Category: Spanish

Afirmado en la Tradición Latente

Afirmado en la Tradición Latente

Afirmado en la Tradición Latente

El tesoro de la doctrina revelada se transmite en la fe de todos los creyentes. Este es su hogar natural. Se conoce como el sentido de la fe, o el sentido de los creyentes.

La Iglesia enseña que ‘La universalidad de los fieles que tiene la unción del Santo (cf. 1Jn. 2,20-17) no puede fallar en su creencia.’ (Lumen Gentium § 12)

La autentica tradición de la Iglesia no es, a veces, lo que se ha expresado públicamente sino la Tradición Latente, la tradición que subyace profundamente en el corazón de los fieles.

Mary was venerated as priest! Un ejemplo de esta tradición latente es la antiquísima devoción a María como Sacerdote.

El pueblo creía que María fue, ciertamente, sacerdote por cuatro principales razones: María pertenecía a una familia sacerdotal. María ejercía funciones sacerdotales. María nos dio la Eucaristía y María nos procura el perdón de los pecados.

La devoción a Maria Sacerdote ha estado presente a través de la historia de la Iglesia.

La tradición acentuaba el papel de Maria como sacerdote cuando ofreció a Jesús durante la Presentación en el Templo y durante la crucifixión en el Calvario.

La devoción continuó hasta 1927, cuando improvisadamente fue suprimida por el Santo Oficio – probablemente por la relación que implicaba con la ordenación de las mujeres!

No importa cuan privilegiada, la madre de Jesús era una mujer. Si María pudo ser sacerdote, también lo puede ser cualquiera otra mujer bautizada.

Este es un auténtico caso de Tradición Latente. Los creyentes siempre han sabido desde el fondo de su corazón que las mujeres también pueden ser sacerdotes.

Go to the next step?

traducida por Ana Maria Arquer

1 2 3 4 5 6 7
bautizada animada liberada ordenada afirmada apoyada llamada
Usted está en un sistema simplificado de presentación.
¡Para pasar a uno más académico
pinche aquí!


John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

¡Gradualmente traduciremos al español todos nuestros documentos!
¡Por favor, ayúdenos! Necesitamos a más voluntarios.

Argumentos teológicos

Argumentos teológicos

Argumentos Teológicos

RomeArgumentos teológicos de Roma

A lo largo del texto utilizo el término Roma para indicar tanto la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe como el Santo Padre.

Freedom of InquiryArgumentos teológicos opuestos

 

    Prefacio:
* La historia teológica de la expresión “actuar en la persona de Cristo”.
* Las antiguas concepciones biológicas que condujeron a los Padres de la Iglesia y a los teólogos medievales a pensar que la mujer no podía actuar en la persona de Cristo.
El sacerdote actúa en “la persona de Cristo” ya que Cristo era un hombre, solo un sacerdote de sexo masculino puede representar a Cristo en la Eucaristía.

Textos de Roma!

El carácter significado por el sacerdote no es la masculinidad de Cristo, sino su rol de mediador. Esto puede y debe ser representado igualmente por mujeres sacerdotes.
1. Porque la mujer y el hombre son iguales en Cristo;
2. La mujer también es imagen de Cristo;
3. La mujer actúa ya como “otro Cristo” como ministra del bautismo y el matrimonio;
4. La mujer refleja mejor los rasgos femeninos de Cristo;
5. La mujer también puede representar el amor de Cristo que es la esencia de su sacerdocio.
En el simbolismo de la salvación, Cristo es el Esposo y la Iglesia es la Esposa.  En el ministerio sacerdotal, un hombre debe pues representar a Cristo.
Textos de Roma!
La actuación del sacerdote en nombre de la Iglesia es de menor importancia. .Textos de Roma!
La imagen del misterio nupcial no se aplica al ministerio sacerdotal. Cuando estas alusiones son hechas en la liturgia, el simbolismo es ambivalente, puesto que todos los creyentes representan a la vez al Esposo y la Esposa.
Por otra parte, el sacerdote durante la Eucaristía actúa no sólo “en la persona de Cristo” sino también “en la persona de la Iglesia”. .
Los derechos humanos – por ejemplo la igualdad del hombre y de la mujer – no se aplican a los ministerios.
Textos de Roma!

Las mujeres que creen tener la vocación sacerdotal no son guiadas por el Espíritu. Porque sólo la Iglesia tiene el poder de decidir quien está llamado y quien no.

Textos de Roma!

Aunque nadie tiene derecho a ser ordenado, excluir una categoría completa de bautizados del ministerio sacerdotal constituye una verdadera discriminación, tanto más cuando no existe ningún argumento válido en este sentido en las Escrituras y la Tradición.

El hecho de que otras iglesias cristianas ordenen mujeres
así como el hecho de que algunas mujeres católicas se sientan llamadas al ministerio sacerdotal son signos evidentes del Espíritu Santo que la Iglesia no puede ignorar.

   

Conclusión: no existen argumentos teológicos válidos que prohíban la ordenación de las mujeres.

Traducción: Alicia Medoza

Join us  .  .  .  ! Mujeres Sacerdotes ¿Por que No…?
Texto Completo di 16 Capítuli, por Mª José Arana y María Salas
oprime aquí!


John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

¡Gradualmente traduciremos al español todos nuestros documentos!
¡Por favor, ayúdenos! Necesitamos a más voluntarios.

