ŽENY MOHOU BÝT KNěŽÍMI
header

Responsive image
ÚVOD DůVODů PROTI PAPEŽI?! ROZPRAVA SEZNAM
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Slepá poslušnost?

Slepá poslušnost?

Základní řada 2

“Papež je přece papež a basta!”

Církev hlásá úplnou podřízenost: ‘Toto náboženské podřízení mysli a vůle musí být projevováno autentickému magisteriu římského biskupa zvláštním způsobem, a to dokonce i když tento nepromlouvá ex cathedra; tato podřízenost musí být projevována tak, že jeho nejvyšší magisterium bude přijímáno s úctou a závěry jím učiněné budou upřímně zachovávány v souladu s jím projeveným názorem a vůlí.”
Lumen Gentium,čl. 25c


“To je ale jen půl pravdy!

Skutečná loajalita a poslušnost nepředpokládá popření vlastní osobnosti, vlastního názoru a vůle!

V dokumentech II. vatikánského koncilu se říká: ‘Ti, již podléhají autoritě, přispívají k provádění nařízení a k vykonávání povinností prostřednictvím svého rozumu a vůle a svými dary přirozenosti a milosti.’
Jen tehdy, tvrdí koncil, poslušnost neumenšuje důstojnost lidské bytosti, nýbrž vede ke zralosti vyplývající ze širší svobody, jež náleží dětem Božím.”
Perfectae Caritatis, čl. 14“Zapomněli jste, co učil Ignác z Loyoly?

Slepá poslušnost, řekl, by z člověka měla učinit kus mrtvého dřeva, který může být použit při chůzi jako hůl.

Poslušnost vyžaduje, aby člověk přijal, že něco je bílé, přestože sám vidí, že je to černé!”

“Ano, to Ignác skutečně řekl. Nemělo by to však být chápáno doslovně. Nechtěl snad, aby jezuité, jejichž společenství založil, byli inteligentní, čestní, kritičtí a tvořiví?

Vyvážená definice poslušnosti by měla plně vystihnout naši autonomii jako svobodných a přemýšlejících jedinců. Zde je několik výstižnějších definic:

  • ‘Poslušnost je naslouchání Božímu volání v našem vlastním srdci; je to následování naší vlastní vnitřní autority, jak je zakoušena, vyjadřována a zjevována ve společenství... Být poslušen Krista, biskupa, Boha – to vše má kořeny v mé věrnosti tomu, čím jsem v obrazu Božím.’
    Barbara Schmitzová
  • ‘Skutečná poslušnost je připravena sloužit za všech okolností, je však nezávislá a kritická ke každé struktuře, jež si na ni činí nekritický nárok.’
    Joan Chittisterová”
Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)


Proč vznášíme námitky proti učitelskému úřadu církve Často kladené otázky Kam dále?
Kulturní zkreslení Fakta Historie Skutečná loajalita Smysl pro víru
Feminismus? Neomylnost? Hodnověrnost? Poslušnost? Podkopávání?
Máte pro nás otázky?   Návrhy?   Připomínky?

Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.