ŽENY MOHOU BÝT KNěŽÍMI
header

Responsive image
ÚVOD DůVODů PROTI PAPEŽI?! ROZPRAVA SEZNAM
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Teologické důvody pro vyloučení žen z kněžského svěcení jsou v rozporu s Písmem svatým, tradicí a teologií

Teologické důvody pro vyloučení žen z kněžského svěcení jsou v rozporu s Písmem svatým, tradicí a teologií

Základní řada 2

Argumenty uváděné na podporu zákazu svěcení žen neobstojí před pečlivějším prozkoumáním. Kongregace pro nauku víry v Římě se prostě mýlí.

Chcete-li se zapojit do podrobné diskuse o těchto tvrzeních a jejich popírání, klikněte prosím zde a zúčastněte se naší živé debaty.

Zde poukazujeme na některá prostá fakta.

1. Ježíš poskytl ženám ve své komunitě rovnoprávné postavení

a

v zásadě je, stejně jako muže, zplnomocnil k tomu, aby mohly předsedat při Eucharistii.

Klikni!
 


 

2. Nejméně do devátého století po Kristu udělovala církev ženám plné svátostné jáhenské svěcení –
vysvěceny byly desítky tisíc žen.3. Skrze křest se ženy, stejně jako muži, stávají milovanými a přijímanými Božími dětmi.

Toto je nečiní způsobilými k přijetí všech svátostí, včetně svátosti kněžství, o nic méně než muže.

Klikni!

“Řím to ale přece prohlásil za neomylné učení?!”

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Proč vznášíme námitky proti učitelskému úřadu církve Často kladené otázky Kam dále?
Kulturní zkreslení Fakta Historie Skutečná loajalita Smysl pro víru
Feminismus? Neomylnost? Hodnověrnost? Poslušnost? Podkopávání?
Máte pro nás otázky?   Návrhy?   Připomínky?

Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.