A Chamada das Mulleres a un Sacerdocio Renovado

A Chamada das Mulleres a un Sacerdocio Renovado

A Chamada das Mulleres a un Sacerdocio Renovado

DUBLÍN 2001

Christina Moreira

Publicado en Encrucillada, Revista Galega de Pensamento Cristián, dirigida por Andrés Torres Queiruga y editada en Pontevedra (Galicia Spain)

Chegou o tempo de celebrar

“Pretenden que o debate está pechado. Creo que mais lles valera conectar o seu aparato auditivo.”

Con estas palabras abría unha fermosa conferencia Mary McAleese en 1994 (1). Tómollas prestadas para iniciar este artigo e intentar presentar algo do que supuxo a Conferencia Internacional de Dublín do 29 de xuño ó 1 de xullo pasado, a primeira do seu xénero. Eramos 370 persoas de todo o orbe (6 continentes). Alí, na Universidade de Dublín da Eire, Irlanda libre, celta e católica a rabiar, ”, desobedecendo todos e todas con seriedade e plena conciencia, escoitouse alto e libre este berro “Deus da xustiza, Deus do amor, acóllenos a todos na túa chamada universal. Participamos nunha celebración magna : “A celebración da chamada a un sacerdocio renovado na Igrexa católica”. Estaba convocada por WOW (Women’s Ordination Worlwide) asociación internacional que está a promover a ordenación das mulleres dende 1996 e que agrupa as diferentes asociacións que loitan por esta causa en numerosos países no seo da Igrexa Católica. Exerceu o papel de anfitrión un grupo irlandés chamado BASIC (Brothers an Sisters in Christ/ Irmáns e Irmás en Cristo), dedicado a traballar e rezar pola ordenación das mulleres dentro da Igrexa Católica. A coordinación levouna un Comité Internacional formado por membros da WOW, quen planificou e organizou a Conferencia.Os medios de comunicación internacionais (India, Suíza, Reino unido, EEUU, Alemania, Portugal, etc…) deron conta do evento e foi de lamentar que non se difundira en España.

O lema “Agora é o tempo” (“Now is the Time”) acompañou os nosos traballos. Sen dúbida, os e as alí presentes e moitos dos que non puideron vir -aínda que si apoiaran con todo o seu ser a conferencia-, sabiamos de certo que viviamos unha hora histórica, algo no senso bíblico da “Hora”. Atrevémonos a falar do que Roma prohibira falar xa hai catro anos, a discutir unha cuestión presuntamente pechada de xeito definitivo(2) e que nos queren vender como declaración de fe de carácter infalible: “Declaro conforme á miña misión de confirmar ós meus irmáns (cf. Lc. 22,32), que a Igrexa non ten de ningunha maneira o poder de conferir a ordenación sacerdotal a mulleres e que esta postura debe ser considerada como definitiva por tódolos fieis da Igrexa”. Asinado: o Papa(3). En Dublín celebramos a chamada de Deus, que tamén chama a mulleres. Unha das organizadoras máis fervorosas, Soline Vatinel, chegaría a dicir: “Celebrar é verdadeiramente unha actividade revolucionaria. Xurde da alegría da resurrección de Cristo, unha alegría que ninguén nos pode quitar”. Por iso dicía que se trataba de renovar… Non podemos esquecer que Xesús deixou como testamento, no intre da súa morte inminente, precisamente a encomenda dunha celebración.

Foron catro intensos días de celebración que incluían relatorios, paneis (mesas redondas), oración e mais celebracións; tamén unha viaxe-xornada de oración o último día. Abríu a Conferencia Mairead Corrigan Maguire, Premio Nobel da Paz de Belfast, prendendo o cirio pascual que alumeou os nosas labores (un cirio que tiña forma de queixo de tetilla galego, ou sexa, unha teta, fronte ao símbolo fálico de sempre). Logo falounos Rosa Hudson-Wilkin, xamaicana, Vicaria da Igrexa de Inglaterra en Londres, aportando o seu valioso testemuño sobre o que pode supor que o cura sexa “ela e por riba sexa negra” (e teña, por exemplo, que enterrar a teu pai).

Joan Chittister interveu a pesar da prohibición expresa dos xefes de Roma e co apoio da superiora da súa congregación. Esta benedictina norteamericana é mundialmente coñecida pola súa contribución tanto teolóxica coma espiritual a estes temas. Ofreceunos o prato forte teolóxico desenvolvendo o tema do “discipulado”. Recibeu unhas 800 cartas despois da conferencia para agradecerlle o seu compromiso que ela centra na defensa da liberdade de expresión e de conciencia dentro da Igrexa, é mais que a defensa da ordenación sacerdotal das mulleres.

Tamén puidemos gozar da lucidez humana e eclesial de John Wijngaards comprometido hasta a médula e solidario: optou por deixar de exercer o seu sacerdocio para solidarizarse coas mulleres privadas del e vive entregado á súa colaboración con www.womenpriests.org (onde se pode atopar toda a información sobre o tema do sacerdocio feminino e en xeral). Aruna Gnanadason, do Consello Mundial das Igrexas tivo que retirarse como conferenciante principal da noite do venres cedendo á presión vaticana que ameazou con interpretar a súa presencia como unha ofensa ó recto ecumenismo (!), segundo nos informaron alí.

A coordinadora xeral de WOW, Myra Poole, monxa da congregación de Nosa Señora, tamén tiña prohibido asistir por parte do Vaticano, baixo pena de ser expulsada da súa orde. Custoulle moita oración e reflexión, como ela mesma nos contou; pero chegou ó Congreso o sábado animada polas aclamacións de todas e tódolos presentes. Ó día de hoxe non teño noticias de si se executou algunha represalia real a posteriori.

