ŽENY MOHOU BÝT KNěŽÍMI
header

Responsive image
ÚVOD DůVODů PROTI PAPEŽI?! ROZPRAVA SEZNAM
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Copak církev nikdy nesvětila ženy?

Copak církev nikdy nesvětila ženy?

Základní řada 3

“Neměnnou tradicí církve od prvních století až do naší doby bylo neudělovat ženám kněžské svěcení.”

Inter Insigniores, čl. 6-8,23
The Congregation for Doctrine in Rome

Kongregace pro nauku víry v Římě

“Ano, v dobách prvotní církve byly ženy do jisté míry činné v posvátné službě; tato služba však neměla žádný vztah ke svátostnému kněžství.”

Komentář k , Inter Insigniores, čl. 57, 71-77.

Až na některé výjimky, nebyly ženy svěceny na kněze. Dobrá!

To ale bylo způsobeno třemi předsudky, jež toto vyloučení zneplatňují.

Ženy byly považovány za:
* méněcenné podle přirozenosti i podle práva;
* nacházející se ve stavu trestu za spáchané provinění;
* rituálně nečisté.Prostudujte si fakta, prosím!


  Navzdory kulturním předsudkům si však věřící v průběhu staletí byli stále vědomi, že muži a ženy jsou si v Kristu rovni. V hloubi srdce věděli, že ženy se kněžími stát mohou. To nazýváme skrytou tradicí.

K příkladům této skryté tradice patří:
* nesmírně silná úcta k Marii jako knězi;
* úcta k Máří Magdaleně, jež byla vnímána jako žena-duchovní.


‘Kněžství Panny’ (detail), počátek 15. století, Amienská škola, Francie.
V neposlední řadě pak církev po devět staletí v podstatě povolovala ženám přístup ke kněžskému svěcení, když je světila na jáhenky.

Obřad svěcení, s vkládáním pravé ruky a vzýváním Ducha svatého, byl totožný pro ženy i muže.

I ženy přijímaly svátostné jáhenské svěcení.

Z toho důvodu nemůže být tradice použita jako právoplatný důvod pro vyloučení žen z kněžské služby.
 
dalej

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)


Základní řada 1 Základní řada 2 Základní řada 3
Proč ženy kněží? Učitelský úřad Tradiční argumenty


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.