Ženy mohou být kněžími.

Mezinárodní katolická internetová autorita v oblasti svátostné služby žen.


email us
Home Page!
Teologické důvody pro vyloučení žen z kněžského svěcení jsou v rozporu s Písmem svatým, tradicí a teologií

Teologické důvody pro vyloučení žen z kněžského svěcení jsou v rozporu s Písmem svatým, tradicí a teologií

Základní řada 2

Argumenty uváděné na podporu zákazu svěcení žen neobstojí před pečlivějším prozkoumáním. Kongregace pro nauku víry v Římě se prostě mýlí.

Chcete-li se zapojit do podrobné diskuse o těchto tvrzeních a jejich popírání, klikněte prosím zde a zúčastněte se naší živé debaty.

Zde poukazujeme na některá prostá fakta.

1. Ježíš poskytl ženám ve své komunitě rovnoprávné postavení

a

v zásadě je, stejně jako muže, zplnomocnil k tomu, aby mohly předsedat při Eucharistii.

Klikni!
 


 

2. Nejméně do devátého století po Kristu udělovala církev ženám plné svátostné jáhenské svěcení –
vysvěceny byly desítky tisíc žen.3. Skrze křest se ženy, stejně jako muži, stávají milovanými a přijímanými Božími dětmi.

Toto je nečiní způsobilými k přijetí všech svátostí, včetně svátosti kněžství, o nic méně než muže.

Klikni!

“Řím to ale přece prohlásil za neomylné učení?!”

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Proč vznášíme námitky proti učitelskému úřadu církve Často kladené otázky Kam dále?
Kulturní zkreslení Fakta Historie Skutečná loajalita Smysl pro víru
Feminismus? Neomylnost? Hodnověrnost? Poslušnost? Podkopávání?
Máte pro nás otázky?   Návrhy?   Připomínky?

Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.