Tampouco sei o que se cumpriu das múltiples represalias posibles que agardaban moitos dos/das anónimos/as alí presentes que non puideron desvelar a súa identidade por mor do pan dos seus fillos (houbo unha testemuña abraiante dun pai de familia numerosa neste senso) o seu posto de traballo (profesores de relixión ou axentes de pastoral en países onde se remuneran estas labores laicais) ou a súa permanencia nunha orde relixiosa, o do seu equilibrio psicolóxico (para moitas persoas, aínda é duro “saír do armario”). Recordo a aquela monxa que contou entre bagoas como a botaran do seu convento pola súa opción… a incomprensión por parte da xente, compañeiros/as de congregación, amigos/as, curas, .. é unha constante que moitos referían. Quen escribe non queda atrás.

“Ai de vós que bautizades mulleres…

… Mais valera que non as bautizarades!”. Así proclamaban algunhas pancartas, adhesivos, etc. “Se non queredes mulleres curas, parade de bautizalas!”. Estas frases conteñen toda a eclesioloxía dos/as que defendemos o ministerio feminino. Non somos nada ambiguas/os: Amamos profundamente a nosa Igrexa pero, precisamente por iso, querémola defender dos que a usurpan e a desfiguran. Claramente: pretendemos renovala e estamos convencidos de que estas situacións inxustas (sumamos tamén o horror do celibato imposto, a segregación por opción sexual…) representan unha crise de crecemento: “El miedo a reconstruir la Iglesia, ésa es probablemente una cuestión de fondo. La crítica feminista no se limita a echar por tierra la asignación de roles en función del sexo, sino que a la larga lleva a la reestructuración de todo lo construído desde la perspectiva patriarcal”(4). A nosa sala de conferencias eran decenas de mesas redondas nun gran salón con estrado ó fondo e micro, pantalla xigante. Ocorréuseme que representaba a metáfora idonea para a Igrexa que podemos soñar: comunidades horizontais, nada de pirámides exipcias e xerarquías ó seu estilo. Algunha “orde” si había, colocaran uns letreiros para que nos xuntaramos por linguas a fin de facilitar o traballo en grupos e as traduccións. Na nosa mesa estaban: tres mulleres de FEM (Foro de estudios de la Mujer): unha Madrileña, unha aragonesa afincada en Madrid de “Mujeres y teología”e unha vasca e unha catalana de “Dones en Esglesia” (todas elas vencelladas a “mujeres y teología), sumándose quen escribe (galega de “Mulleres Cristiáns Galegas” afincada en A Coruña). Daba unha ecléctica visión de España, non do interese que esperta a cuestión neste país, e aglutinou de inmediato ás representantes brasileiras (unha colombiana e unha española afincadas no Brasil do movemento “Católicas polo dereito a decidir”) e un irmán dominico de México; tamén Frida (Elfriede Hart, colombiana-alemana afincada en París e coordinadora do Movemento mundial Somos Igrexa), estivo con nós. Foi un gozo ir recompoñendo o que primeiro lle chamaran “spanish” para ir aglutinándonos en “Iberia”, que corriximos ó vírsenos engadir as dúas amigas de Portugal, Ana e María João. Gozamos facendo nós mesmas as etiquetas.

Descubrindo o corpo feminino da Igrexa

Alí empecei a collerlle cariño ó adxectivo católico, que como se sabe significa “universal”. Pero entendín, por mor do ecumenismo que alí imperaba, que a nosa Igrexa católica apurouse demasiado en capitalizalo e logo desvirtualo. En ningún momento precisamos temoeiro nin xefe pensante ou decididor, (aínda que si unha traductora que nos axudou no que puido e que nomeamos “ibérica honoris causa”). Estes feitos anódinos amosaban a liberdade na acción espontánea, o xeito fraterno e libre de xuntarse e compartir o traballo, a escoita das experiencias, as dificultades (en especial por mor do sacrosanto inglés que non falaban co acento que eu aprendera na escola), os xantares e as ceas, o baile. Polos ollos de moitos pasou a visión da Igrexa recén estreada de Pentecoste, a realidade da presencia viva do Espírito. Nin tan sequera eramos so católicos, nin todas mulleres, nin vocacionados/as, nin estabamos de acordo en todo. Pero falamos o mesmo idioma común de discípulos/as de Xesús. Sendo libres podemos inventar espacios para a verdade e xuntarnos en paz arredor da mesa da Cea do Señor Xesús… sen medo… sen rancores.

A Igrexa que alí se fixo realidade, pensaba por unha vez cos dous hemisferios do cerebro, respiraba polos dous pulmóns, ¡amaba co corazón liberado das diferencias xenitais!. Como dixo Rosa Hudson no seu relatorio “en Xamaica…tomei conciencia da importancia dos sacramentos na vida da Igrexa. Ó mesmo tempo, tiña que escoitar que non se podía recibir os sacramentos porque non había varón (male; a elección da palabra é miña) para consagrar os elementos do sacramento”. Aquí está o miolo do problema e cómpre darlle o nome ás cousas, ser libre para facelo, para entendelas, para entendérmonos.

Repasaremos a continuación os argumentos principais e definitivos para que non se ordenen mulleres. Argumentos dependentes da anatomía xenital, no fondo, dende o principio da historia. María José Arana e María Salas citan a Hugucio do século XIII: “Las mujeres no reciben el carácter del orden por impedirlo el sexo y la constitución de la Iglesia, hecha por causa del sexo” (5), e engaden as autoras que a opinión era compartida por gran número de “canonistas” e “decretalistas”. Non é un chiste, trátase dunha frase do século XIII, hoxe non pasa…

A Igrexa que se perfilaba en Dublín non tiña 370 almas como parecía. Cada un/unha traía disimulado no corazón milleiros de irmás e irmáns invisibles, algúns defuntos, outros amargados, outros esperanzados, que non puideron viaxar. Quen vos fala levou a moita xente, entre outra a unha parroquia enteira da bisbarra de Ferrol.

