ŽENY MOHOU BÝT KNěŽÍMI
header

Responsive image
ÚVOD DůVODů PROTI PAPEŽI?! ROZPRAVA SEZNAM
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Argumenty založené na tradici

Argumenty založené na tradici

Rome

Argumenty Říma vztahující se k tradici

Výrazem Řím je v celém textu označován jak Svatý otec, tak i Svatá kongregace pro nauku víry.

Freedom of InquiryProtiargumenty vztahující se k tradici

Od raných staletí až do našich časů bylo neměnnou praxí církve neudělovat ženám kněžské svěcení.
Texty, z nichž vychází Řím

Skutečnost, že tato praxe utvářela církevní tradici, není nijak ovlivněna existencí předsudků.
Texty, z nichž vychází Řím

Rané formy svátostné služby žen neměly žádnou souvislost se svátostným kněžstvím.
Texty, z nichž vychází Řím
1. Skutečnost, že ženám v církvi nebylo udělováno kněžské svěcení, nevycházela z Bible ani kvalitních informací, neboť církevní hodnostáři v důsledku následujících tří předsudků považovali ženy za:  2. Po mnoho staletí církev v zásadě umožňovala ženám přijímat svátostné svěcení, když jim udělovala svátost jáhenství.

3. Latentní a dynamická tradice poukazující na možnost svěcení žen se projevila:
* ve skutečnosti, že některé ženy byly vysvěceny na kněze,
* v tom, co bylo chápáno jako “kněžská služba” Panny Marie,
* v uctívání Máří Magdalény, jež byla vnímána jako kněz ženského pohlaví,
* prostřednictvím žen udělujících svátosti křtu a manželství.
Církevní otcové zavrhovali myšlenku kněží ženského pohlaví, kdykoli tato otázka vyvstala.
Texty, z nichž vychází Řím
4. Církevní otcové o svěcení žen hovořili jen zřídka. Ti, kdo tak učinili, byli ovlivněni svými vlastními předsudky týkajícími se žen. Totéž pak platí o raných církevních řádech.
Ve středověkém církevním právu a teologii byly ženy vyloučeny z možnosti přijímat platné kněžské svěcení.
Texty, z nichž vychází Řím
5. Do církevního práva byly včleněny sociální a náboženské předsudky vůči ženám, a to od jejich nejranější kodifikace až do současné doby.
6. Středověcí teologové vyloučili ženy z možnosti přijímat kněžské svěcení na základě zjevně neplatných společenských a filosofických důvodů.
Tato doktrína se v pozdějších staletích zakotvila tak pevně, že ji církev ani nemusela veřejně obhajovat.
Texty, z nichž vychází Řím
7. Postscholastičtí teologové pak jednoduše opakovali letité předsudky bez jakéhokoli kritického zkoumání.
    Závěr: Skutečná, latentní a dynamická tradice církve se vyslovuje ve prospěch svátostného svěcení žen.

Překlad P. Dohnalová
(Translated by Pavla Dohnalova
see www.PDCzechTranslations.co.uk.)


Chcete přeložit tuto stránku prostřednictvím překladače Google?

1. Zkopírujte URL této stránky (z horní lišty vašeho prohlížeče), 2. klikněte na tento odkaz a 3. vložte toto URL to převaděče Google.  Poté zvolte jazyk a klikněte „přeložit“.

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.