ŽENY MOHOU BÝT KNěŽÍMI
header

Responsive image
ÚVOD DůVODů PROTI PAPEŽI?! ROZPRAVA SEZNAM
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Jako nositelé charismatu neomylnosti odmítají věřící vyloučení žen z posvátné kněžské služby

Jako nositelé charismatu neomylnosti odmítají věřící vyloučení žen z posvátné kněžské služby

Základní řada 2

Papež a sbor biskupů hrají stěžejní roli při formulování záležitostí víry a morálky, neboť přitom vycházejí z pozice autority. Uplatňování tohoto principu je však založeno na neomylnosti celého Božího lidu, nikoli naopak.

Dodatek navržený během II. vatikánského koncilu, zamýšlející učinit neomylnost magisteria církve zdrojem neomylnosti věřících, byl koncilem zamítnut jako něco, co je v rozporu s tradicí. Acta Synodalia II. vatikánského koncilu III/1, s. 198-199; R.R.Gaillardetz, Teaching with Authority. A Theology of the Magisterium in the Church, Liturgical Press 1997, s. 154

“Společenství věřících jako celek, pomazané Duchem Svatým (srov. 1 Jan 2,20,27), nemůže chybovat ve věcech víry.”

II. vatikánský koncil,Lumen Gentium, čl.12

“Boží lid neúnavně lne k víře předané kdysi svatým, proniká do ní hlouběji prostřednictvím hlubokého porozumění a uplatňuje ji důsledněji i v životě.”

II. vatikánský koncil, Lumen Gentium, čl. 12

“Tato neomylnost, kdy je univerzální shoda ve věcech víry a morálky manifestována ‘od biskupů až k posledním laikům’, se projevuje prostřednictvím nadpřirozené schopnosti víry, jež charakerizuje Boží lid jako celek.”

II. vatikánský koncil, Lumen Gentium, čl. 12Průzkumy mezi katolíky v mnoha zemích dokazují, že se drtivá většina praktikujících katolíků domnívá, že ženy by měly být svěceny.

Zde uvádíme několik reprezentativních statistik. Procentní hodnoty uvádějí podíl katolíků podporujících svěcení žen.

Velká Británie Kanada Španělsko Portugalsko Nizozemí Německo Itálie Austrálie Irsko Spojené Státy
65% 66% 74% 71% 86% 71% 58% 62% 67% 68%

Kompletní prameny jsou citovány zde: John Wijngaards, The Ordination of Women in the Catholic Church. Unmasking a Cuckoo’s Egg Tradition, Londýn a New York 2001, s. 44-47

O obsahu katolické doktríny nebude, a nemělo by být, rozhodováno většinovým hlasováním.

Uvedené údaje však dokazují, že mnoho přemýšlejících praktikujících a angažovaných katolíků je pevně přesvědčeno, že žádné oprávněné argumenty proti svěcení žen neexistují. I ženy jsou nositelkami tradice neomylnosti.

“Podkopáváme skutečně autoritu církevní hierarchie?”

VÍce v knize Veroniky Bradyové Gender a smysl pro víru (Gender and the ‘Sensus Fidelium’)

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Proč vznášíme námitky proti učitelskému úřadu církve Často kladené otázky Kam dále?
Kulturní zkreslení Fakta Historie Skutečná loajalita Smysl pro víru
Feminismus? Neomylnost? Hodnověrnost? Poslušnost? Podkopávání?
Máte pro nás otázky?   Návrhy?   Připomínky?

Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.