Eu creo na comuñón dos santos. Estaban alí tódalas comunidades que agardan ás veces meses a que un varón da especie humana -de eses aos que si “lles deixan”- se digne lerlles e explicarlles un anaco de Evanxeo, bautizar os nenos ou perdoar os pecados, que alguén case a dous que se aman. Tamén estaba algunha de esas femias (da mesma especie) que cansaron de esperar e atenderon ó pobo no que puideron, sen ou con medo, sen ou con recoñecemento oficial, pero seguras de que honraban unha chamada real do seu Deus e socorrían unha necesidade non menos real.

Pero, señoras, ¿qué é o que pedides?

Isto é o que preguntan algúns amigos (nas xerarquías non adoitan preguntarnos pareceres). Non hai espacio aquí para describir as reaccións que vou coleccionando dende a miña propia “saída de armario”… Destaco unha das que mais se repite: equiparar a nosa demanda coa das mulleres que “queren ser militares”. O argumento coñecido de que “non son loitas feministas”. Esta afirmación, ás veces toma aparencias de auténtica agresión verbal.

– Non coñezo ningunha muller vocacionada para o presbiterado ou o diaconado que se valla do modelo de cura varón que impera hoxe na Igrexa católica. As resolucións finais da Conferencia e os relatorios (Joan Chittister, J. Wijngaards) reproducidas neste número, dan conta dunha vontade universal de “renovación”.

Precisamente, neste senso pedín persoalmente (petición asegundada por toda a miña mesa) que figurara nas devanditas Resolucións (como enmenda a unha delas) a expresa demanda de non apartar do sacerdocio a ninguén por causa de sexo, estado civil, ou orientación sexual. O resultado non foi unha enmenda senón a inclusión dese texto da mesma introducción que viña sendo a parte irrenunciable xa que non precisou de voto: ¡dábase por suposto!

– A actual configuración patriarcal e exclusivamente masculina do ministerio ordenado e a diaconía non descansa en ningún fundamento teolóxico nin bíblico sólido, senón nunha tradición que, como tal, pode ser contestada e desbotada. O proceso de reivindicación das mulleres non é só unha reivindicación feminista (algúns/as mesmo din que nin sequera o é), trátase do proceso dun pobo que le o Evanxeo e procura nel o que Deus quere realmente para o seu pobo, á escoita de Xesús e do Espírito para non perder de vista o servicio ós mais pobres (os datos da economía mundial apuntan a que a pobreza é una cuestión que hai que declinar en xénero feminino). Dáse unha curiosa contradicción para quen o negue: as mulleres si somos capaces de representar a Cristo xa que por sermos marxinadas e humilladas, somos tamén Cristos á súa imaxe(6) de Servo de Deus. Non fai falla ser muller nin feminista para entender isto, cristián e honesto si.

– Entristéceme ter que responderlles finalmente a esas compañeiras feministas que, en efecto, isto tamén é unha loita feminista, xa que o é toda aquela que pretende liberar as mulleres. Defendo que cada quen, sexa home ou muller, debe ter liberdade para escoller os camiños da súa vida, aínda cando outros pensen que se trabuca, ou realmente se trabuque. Tamén temos neste caso o sagrado dereito a equivocarnos, sen o cal non pode haber liberdade.

Das que nos xuntamos en grupo pequeño de mulleres vocacionadas (houbo un para o sacerdocio e outro para as que queren ser diaconizas),que ousaron ir á Conferencia, ningunha estaba nin amargada, nin resentida nin escumaba odio por ningures. Si puidemos sentir esperanza e gozo, ¡moito gozo! Tamén moito sufrimento, agardando tras as nosas caretas de tódolos días. Pero ó fin esperanza, ¡moita esperanza e amor! Esta é a mensaxe que traio de Dublín para Galicia e España, para os e as que entendan a miña linguaxe (a lingua non basta). Calcúlanse por centenares en España as mulleres que frustraron o seu desexo de servir no altar, de poñer tamén esa outra mesa e dar de comer ós famentos da palabra de Deus; darlles “pan e non pedras” (título dun coñecido libro de Elisabeth Schüsler Fiorenza). Están caladas e agachadas tras das súas caretas de casadas, nais de familia, solteiras, monxas (¡moitas monxas!), e moitísimas nais de curas que delegaron nos seus fillos a chamada do Señor…

A propia Igrexa anglicana, que ordena mulleres, tampouco está a respectar a súa dignidade na realización do seu papel (secundario moitas veces) ¡Elas tiveron que poñer o “clergy” nas súas camisas de flores para darse a respectar!

A xeito de conclusión, collerei de novo pola man á compañeira presidenta da República irlandesa, non gusto de andar soa: “Amo á miña nai e a miña nai ámame. Ningunha das dúas é perfecta e de cando en vez sentímonos obrigadas de denunciar a nosas imperfeccións coa esperanza de que a nosa relación sairá beneficiada”. O diálogo só acaba de empezar ¿Qué queremos facer coa nosa Igrexa? Qué “precisamos realmente”, -como diría Joan Chittister-, dos nosos servidores?

“Non quededes ahí mirando o ceo”, di o Mestre, hai moito por facer. E non o van facer os curas.

“Aquí estou Señor, para facer a túa vontade”.

