Ženy mohou být kněžími.

Mezinárodní katolická internetová autorita v oblasti svátostné služby žen.


email us
Home Page!
Ženy nemohou jednat v osobě Krista?

Ženy nemohou jednat
v osobě Krista?

Základní řada 3

The Congregation for Doctrine in Rome

Kongregace pro nauku víry v Římě

  “Kněz vystupuje ‘v osobě Krista’. Protože Ježíš byl muž, pouze kněz mužského pohlaví může zosobňovat Krista při Eucharistii.”
Inter Insigniores “čl. 24-28”


“Svátost je znamení... a kněz je znamením Krista. Pro ženské pohlaví je nemožné zosobňovat dokonalost, neboť žena se nachází ve stavu podřízenosti, a z toho vyplývá, že ženy nemohou přijímat svátost kněžství...”
Dodatky k Summě teologické, otázka 39, odst 1.

Jejda, jejda!

Tento předsudek vychází z učení církevních Otců a teologů středověku.

Ti přisuzovali zplození nového života otci – domnívali se, že celá bytost příštího dítěte je obsažena v mužském spermatu; matka je pouze půdou, z níž to semeno vyrůstá.

Jelikož tedy ženy nejsou dokonalými lidskými bytostmi, nemohou zastupovat Krista, jenž dokonalý je.  Když ale kněz vystupuje v osobě Krista, hodnotou, již představuje, není přece Kristovo mužství, ale jeho role prostředníka!!

Kristus může být reprezentován ženami stejně jako muži, neboť ženy jsou v Kristu mužům rovny.

I ženy jsou nositelkami Kristova obrazu.

Ženy již navíc vystupují ‘alter Christi’ (jako jiný Kristus), když udělují křest a svátost manželství.

Ženy jsou vlastně dokonalejším odrazem Kristových ženských atributů.

A na závěr - i ženy jsou ztělesněním Kristovy lásky, jež je podstatou jeho kněžství!
Proto dělá církev chybu, když vylučuje ženy z kněžské služby na základě argumentu, že nemohou reprezentovat Krista!

  dalej

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumentyThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.