Ženy mohou být kněžími.

Mezinárodní katolická internetová autorita v oblasti svátostné služby žen.


email us
Home Page!
Byl to JEŽÍŠ, kdo chtěl vyloučit ženy z kněžské služby?

Byl to JEŽÍŠ,
kdo chtěl vyloučit ženy
z kněžské služby?

Základní řada 3

The Congregation for Doctrine in Rome

Kongregace pro nauku víry v Římě

  “Ježíš Kristus nepovolal mezi dvanáct apoštolů žádnou ženu.”
Inter Insigniores, čl. 9-12

“Tímto způsobem Ježíš ustavil pro budoucí církev trvalou normu; prostě nechtěl, aby ženy byly kněžími!”
Ordinatio Sacerdotalis

Nikoli, tak to není!

Ježíš chtěl ženy osvobodit. Trvalé vyloučení  žen ze svátosti kněžství by pro něj bylo naprosto netypické. Ve skutečnosti učinil ženy rovnoprávnými partnery v kněžství udělovaném skrze křest, a tím jim umožnil mít plný podíl na jeho kněžské službě.
  Ježíš si vybral 12 apoštolů, aby nahradil 12 kmenových “otců” Izraele. V kulturním kontextu jeho doby bylo přirozené, že si pro tento účel vybral výjimečně jen muže.

Navíc je nesprávné vyvozovat z něčeho, co Ježíš neudělal (=při jedné příležitosti nevybral žádnou ženu), ustavení trvalé normy platné pro všechny časy. 
A nezapomeňme, že ženy byly přítomny při poslední večeři, kdy Ježíš řekl: “Toto konejte na mou památku!”

Více čtěte v pracech Suzanne Tuncové a Marjorie Maguirové.
 
  V neposlední řadě pak Ježíš učinil z žen své apoštoly, vykonávající posvátnou službu různými způsoby. Ženy byly povolány, aby byly prvními svědky jeho vzkříšení!!

Více čtěte v práci Elisabeth Carrollové.


dalej

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty
This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.