Christina Moreira Agosto 2001


(1) Mary McAleese,nacida en Belfast, é a actual presidenta da República de Irlanda. Pronunciou un relatorio co título “Facer fronte a un Cristo que non quere mulleres curas como puidera querer que o Ulster fique británico”(1995) e que foi a sua réplica a Ordinatio Sacerdotalis (OS en adiante) (1994). Tomada de www.womenpriests.org/fr/teaching/mcalees2.asp e traducida do francés pola autora destas liñas

(2)Cf. X.P. II Ordinatio Sacerdotalis (22 de maio de 1994), carta apostólica sobre a ordenación sacerdotal exclusivamente reservada ós homes, e a declaración do Cardeal Ratzinger (1995) según a cal a discusión sobre a ordenación das mulleres está pechada (orixe, o sitio de Inertenet anteriormente citado)

(3) OS op. Cit.

(4) M. Carrizosa e Pilar Yuste, no seu traballo en El sacerdocio de la mujer, Cuadernos Verapaz nº 11.

(5) In M.J. Arana – M. Salas, “Mujeres sacerdotes ¿Por qué no?”Publicaciones claretianas, Madrid, 1994, 204 p.

(6) Mt 25, 31 ss. Citado do Cuaderno Verapaz op cit.


the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

Sírvase mencionar este documento como publicado por www.womenpriests.org!

¡Bienvenido(a) a esta página!

¡Bienvenido(a) a esta página!

¡Bienvenido(a) a esta página!

Mis publicaciones La historia de mi vida
Mi tema favorito
Mi renuncia
Escribirme

Background music?

  Myself - in the year 2000!

resignationMi renuncia
Nadie conoce por lo que he pasado… ¡Conozca la lucha que comparto con muchos otros en la Iglesia!

LoveMi tema favorito
Sepa qué es lo que me mueve…

Soy John Wijngaards, sacerdote, teólogo y escritor.

Trabajé como misionero en la India, y fue durante ese tiempo, en 1975, que casi por accidente, por primera vez descubrí la necesidad de la Iglesia de reevaluar su actitud hacia la ordenación de las mujeres.

Las autoridades de Roma mantienen sus reclamos contra las mujeres sacerdotes, imponiendo su opinión sobre los teólogos, con penas cada vez más estrictas. En 1998, renuncié al ministerio sacerdotal activo por causa de mi conflicto de conciencia.

life story La historia de mi vida
Conozca al protagonista, el drama, la acción, … ¡Lea a su propio riesgo!

publicationsMis publicaciones
Busque en el librero lo que he producido. Teología, escritura sagrada, espiritualidad, ficción, guiones de cine… ¿A dónde iré a parar después?

Siéntase en la libertad de escribirme a intouch@womenpriests.org

Para regresar a la página principal de “Mujeres Sacerdotes”

Otros documentos de esta sección  
Razones por las que renuncié Respuestas a preguntas sobre mi renuncia
Artículos que he escrito sobre reforma en la Iglesia “Planificación familiar”, The New Leader (India) 1972-1973 “Las palabras de Jesús sobre el divorcio en Lucas 16:18, ¿no admiten excepciones?”, Jeevadhara vol 4 (1975) págs. 399-411 . “Auténtico culto cristiano en la India” The Outlook, 15 #5, 1977, págs. 134-138 “Hacia una fe adulta”, The Tablet #5, enero de 1980, págs. 7-10 “¡Esa Iglesia holandesa!”, The Tablet #25, febrero de 1984, págs. 181-183
“El celibato no debe ser un requisito”, The Catholic Herald Londres, 7 de agosto de 1987 “Dios y nuestro nuevo yo”, Religioni e Sette del Mondo #4, 1998, págs. 172-193 Mi comunicado de prensa17 de septiembre de 1998 . “Mi posición sobre las mujeres sacerdotes” NewWomen, NewChurch,vol. 23, primavera de 2000, pág. 3
Supporting texts   “Amor condenado lleva a sacerdote al suicidio”, Times of London,4 de noviembre de 1993 “La ley del celibato debe cambiar” Journal of the Catholic Women’s Network,#54, marzo de 1998, págs. 6-7 “Deficiencias en el actual liderato de la Iglesia”, por el obispo Reinhold Stecher, mayo de 1998

Drop me a line!¿Por qué no me escribe?

Traducción: Ivelisse Colón-Nevárez

iithe Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

“Cuando cite este documento, tenga la amabilidad de indicar que está publicado por www.womenpriests.org!”

Cuerpo, Sexo y Género

Cuerpo, Sexo y Género

Cuerpo, Sexo y Género

Introducción a esta sección

La resistencia a la ordenación de mujeres radica en bases profundamente sociales y sicológicas. Forman una red intrincada tejiendo el concepto de Dios, actitudes hacia el cuerpo y la sexualidad, los roles adscritos a los hombres y mujeres, contracepción en el matrimonio, celibato obligatorio y otros aspectos de la creencia y práctica Católica tradicional. 

Conceptos ‘Femenino’ y ‘Masculino’ de Dios

En religión hay

dos enfoques complementarios hacia Dios:
1. El enfoque místico que busca comunión y participación. Se basa en nuestra experiencia de unión con la naturaleza y unión con nuestra madre.
2. Sumisión y entrega a Dios como el Otro Total. Se deriva de nuestra experiencia de nuestra propia personalidad mediada por nuestro padre.
Una relación madura con Dios requiere de ambas. En el Cristianismo el segundo enfoque es el que ha predominado a menudo.

Lea un corto resumen en:
‘Dos maneras de relacionarnos con Dios’ por John Wijngaards.
Lea también: ¿‘Que se hizo Dios la Madre? Imágenes conflictivas de Dios en la Cristiandad Temprana’, por Elaine Pagels.

