ŽENY MOHOU BÝT KNěŽÍMI
header

Responsive image
ÚVOD DůVODů PROTI PAPEŽI?! ROZPRAVA SEZNAM
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Seven Reasons why

Existuje nejméně sedm důvodů, proč ženy mohou a měly by přijímat svěcení

Základní řada 1

1. Jediné Kristovo kněžství
Skrze křest mají ženy a muži stejnou měrou účast na novém kněžství Kristově.
Tato účast na Kristově kněžství v sobě obsahuje také otevřenost pro svěcení.
Klikni!

2. Pověření k předsednictví při Eucharistii
Při poslední večeři pověřil Ježíš jak ženy tak muže. Ty i ti mohou být svěceni, aby předsedali Eucharistii. Klikni!

3. Kulturní zkreslení (zaujatost)
Církevní praxe nesvětit ženy na kněze byla založena na trojím předsudku proti ženám. To ovlivnilo postoj církevních představitelů. Klikni!

4. Ženy byly jáhenkami
Přinejmenším do 9. století Církev udělovala ženám plné svátostné jáhenské svěcení. To dokazuje, že ženy mohou být svěceny. Klikni!

5. Způsobilost žen ke svěcení byla přítomná ve skryté tradici Církve
Jedním z příkladů je odvěká úcta k Panně Marii jako knězi. To dokazuje, že prostřednictvím „nadpřirozeného smyslu pro víru celého lidu“ (LG 12) byl v Marii zákaz svěcení žen překonán. Klikni!

6. Širší církev akceptuje ženy-kněze
Ostatní křesťanské církve po náročném studiu a modlitbách nyní ženy na kněze světí. Třebaže ne všechno, co ostatní křesťanské církve dělají, může být akceptováno katolickou církví, tento shodný souhlas ostatních křesťanů potvrzuje, že svěcení žen je v souladu s Kristovým záměrem. Klikni!

7. Také ženy jsou ve skutečnosti povolány, aby byly kněžími
Skutečnost, že mnoho zodpovědných katolických žen rozpoznává v sobě povolání ke kněžství, je znamením Ducha sv., které(ho) nesmíme ignorovat. Klikni!

Závěr: Neexistují přesvědčivé důvody proti ženám – kněžím, ale existují mnohé skutečně katolické důvody pro!

Join us  .  .  .  !

Then what about papal teaching
banning women priests?

Read our frequently asked questions!

Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumentyWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.