Ženy mohou být kněžími.

Mezinárodní katolická internetová autorita v oblasti svátostné služby žen.


email us
Home Page!
Zakazoval Pavel ženám učit?

Zakazoval Pavel ženám učit?

Základní řada 3

“Pavel odepřel ženám možnost učit a předsedat ve shromáždění. Tak byla ustavena trvalá norma, jež ženy vylučuje z kněžské služby.”
Inter Insigniores, čl. 9-12

“Pavel přistupoval odlišně ke svým spolupracovnicím a k mužským kolegům v posvátné službě.”
Inter Insigniores
  The Congregation for Doctrine in Rome

Kongregace pro nauku víry v ŘíměNení třeba dávat vinu Pavlovi!

Ano, Pavel uložil ženám několik zákazů – ty ale byly motivovány místními zvyky. Chtěl například, aby během modlitebních shromáždění ženy nosily závoj – viz
1 Korintským 11, 2-16.

V takových textech Pavel občas “racionalizoval”, tj. použil populární argumenty, jež nemají věroučný obsah.
  Kristovo služebné kněžství vychází ze skutečnosti, že i my se stáváme kněžími skrze křest.

Pavel tedy hlásal zásadní rovnost mužů a žen v Kristu nabytou prostřednictvím křtu: viz Galatským 3,27-28.
Je pravdou, že někteří Pavlovi apoštolové ženám učit zakazovali. Jediným důvodem však byly specifické potřeby jejich společenství. Tento zákaz se nevztahuje na celou budoucí církev jako trvalá norma.

Více čtěte v  1 Timoteovi 2, 1-12 a 1 Korintským 14,34-35 .
 
  Mezi dvěma údajnými kategoriemi Pavlových spolupracovníků, těmi, kteří vykonávají skutečnou svátostnou službu, a těmi, kteří do ní zapojeni nejsou, nelze činit žádné oprávněné rozdíly. Pavel jednoznačně počítal ženy mezi své spolupracovníky.

Více čtěte v pracech Bernadette Brootenové.


Texty Písma svatého mohou být zavádějící, pokud jim náležitě nerozumíme.

dalej

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumentyThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.