Una historia de la religión muestra que desde tiempos antiguos la gente celebraba su sentido de unión con lo Divino a través del culto de la Gran Madre.
Alrededor del 2000 AC la adoración de la Divinidad Masculina barrió el Medio Este, trayendo consigo nuevas civilizaciones y auto conciencia, pero también conquistas, violencia y dominación cultural masculina.
La experiencia Judeo Cristiana de Dios fue profundamente influenciada por este entorno dominado por el hombre.

Las implicaciones del cambio son descritas gráficamente en:
‘La Separación de la Naturaleza y la pérdida del Aspecto Femenino del Espíritu’, por Anne Baring.

El Mito del Génesis de la Creación y la Caída

El origen de la familia humana y su ‘caída’ ha sido descrito en un ‘mito’ que logró penetrar en las Escrituras inspiradas.

Lea el texto en:‘El Mito de la Creación y la Caída’

La palabra ‘mito’ se usa aquí en ‘un sentido técnico’, no como ‘una historia carente de verdad’.

Para un examen crítico del texto vea: ‘Mujer en el Viejo Testamento, historias de creación’ por John Wijngaards.

El Mito de la Caída describe la experiencia de nuestra separación de la matriz de la naturaleza y el nacimiento de la auto comprensión. Hasta ahí está bien.
Lamentablemente, el mito también fue comprendido como que revelaba doctrinas sicológicas dañinas:
~ todo el sufrimiento, muerte y males son castigo por el pecado original;
~ la mujer está sujeta al hombre
~ los seres humanos son defectuosos y contaminados por el pecado;
~ existe una diferencia entre espíritu y naturaleza, mente y cuerpo, pensamiento y sentimiento;
~ el principio femenino está devaluado: alma, naturaleza, mujer, instinto, sentimiento y cuerpo.

Lea estos excelentes análisis sicológicos y culturales:
*‘El Mito de la Caída y la Doctrina del Pecado Original’ por Anne Baring;
*‘Eva: la madre de todos los Vivientes’ por Anne Baring y Jules Cashford.

La imagen negativa de Eva [= mujer] en la tradición Cristiana

La interpretación negativa de Evaempezó en los círculos de religión Judía, fue aumentada por los prejuicios Helenísticos y Romanos. Se enraizó entre los Padres de la Iglesia.
Pronto afectó la práctica Cristiana y espiritualidad y ancló en la teología y la ley canónica
Lea estos estudios:
*‘Eva en la Cultura Cristiana’ por Anne Baring y Jules Cashford;
*‘De los hombres santos y la medicina: biologica antigua y los Padres Cristianos en la naturaleza de la mujer’ por Kim Power;
*‘Se consideró que las mujeres estaban en un estado de castigo por el pecado’ por John Wijngaards.

Largas sombras de Pasado – SEXUALIDAD!

El disfrute Cristiana del Sexo Preguntas que se hacen frecuentemente
Fantasías Desnudez Contraceptivos Culpa Homosexualidad Masturbación
Mucho de lo que necesita reformas en la Iglesia se deriva del pasado. Enumeraremos algunos ejemplos.  

El enlazar cuerpo y pecadocausó un temor no natural hacia la desnudez. La desnudez se convirtió en el símbolo de lo pecaminoso

* Lea la discusión sobre ‘Desnuez en la teología y cultura Cristiana.’

El tabú contra la menstruación impuso una severa traba a las mujeres en la Iglesia, por lo menos de los siglos cuarto al noveno.

*‘Las mujeres fueron consideradas como no limpias’por John Wijngaards;
*‘Sangre femenina: El Tabú Antiguo y sus Consecuencias Cristianas’, de Eunucus para el Cielo por Uta Ranke-Heinemann.

La moralidad sexual negativa de la Iglesia deja profundas heridas en las vidas de parejas casadas.
“La enseñanza tradicional sobre sexo, lejos de ser infalible es triste, enferma y sospechamos un travestismo de la verdad que ha dañado el bienestar de personas casadas a través de los años. La relación sexual en lugar de verse como una parte intrínseca y santa de la unión matrimonial, fue llamado el transporte corrupto de pecado original, solo para ser usado para la procreación de niños.” (Elizabeth Price)

Sobre el origen de la prohibición de contraceptivos y las consecuencias del amor de casados, lea ‘Viendo el Pecado donde no existe’ por Elizabeth Price, y
‘Concebidos en Pecado’, por A. Koraszewski.

La distinción entre masculino y femenino que fue mantenida por Roma no tiene sentido ni desde la perspectiva biológica ni desde la teológica.
1. No existe una perfecta dicotomía masculino / femenino como lo presupone Roma.
2. El simbolismo de un sacerdocio ‘solo de hombres’ niega los principios Cristianos.
~ De acuerdo con Roma, el contraste entre los sexos descansa en el hecho que el hombre es el cuerpo humano hecho a imagen de Dios y la mujer es el cuerpo humano en su estado natural de animalidad.
~ En el simbolismo nupcial del novio masculino y la novia femenina que se usa para defender la masculinidad del sacerdocio, hay una función sexual explícita que se incorpora al sacerdocio, lo que significa que el simbolismo de la Misa ha ido de ser una celebración de muerte y resurrección a ser una celebración de relación sexual que se enfoca principalmente en la sexualidad masculina. Esto hace que la teología Católica sea explícitamente falocéntrica, dado que el falo se ha convertido en el símbolo que define la entrega de Cristo en la Misa.
~ Las estructuras patriarcales de Roma se han solidificado alrededor de una teología falocéntrica que hace imposible para una mujer encontrarse como una presencia simbólica en la vida de la iglesia. Ella es más veraz que nunca antes: ausencia, negación y el no ser, un cuerpo entregado a la animalidad sin acceso a los símbolos de personalidad teológica.

