Ženy mohou být kněžími.

Mezinárodní katolická internetová autorita v oblasti svátostné služby žen.


email us
Home Page!
Jako nositelé charismatu neomylnosti odmítají věřící vyloučení žen z posvátné kněžské služby

Jako nositelé charismatu neomylnosti odmítají věřící vyloučení žen z posvátné kněžské služby

Základní řada 2

Papež a sbor biskupů hrají stěžejní roli při formulování záležitostí víry a morálky, neboť přitom vycházejí z pozice autority. Uplatňování tohoto principu je však založeno na neomylnosti celého Božího lidu, nikoli naopak.

Dodatek navržený během II. vatikánského koncilu, zamýšlející učinit neomylnost magisteria církve zdrojem neomylnosti věřících, byl koncilem zamítnut jako něco, co je v rozporu s tradicí. Acta Synodalia II. vatikánského koncilu III/1, s. 198-199; R.R.Gaillardetz, Teaching with Authority. A Theology of the Magisterium in the Church, Liturgical Press 1997, s. 154

“Společenství věřících jako celek, pomazané Duchem Svatým (srov. 1 Jan 2,20,27), nemůže chybovat ve věcech víry.”

II. vatikánský koncil,Lumen Gentium, čl.12

“Boží lid neúnavně lne k víře předané kdysi svatým, proniká do ní hlouběji prostřednictvím hlubokého porozumění a uplatňuje ji důsledněji i v životě.”

II. vatikánský koncil, Lumen Gentium, čl. 12

“Tato neomylnost, kdy je univerzální shoda ve věcech víry a morálky manifestována ‘od biskupů až k posledním laikům’, se projevuje prostřednictvím nadpřirozené schopnosti víry, jež charakerizuje Boží lid jako celek.”

II. vatikánský koncil, Lumen Gentium, čl. 12Průzkumy mezi katolíky v mnoha zemích dokazují, že se drtivá většina praktikujících katolíků domnívá, že ženy by měly být svěceny.

Zde uvádíme několik reprezentativních statistik. Procentní hodnoty uvádějí podíl katolíků podporujících svěcení žen.

Velká Británie Kanada Španělsko Portugalsko Nizozemí Německo Itálie Austrálie Irsko Spojené Státy
65% 66% 74% 71% 86% 71% 58% 62% 67% 68%

Kompletní prameny jsou citovány zde: John Wijngaards, The Ordination of Women in the Catholic Church. Unmasking a Cuckoo’s Egg Tradition, Londýn a New York 2001, s. 44-47

O obsahu katolické doktríny nebude, a nemělo by být, rozhodováno většinovým hlasováním.

Uvedené údaje však dokazují, že mnoho přemýšlejících praktikujících a angažovaných katolíků je pevně přesvědčeno, že žádné oprávněné argumenty proti svěcení žen neexistují. I ženy jsou nositelkami tradice neomylnosti.

“Podkopáváme skutečně autoritu církevní hierarchie?”

VÍce v knize Veroniky Bradyové Gender a smysl pro víru (Gender and the ‘Sensus Fidelium’)

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Proč vznášíme námitky proti učitelskému úřadu církve Často kladené otázky Kam dále?
Kulturní zkreslení Fakta Historie Skutečná loajalita Smysl pro víru
Feminismus? Neomylnost? Hodnověrnost? Poslušnost? Podkopávání?
Máte pro nás otázky?   Návrhy?   Připomínky?

Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.