Ženy mohou být kněžími.

Mezinárodní katolická internetová autorita v oblasti svátostné služby žen.


email us
Home Page!
Opravdu směřuje kněžská služba proti ženské přirozenosti?

Opravdu směřuje kněžská služba proti ženské přirozenosti?

Základní řada 3

“V symbolice spásy je Kristus ženichem a církev nevěstou. Muži a ženy mají v Božím plánu odlišnou úlohu.”

Inter Insigniores, čl. 29-31


“Zjevení ukazuje, proč se Vtělení uskutečnilo v mužské podobě. Proto pouze muž může převzít úlohu Krista, být znamením jeho přítomnosti, jedním slovem ‘reprezentovat’ ho (to znamená být skutečným znamením jeho přítomnosti) v základních zákonech smlouvy.”

Komentář k Inter Insigniores, čl. 102
  The Congregation for Doctrine in Rome

Kongregace pro nauku víry v Římě


Toto tvrzení opravdu zachází příliš daleko!

Symbol zásnubního tajemství se na kněžskou službu nevztahuje.

Všichni křesťané jsou zároveň ženichem i nevěstou.

Kdekoli se o tom v liturgii objevují zmínky, symbolika je otevřená oběma směry.
Tvrzení, že Kristus se musel narodit jako muž, je v křesťanské tradici neznámé!

Podle pradávné tradice je spaseno pouze to, co je součástí Vtělení. Vtělení zahrnující pouze mužský prvek by tedy naznačovalo, že ženy nedojdou plné spásy!
Ženy jsou však znovuzrozeny, a tak spaseny, stejně jako muži – ve křtu.

Více čtěte v knize Johna Wijngaardse “Not Man enough to represent the Groom?!”

Dále také v práci Dorothy Irvinové ‘Omnis Analogia Claudet’

či v práci René van Eydena The Creation of Womanhood: A Hierarchical Construction.
  dalej

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumentyThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.