* Para una evaluación biológica lea ‘Biología para Teólogos. Una mirada Científica a la ordenación solo Masculina’ por Roberta Meehan;
* Se puede encontrar un profundo análisis del simbolismo teológico en‘El Cuerpo Femenino en el Sacerdocio Sacramental en la Teología neo ortodoxa Católica’ por Tina Beattie.

El desbalance sicológico en la moralidad sexualtambién influencia el juicio de las autoridades de la Iglesia y otros en relación con la ordenación de las mujeres

*‘Las Raíces Sicológicas de la Resistencia Masculina hacia las Mujeres Sacerdotes’, Movimiento Cristiano Estudiantil, Bristol 1980.
* ‘ Malentendido de la Sexualidad y la Resistencia a las Mujeres Sacerdotes’ Sidney Callahan,
* ‘Clericalismo Masculino y el rechazo a las Mujeres ’, Rosemary Radford Ruether
* ‘Anatomía y Ministerio. ¿Deben ser Sacerdotes las Mujeres?’, Emily C. Hewitt

La violencia cometida contra la mujer continúa siendo justificada en la práctica

‘La Legitimación del Abuso de las Mujeres en la Cristiandad’por Mary Ann Rossi.
Lea también: * ‘Las raíces Sicológicas de la Resistencia Masculina hacia las Mujeres Sacerdotes’.
* ‘El tratamiento de las esposas de los sacerdotes’.

La Iglesia oficial continua negándole a las mujeres los derechos fundamentalesque deben tener como miembros que comparten igualdad en el Sacerdocio de Cristo, reinado y estado profético.

*‘ Ley Canónica y Mujeres Sacerdotes’por John Wijngaards;
*‘La condición de las Mujeres en el Código de Ley Canónica y en la Convención de las Naciones Unidas’, por Marie-Thérèse Van Lunen Chenu y Louise Wentholt;
* ‘Derechos Humanos en la Iglesia ¿no hay derechos para las mujeres en la Iglesia?’, por Marie-Thérèse Van Lunen Chenu.
*‘Una perspectiva Católica sobre los Derechos Humanos,’ por Cherie Booth, Juez de la Crown Court esposa del Primer Ministro del Reino Unido Tony Blair.

El lenguaje sexista aún domina la liturgia y la práctica pastoral de la Iglesia

*‘Discurso masculino acerca de Dios en la liturgia y sus efectos en las mujeres’, Ida Raming;
*‘Marie-Thérèse no es definitivamente un ‘hijo’ de la Iglesia!’, Marie-Thérèse van Lunen Chénu.
*‘Opciones Linguisticas Básicas: Dios, Mujer, Equivalencia’, Elizabeth A. Johnson.

Seguirá mucho más!

Traducción: Lola de Varas


the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

Sírvase mencionar este documento como publicado por www.womenpriests.org!

Limitaciones De Jesús

Limitaciones De Jesús

Limitaciones de Jesús

Una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras
* el sentido literal
* la forma literaria
* el área pretendida
* racionalizaciones

La visión de Jesús Cristo ha sido crucial en formar las convicciones religiosas de cuál ahora es un cuarto del humankind. Qué él hizo pues el hijo encarnado del dios ha tenido consecuencias duraderas para todos los seres humanos.

Sin embargo, debo comenzar precisando una idea falsa frecuente. Alguna gente tiene una idea muy ingenua del misterio de la encarnación. Si Jesús era hijo del dios, piensan, él sabían del comienzo que todo allí debía para saber. Por lo tanto, él debe haber expresado en el Gospel un plan maestro detallado por todo el tiempo para venir. Todo lo que necesitamos hacer debe leer el Gospels atento y ejecutarse lo que nos dice Jesús hacer.

Ésta no es la manera que sucedió la encarnación. Cuando ‘ la palabra fue hecha carne ‘ (Juan 1.14 recibimos a un sacerdote alto que era como nosotros en cada respecto, excepto el pecado (hebreos 4.15 . Nota: en cada respecto. Eso significa: él pensó y rayo en una lengua humana. Él tuvo que aprender y descubrir nuevas cosas como tenemos que hacer. Él shared the knowledge and the ignorance de sus contemporáneos. Solamente de esa manera él se convierte verdad como nosotros.

El Gospels confirma esto. Jesús no era ninguna enciclopedia divina el caminar. Como un niño que él creció en la sabiduría y el encanto (Lucas 2.52). Jesús podría ser sorprendido cuando sucedió algo a que él no había esperado (Matthew 8.10; Marca 6.6). Los episodios de Gospel demuestran que él respondió a los acontecimientos y a la gente como él la encontró. Jesús terrible estuvo trastornado cuando él realizó que sus opositores planeaban matarle (Matthew 16.21 – 17.8). Le ayudó grow in a fuller understanding de su misión.

Visión de Jesús del mundo como ‘ el reino de su padre ‘, contenido las semillas del cambio revolucionario dramático. Pero no está correcto decir que él previo todas sus implicaciones o progresos del futuro. Las limitaciones humanas de Jesús no lo permitieron a.

Ni uno ni otro era él necesario para él para saber o para explicar detalladamente qué necesario a venir. Como bueno, permitiendo a profesor, él se fue the working out of his vision a las generaciones futuras.

