ŽENY MOHOU BÝT KNěŽÍMI
header

Responsive image
ÚVOD DůVODů PROTI PAPEŽI?! ROZPRAVA SEZNAM
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Ženy nemohou jednat v osobě Krista?

Ženy nemohou jednat
v osobě Krista?

Základní řada 3

The Congregation for Doctrine in Rome

Kongregace pro nauku víry v Římě

  “Kněz vystupuje ‘v osobě Krista’. Protože Ježíš byl muž, pouze kněz mužského pohlaví může zosobňovat Krista při Eucharistii.”
Inter Insigniores “čl. 24-28”


“Svátost je znamení... a kněz je znamením Krista. Pro ženské pohlaví je nemožné zosobňovat dokonalost, neboť žena se nachází ve stavu podřízenosti, a z toho vyplývá, že ženy nemohou přijímat svátost kněžství...”
Dodatky k Summě teologické, otázka 39, odst 1.

Jejda, jejda!

Tento předsudek vychází z učení církevních Otců a teologů středověku.

Ti přisuzovali zplození nového života otci – domnívali se, že celá bytost příštího dítěte je obsažena v mužském spermatu; matka je pouze půdou, z níž to semeno vyrůstá.

Jelikož tedy ženy nejsou dokonalými lidskými bytostmi, nemohou zastupovat Krista, jenž dokonalý je.  Když ale kněz vystupuje v osobě Krista, hodnotou, již představuje, není přece Kristovo mužství, ale jeho role prostředníka!!

Kristus může být reprezentován ženami stejně jako muži, neboť ženy jsou v Kristu mužům rovny.

I ženy jsou nositelkami Kristova obrazu.

Ženy již navíc vystupují ‘alter Christi’ (jako jiný Kristus), když udělují křest a svátost manželství.

Ženy jsou vlastně dokonalejším odrazem Kristových ženských atributů.

A na závěr - i ženy jsou ztělesněním Kristovy lásky, jež je podstatou jeho kněžství!
Proto dělá církev chybu, když vylučuje ženy z kněžské služby na základě argumentu, že nemohou reprezentovat Krista!

  dalej

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumentyWijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.