ŽENY MOHOU BÝT KNěŽÍMI
header

Responsive image
ÚVOD DůVODů PROTI PAPEŽI?! ROZPRAVA SEZNAM
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Zakazoval Pavel ženám učit?

Zakazoval Pavel ženám učit?

Základní řada 3

“Pavel odepřel ženám možnost učit a předsedat ve shromáždění. Tak byla ustavena trvalá norma, jež ženy vylučuje z kněžské služby.”
Inter Insigniores, čl. 9-12

“Pavel přistupoval odlišně ke svým spolupracovnicím a k mužským kolegům v posvátné službě.”
Inter Insigniores
  The Congregation for Doctrine in Rome

Kongregace pro nauku víry v ŘíměNení třeba dávat vinu Pavlovi!

Ano, Pavel uložil ženám několik zákazů – ty ale byly motivovány místními zvyky. Chtěl například, aby během modlitebních shromáždění ženy nosily závoj – viz
1 Korintským 11, 2-16.

V takových textech Pavel občas “racionalizoval”, tj. použil populární argumenty, jež nemají věroučný obsah.
  Kristovo služebné kněžství vychází ze skutečnosti, že i my se stáváme kněžími skrze křest.

Pavel tedy hlásal zásadní rovnost mužů a žen v Kristu nabytou prostřednictvím křtu: viz Galatským 3,27-28.
Je pravdou, že někteří Pavlovi apoštolové ženám učit zakazovali. Jediným důvodem však byly specifické potřeby jejich společenství. Tento zákaz se nevztahuje na celou budoucí církev jako trvalá norma.

Více čtěte v  1 Timoteovi 2, 1-12 a 1 Korintským 14,34-35 .
 
  Mezi dvěma údajnými kategoriemi Pavlových spolupracovníků, těmi, kteří vykonávají skutečnou svátostnou službu, a těmi, kteří do ní zapojeni nejsou, nelze činit žádné oprávněné rozdíly. Pavel jednoznačně počítal ženy mezi své spolupracovníky.

Více čtěte v pracech Bernadette Brootenové.


Texty Písma svatého mohou být zavádějící, pokud jim náležitě nerozumíme.

dalej

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumentyWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.