Ženy mohou být kněžími.

Mezinárodní katolická internetová autorita v oblasti svátostné služby žen.


email us
Home Page!
Ordained as Deacons

Svěcení jáhenek

Základní řada 3

V průběhu historie Církve se objevily tři služby, kterých je možno dosáhnout svěcením (svátostí kněžství).
Svátost kněžství se člení ve tři stupně:
biskupství, kněžství a jáhenství. Všechny tyto tři části, třebaže rozdílné svým rozsahem,
jsou součástí jedné svátosti kněžství.

Druhý vatikánský koncil mluví o jedné službě …Bohem ustanovenou církevní službu vykonávají na různých stupních kněžství ti, kteří se už odedávna nazývají biskupy, kněžími a jáhny.  (Lumen Gentium 28)

Women were ordained deacons! V rané církvi byly ženy svěceny na jáhenky.

Praxe je obsáhle doložena pro prvních devět století především ve východní části církve.

Jáhenky asistovaly při křtu žen, který vyžadoval pomazání a ponoření celého těla.

Známe přesný ritus svěcení, který byl používán. Zahrnoval vkládání rukou biskupem, vzývání Ducha svatého k udělení diakonátu a oblečení jáhenské štoly.

Přečti si zde jeden typický příklad takového obřadu.

Jáhenské svěcení bylo identické ve všech podstatných náležitostech pro muže i ženy. Pokud jáhenky nebyly svěceny platně, nebyli svěceni platně ani jáhni.


  Východní část církve v tehdejší době byla plně katolická, protože ke schizmatu se západní církví došlo až v r. 1054.

Praxe může být vystopována zpět až ke sv. Pavlu. Spolupracovnicí mu byla Phoebe, jáhenka církve v Kenchrejích (Řím 16,1-2).

Mezinárodní církevní koncily, např. Chalcedonský, Trulský a II. Nicejský potvrdily svěcení žen na jáhny.


Pokud byly ženy svěceny tehdy, jistě mohou být svěceny  inyní.

 

Nejnovější kniha o Jáhenkách
No Women in Holy Orders? The Ancient Women Deacons
by John Wijngaards, Canterbury Press 2002.

"This is an exceptionally engaging and readible book, written with great empathy for the historical background. Wijngaards has also rendered a great service by translating the original sources and presenting them in an easily accessible format."

Script for dramatizing the ancient ordination rite

Reviews ----- * ----- How to Order

   
   
Dalšíbod
1 2 3 4 5 6 7
pokřtěné zplnomocněné osvobozené svěcené potvrzené podporované povolané


Nacházíte se ve zjednodušené verzi – “prezentaci klíčových bodů”.
Chcete-li přejít k verzi akademické,
klikněte prosím zde!

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.