Ženy mohou být kněžími.

Mezinárodní katolická internetová autorita v oblasti svátostné služby žen.


email us
Home Page!
Copak církev nikdy nesvětila ženy?

Copak církev nikdy nesvětila ženy?

Základní řada 3

“Neměnnou tradicí církve od prvních století až do naší doby bylo neudělovat ženám kněžské svěcení.”

Inter Insigniores, čl. 6-8,23
The Congregation for Doctrine in Rome

Kongregace pro nauku víry v Římě

“Ano, v dobách prvotní církve byly ženy do jisté míry činné v posvátné službě; tato služba však neměla žádný vztah ke svátostnému kněžství.”

Komentář k , Inter Insigniores, čl. 57, 71-77.

Až na některé výjimky, nebyly ženy svěceny na kněze. Dobrá!

To ale bylo způsobeno třemi předsudky, jež toto vyloučení zneplatňují.

Ženy byly považovány za:
* méněcenné podle přirozenosti i podle práva;
* nacházející se ve stavu trestu za spáchané provinění;
* rituálně nečisté.Prostudujte si fakta, prosím!


  Navzdory kulturním předsudkům si však věřící v průběhu staletí byli stále vědomi, že muži a ženy jsou si v Kristu rovni. V hloubi srdce věděli, že ženy se kněžími stát mohou. To nazýváme skrytou tradicí.

K příkladům této skryté tradice patří:
* nesmírně silná úcta k Marii jako knězi;
* úcta k Máří Magdaleně, jež byla vnímána jako žena-duchovní.


‘Kněžství Panny’ (detail), počátek 15. století, Amienská škola, Francie.
V neposlední řadě pak církev po devět staletí v podstatě povolovala ženám přístup ke kněžskému svěcení, když je světila na jáhenky.

Obřad svěcení, s vkládáním pravé ruky a vzýváním Ducha svatého, byl totožný pro ženy i muže.

I ženy přijímaly svátostné jáhenské svěcení.

Z toho důvodu nemůže být tradice použita jako právoplatný důvod pro vyloučení žen z kněžské služby.
 
dalej

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)


Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.