ŽENY MOHOU BÝT KNěŽÍMI
header

Responsive image
ÚVOD DůVODů PROTI PAPEŽI?! ROZPRAVA SEZNAM
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Teologové a věřící mají ze svědomí povinnost vyslovit svůj nesouhlas, když učitelský úřad církve pochybí

Teologové a věřící mají
ze svědomí povinnost
vyslovit svůj nesouhlas, když učitelský úřad církve pochybí

Základní řada 2

Ti, již jsou u moci, se obvykle domnívají, že nemusí naslouchat radám ostatních. To však bylo v minulosti mnohokrát příčinou závažných pochybení.

Církev dala jasně najevo, že všichni věřící, a zejména teologové, mají povinnost vyslovit své námitky ve věcech, jež jsou předmětem jejich znalostí nebo v nichž mají zkušenosti.

 

“Je třeba přiznat všem věřícím, ať duchovním či laikům, náležitou svobodu bádání, myšlení a svobodu vyjádřit svůj názor s pokorou a statečností v těch věcech, ve kterých jsou odborníky.”

Druhý vatikánský koncil,
Gaudium et Spes, čl. 62 “V souladu se znalostmi, schopnostmi a přednostmi, jimiž vládnou, mají křesťanští věřící právo a nezřídka dokonce i povinnost předložit svatým pastýřům svůj názor ve věcech, jež se týkají dobra v církvi.”

“Mají rovněž právo seznámit se svým názorem další křesťanské věřící, a to s patřičným ohledem na integritu víry a morálky a s úctou k jejich pastýřům.”

Katolické církevní právo,
kánon 212, čl. 3

 


“Svoboda slova je normálním faktorem ve vývoji veřejného mínění, jež vyjadřuje myšlenky a reakce vlivnějších kruhů ve společnosti.” (čl. 25)
“Má-li se veřejné mínění projevit řádným způsobem, je absolutně nezbytné, aby existovala svoboda k vyjádření myšlenek a postojů.”
Communio et Progressio,
29. ledna 1971“Magisterium církve významně těží z kritického a pečlivého teologického studia a vzájemné spolupráce teologů... Bez pomoci teologie by magisterium bezpochyby mohlo zachovat víru a učit o ní, jen s obtížemi by však dospělo k ušlechtilé a plné znalosti potřebné k plnění svého úkolu, neboť si je vědomo, že není obdařeno zjevením ani charismatem božského vnuknutí, nýbrž jen pomocí Svatého Ducha.”
Papež Pavel VI.
říjen 1966

 

“Ti, již se zabývají studiem posvátných věd, se těší ze zákonné svobody bádání a svobody uvážlivě vyjádřit svůj názor na věci, v nichž jsou odborníky, a to při zachování patřičného respektu k magisteriu církve.”

Katolické církevní právo,
kánon 218

“A co tedy slepá poslušnost?”

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Proč vznášíme námitky proti učitelskému úřadu církve Často kladené otázky Kam dále?
Kulturní zkreslení Fakta Historie Skutečná loajalita Smysl pro víru
Feminismus? Neomylnost? Hodnověrnost? Poslušnost? Podkopávání?
Máte pro nás otázky?   Návrhy?   Připomínky?

Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.