ŽENY MOHOU BÝT KNěŽÍMI
header

Responsive image
ÚVOD DůVODů PROTI PAPEŽI?! ROZPRAVA SEZNAM
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Církev řekla “Ne!” - a tak to prostě bude?

Církev řekla “Ne!” -
- a tak to prostě bude?

Základní řada 3

“To, že ženy nemohou být svěceny na kněze, bylo řádným a univerzálním magisteriem prohlášeno za neomylné učení.”

Ordinatio Sacerdotalis, čl. 4
The Congregation for Doctrine in Rome

Kongregace pro nauku víry v Římě

“Církev nemá naprosto žádnou pravomoc udělovat kněžské svěcení ženám, a tento závěr musí být s definitivní platností přijat všemi věřícími v církvi.”

Inter Insigniores, čl. 5

Řádné a univerzální magisterium je učení všech katolických biskupů světa.

Toto učení je neomylné pouze tehdy, když
1. jde o společné (tzv. kolegiální) vykonávání učitelského úřadu, 
2. biskupové vystupují jako soudci ve věcech sporu,
3. byl vyslechnut názor věřících,
4. se týká zjevené víry či morálky,
5. se jedná o rozhodnutí, jež má být vyhlášeno s definitivní platností.

Ve věci svěcení žen nebyla žádná z těchto podmínek splněna.

Konec diskuse?
Obáváme se, že nikoli!
Proto také přední teologové odmítají výrok, že jde o neomylné učení.

A co více – aby bylo učení církve naplněno, musí být přijato věřícími... o čemž nelze hovořit, když jej většina katolíků odmítá!

Více čtěte v knize Richarda Gaillardetze ‘The Reception of Doctrine: New Perspectives’.
 
  Poučme se z minulosti.


Není to poprvé, kdy se představitelé učitelského úřadu římské církve - včetně papeže - dopustili závažných chyb.Biskup Raymond A. Lucker nedávno sestavil seznam nejméně 65 církevních doktrín, jež byly kdysi prezentovány jako definitivně platné, jež ale nyní doznaly změn!

Z toho všeho je zřejmé, že otázka svěcení žen není nadobro uzavřena!   dalej

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty


Co vlastně je
učitelský úřad církve?

Přečtěte si nejčastěji kladené otázky!

Nacházíte se ve zjednodušené verzi – “prezentaci klíčových bodů”.
Chcete-li přejít k verzi akademické,
klikněte prosím zde!

Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.