Ženy mohou být kněžími.

Mezinárodní katolická internetová autorita v oblasti svátostné služby žen.


email us
Home Page!
Církev řekla “Ne!” - a tak to prostě bude?

Církev řekla “Ne!” -
- a tak to prostě bude?

Základní řada 3

“To, že ženy nemohou být svěceny na kněze, bylo řádným a univerzálním magisteriem prohlášeno za neomylné učení.”

Ordinatio Sacerdotalis, čl. 4
The Congregation for Doctrine in Rome

Kongregace pro nauku víry v Římě

“Církev nemá naprosto žádnou pravomoc udělovat kněžské svěcení ženám, a tento závěr musí být s definitivní platností přijat všemi věřícími v církvi.”

Inter Insigniores, čl. 5

Řádné a univerzální magisterium je učení všech katolických biskupů světa.

Toto učení je neomylné pouze tehdy, když
1. jde o společné (tzv. kolegiální) vykonávání učitelského úřadu, 
2. biskupové vystupují jako soudci ve věcech sporu,
3. byl vyslechnut názor věřících,
4. se týká zjevené víry či morálky,
5. se jedná o rozhodnutí, jež má být vyhlášeno s definitivní platností.

Ve věci svěcení žen nebyla žádná z těchto podmínek splněna.

Konec diskuse?
Obáváme se, že nikoli!
Proto také přední teologové odmítají výrok, že jde o neomylné učení.

A co více – aby bylo učení církve naplněno, musí být přijato věřícími... o čemž nelze hovořit, když jej většina katolíků odmítá!

Více čtěte v knize Richarda Gaillardetze ‘The Reception of Doctrine: New Perspectives’.
 
  Poučme se z minulosti.


Není to poprvé, kdy se představitelé učitelského úřadu římské církve - včetně papeže - dopustili závažných chyb.Biskup Raymond A. Lucker nedávno sestavil seznam nejméně 65 církevních doktrín, jež byly kdysi prezentovány jako definitivně platné, jež ale nyní doznaly změn!

Z toho všeho je zřejmé, že otázka svěcení žen není nadobro uzavřena!   dalej

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty


Co vlastně je
učitelský úřad církve?

Přečtěte si nejčastěji kladené otázky!

Nacházíte se ve zjednodušené verzi – “prezentaci klíčových bodů”.
Chcete-li přejít k verzi akademické,
klikněte prosím zde!

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.