Ženy mohou být kněžími.

Mezinárodní katolická internetová autorita v oblasti svátostné služby žen.


email us
Home Page!
Seven Reasons why

Existuje nejméně sedm důvodů, proč ženy mohou a měly by přijímat svěcení

Základní řada 1

1. Jediné Kristovo kněžství
Skrze křest mají ženy a muži stejnou měrou účast na novém kněžství Kristově.
Tato účast na Kristově kněžství v sobě obsahuje také otevřenost pro svěcení.
Klikni!

2. Pověření k předsednictví při Eucharistii
Při poslední večeři pověřil Ježíš jak ženy tak muže. Ty i ti mohou být svěceni, aby předsedali Eucharistii. Klikni!

3. Kulturní zkreslení (zaujatost)
Církevní praxe nesvětit ženy na kněze byla založena na trojím předsudku proti ženám. To ovlivnilo postoj církevních představitelů. Klikni!

4. Ženy byly jáhenkami
Přinejmenším do 9. století Církev udělovala ženám plné svátostné jáhenské svěcení. To dokazuje, že ženy mohou být svěceny. Klikni!

5. Způsobilost žen ke svěcení byla přítomná ve skryté tradici Církve
Jedním z příkladů je odvěká úcta k Panně Marii jako knězi. To dokazuje, že prostřednictvím „nadpřirozeného smyslu pro víru celého lidu“ (LG 12) byl v Marii zákaz svěcení žen překonán. Klikni!

6. Širší církev akceptuje ženy-kněze
Ostatní křesťanské církve po náročném studiu a modlitbách nyní ženy na kněze světí. Třebaže ne všechno, co ostatní křesťanské církve dělají, může být akceptováno katolickou církví, tento shodný souhlas ostatních křesťanů potvrzuje, že svěcení žen je v souladu s Kristovým záměrem. Klikni!

7. Také ženy jsou ve skutečnosti povolány, aby byly kněžími
Skutečnost, že mnoho zodpovědných katolických žen rozpoznává v sobě povolání ke kněžství, je znamením Ducha sv., které(ho) nesmíme ignorovat. Klikni!

Závěr: Neexistují přesvědčivé důvody proti ženám – kněžím, ale existují mnohé skutečně katolické důvody pro!

   

Join us  .  .  .  !

Then what about papal teaching
banning women priests?

Read our frequently asked questions!

Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumentyThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.