ŽENY MOHOU BÝT KNěŽÍMI
header

Responsive image
ÚVOD DůVODů PROTI PAPEŽI?! ROZPRAVA SEZNAM
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Byl to JEŽÍŠ, kdo chtěl vyloučit ženy z kněžské služby?

Byl to JEŽÍŠ,
kdo chtěl vyloučit ženy
z kněžské služby?

Základní řada 3

The Congregation for Doctrine in Rome

Kongregace pro nauku víry v Římě

  “Ježíš Kristus nepovolal mezi dvanáct apoštolů žádnou ženu.”
Inter Insigniores, čl. 9-12

“Tímto způsobem Ježíš ustavil pro budoucí církev trvalou normu; prostě nechtěl, aby ženy byly kněžími!”
Ordinatio Sacerdotalis

Nikoli, tak to není!

Ježíš chtěl ženy osvobodit. Trvalé vyloučení  žen ze svátosti kněžství by pro něj bylo naprosto netypické. Ve skutečnosti učinil ženy rovnoprávnými partnery v kněžství udělovaném skrze křest, a tím jim umožnil mít plný podíl na jeho kněžské službě.
  Ježíš si vybral 12 apoštolů, aby nahradil 12 kmenových “otců” Izraele. V kulturním kontextu jeho doby bylo přirozené, že si pro tento účel vybral výjimečně jen muže.

Navíc je nesprávné vyvozovat z něčeho, co Ježíš neudělal (=při jedné příležitosti nevybral žádnou ženu), ustavení trvalé normy platné pro všechny časy. 
A nezapomeňme, že ženy byly přítomny při poslední večeři, kdy Ježíš řekl: “Toto konejte na mou památku!”

Více čtěte v pracech Suzanne Tuncové a Marjorie Maguirové.
 
  V neposlední řadě pak Ježíš učinil z žen své apoštoly, vykonávající posvátnou službu různými způsoby. Ženy byly povolány, aby byly prvními svědky jeho vzkříšení!!

Více čtěte v práci Elisabeth Carrollové.


dalej

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty
Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.