vyloučení žen z kněžského svěcení jsou v rozporu s Písmem svatým, tradicí a teologií.

Klikni!
   

“Toto přece Řím prohlásil za neomylné učení!”
   
 

Lekce z historie

V podobných případech předpokládané “doktríny” se církev z titulu učitelského úřadu dopustila mnoha závažných chyb.

Klikni!
 
“Pokud budete takto hovořit, jak vůbec budeme moci znovu důvěřovat učitelskému úřadu církve?”

Viz kniha Papežská moc ( ‘Papal Power’), Paula Collinse
   

Skutečná loajalita

Teologové a věřící mají ze svědomí povinnost vyslovit nesouhlas s obranou neodůvodněné “doktríny”.

Klikni!
   
“A co tedy slepá poslušnost?!”
   
 

Smyl věřících pro víru

Jako nositelé charismatu neomylnosti odmítají věřící vyloučení žen z posvátné kněžské služby.

Klikni!
 
“Podkopáváte autoritu hierarchie!”
       

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Proč vznášíme námitky proti učitelskému úřadu církve Často kladené otázky Kam dále?
Kulturní zkreslení Fakta Historie Skutečná loajalita Smysl pro víru
Feminismus? Neomylnost? Hodnověrnost? Poslušnost? Podkopávání?
Máte pro nás otázky?   Návrhy?   Připomínky?

Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.