ŽENY MOHOU BÝT KNěŽÍMI
header

Responsive image
ÚVOD DůVODů PROTI PAPEŽI?! ROZPRAVA SEZNAM
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Pravidla seriózní interpretace Písma svatého

Pravidla seriózní interpretace Písma svatého

Biblické kursy online

V minulých staletích křesťané páchali zjevné skutky bezpráví, ospravedlňujíce je biblickými texty. Uváděli jiné lidské bytosti do otroctví. Ženám upírali jejich plná práva. Upřednostňovali bohaté před chudými. Kolonizovali území, na nichž žili příslušníci jiných ras. Tento návrat k pohanské praxi je skutečně velmi smutný, ještě skandálnější je však fakt, že to bylo prohlašováno za plnění vůle Boží. Křesťané ospravedlňovali své nekřesťanské chování citáty z Písma!

Teologové často používají známé úsloví o tom, že z Písma může citovat i ďábel (viz Matouš 4, 6). Historie toto nebezpečí potvrdila. Na základě nesprávně pochopených biblických textů byly pak hlásány stovky herezí a spáchány tisíce hrubých omylů.

Tento inspirovaný text tedy musíme číst velmi pečlivě. Bůh hovoří ústy lidských autorů a to, co je jejich prostřednictvím řečeno v jeho jménu, podléhá pravidlům běžného lidského dorozumívání. Bůh nesděluje více než bylo záměrem člověka.

V průběhu staletí formulovala katolická exegeze - se svolením církevních autorit - některá důležitá pravidla pomáhající nám porozumět inspirovanému poselství přesněji. Pouze dodržením těchto pravidel se můžeme vyhnout chybám, jejichž obětí se mnozí stali. 

Pravidla výkladu Písma

1. Musíme vědět, co chtěl lidský autor říci, než budeme moci dojít k jakémukoli závěru o tom, co nám říká Bůh.

Tomu se říká pravidlo „doslovného významu“ (nikoli lpícího na doslovném znění). S tím se ztotožnil i druhý vatikánský koncil.

2.V mnoha textech musíme dojít k určení daného učení tak, že analyzujeme literární formu, kterou autor textu používá. .

Toto pravidlo, navazující na pravidlo číslo 1, je známo jako „pravidlo „literární formy“ . I toto pravidlo bylo schváleno druhým vatikánským koncilem.

3.Biblickému autorovi nemůžeme připisovat výroky či tvrzení, jež se nacházejí mimo jím zamýšlený rámec vlivu.

Pravidlo autorova zamýšleného rámce vlivu navazuje na pravidla předchozí.

4. Musíme odlišovat podstatné výroky autora od zdůvodnění a populárních vysvětlení, v nichž vyjadřuje své vlastní názory jako člověka.

Pochybení racionalizace rozpoznat bylo často v souvislosti se záměry autorů biblických textů zdrojem závažných nedorozumění.


Preložila Pavla Dohnalová (Translated by Pavla Dohnalova)
see www.PDCzechTranslations.co.uk.

John WijngaardsChcete přeložit tuto stránku prostřednictvím překladače Google?

1. Zkopírujte URL této stránky (z horní lišty vašeho prohlížeče), 2. klikněte na tento odkaz a 3. vložte toto URL to převaděče Google.  Poté zvolte jazyk a klikněte „přeložit“.

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.

Tento dokument byl vydán organizací
www.womenpriests.org – jako takový ho prosím respektujte!