Esto significa que no debemos esperar encontrar en el Gospels una expresión clara de esos principios sociales y religiosos que ahora sean parte de nuestra herencia cristiana. Entre ellos: democracia, la abolición de la esclavitud, la libertad del discurso, igualdad racial, la derecha de una nación a la determinación del uno mismo, la emancipación de mujeres, y una división justa de los recursos del mundo, etcétera.

Nada humano era extranjero a él

El papel de Jesús en historia era más radical lejano que el deletreo fuera de los detalles de una sociedad futura o de una iglesia futura. Siendo ‘ dios entre nosotros (Matthew 1.23 él causó en su misma persona el comienzo de una nueva realidad. Para la presencia del dios no fue presentado en la imagen de un líder de gran alcance, rico, político. Fue visto en la cara de Jesús, campesino con un acento galileo. ‘ quién me ve, ve al padre ‘, Jesús dicho (Juan 14.9 .

La tensión de Gospels que, a partir del primer momento de su vida, Jesús identificó con ésas consideraba completamente el lo menos y el más bajo. Lucas narra en el propósito cómo el Jesús infantil nació en un establo construido para los animales y cómo lo pusieron en un manger, el cuidado pobre de la toma de la gente de la manera de bebés. Para darle la bienvenida, el dios no eligió a una delegación de la élite política o religiosa, sino a un grupo de pastores — una clase social desdeñada y empobrecida de la gente (Lucas 2.1-20 .

Jesús vivió la mayoría de su vida en Nazareth, una aldea increíblemente pequeña. Él era ‘ el constructor ‘, eso es: el handyman local quién adquirió todos los trabajos que iban: afilando una herramienta, reparando una pared que se tambalea, fijación una azotea agujereada o substituyendo una puerta de madera (marca 6.3; Matthew 13.55). Como predicador que viajaba, él caminó descalzo, sin las ropas a excepción de lo que él usaba, sin el monedero para el dinero ni un bolso para las provisiones (Matthew 10.9-10).

Jesús murió la muerte que el Romans había reservado para los esclavos rebellious. Ése es porqué Paul dice (los filipenses 2.7-8):

Él se vació
para asumir la condición de un esclavo
y se convirtió como (otro) seres humanos.
Y como humano, él se humilló
y llegó a ser obediente a muerte,
sí, muerte en una cruz.

El momento de la entrega final de Jesús al amor de su padre era también el momento de su identificación más completa con los seres humanos en su rechazamiento y sufrimiento. Para el dios ama seres humanos y tiene empathy con su sufrimiento. Es decir, ninguna duda, el significado de su exclamation:

‘ cuando me levantan de la tierra,
Dibujaré todos los seres humanos a me ‘.

Juan 12.32

Jesús, el campesino de Galilee, el handyman, el predicador descalzo, muerto en una cruz como la espuma de la tierra. Sobre sus horas de la agonía él descendió en las profundidades de la soledad y del rechazamiento humanos, e hizo uno con los esclavos, los perdedores y los oprimidos. Pero él se levantó otra vez a la vida y a la gloria, y al levantamiento él tomó todos los seres humanos con él.

Cuando éramos baptised en Cristo Jesús, entramos en la tumba y lo ensamblamos en muerte.
Esto sucedió para que, como la gloria del padre crió a Cristo de los muertos, demasiado de modo semejante puede ser que caminemos en la novedad de la vida.

Romans 6.4

Note que nadie está excluido, lo que su raza, clase, sexo o estado social. Cristo, el campeón del oprimido, mujeres liberadas también haciéndoles parte tanto como hombres en su sacerdocio universal. Negar a mujeres las frutas de la liberación Cristo ganado para ellas abrogando al hecho de que él no incluyó a mujeres en su equipo de apostles es un error grave, de hecho.

John Wijngaards
Traducción: Ivelisse Colón-Nevárez

Por favor, acredite este documento
según lo publicado por www.womenpriests.org!


the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

Sírvase mencionar este documento como publicado por www.womenpriests.org!

María llevando puesto el palio episcopal

María llevando puesto el palio episcopal

María llevando puesto el palio episcopal

Galería de imágenes #1

Desde el Siglo VI, encontramos en muchas iglesias representaciones de María llevando el palio episcopal.

El palio era, originalmente, un accesorio de vestir griego llamado omophorion, el cual también fue introducido en Roma, y probablemente usado para denotar estatus. Sin embargo, adquirió un nuevo significado como vestimenta eclesial. En su particular apariencia cristiana y decorado con cruces, se convirtió en el signo distintivo de la autoridad papal y episcopal.

pallium

El palio, como le conocemos hoy día, es una banda circular que se lleva sobre los hombros, con dos apéndices, una colgando al frente y otra atrás. El palio es hecho de lana blanca de cordero. Sus pendientes suelen tener tres mechones (¿?). Cruces cuadradas de color negro decoran el palio en varios lugares. Originalmente, la parte superior era un manto corto, puesto en su sitio con alfileres, de manera que el apéndice colgara al frente. Antes, los apéndices eran largos. Más tarde, se hicieron más cortos.

¿Qué significa el palio?

Es muy importante destacar el hecho de que en tiempos antiguos, María fuera representada llevando el palio, por las siguientes razones:

  • El palio era el símbolo del estatus ministerial sacerdotal más elevado. Sólo podía ser usado por el Papa o por un obispo que recibiera dicho privilegio del Santo Padre.
  • El palio era sólo usado cuando el obispo ejercía sus funciones sacerdotales supremas, como en la Eucaristía y otras actividades religiosas solemnes.

La prueba de estos detalles está en cartas escritas por el Papa Gregorio El Grande (540-604 DC). Desde el Siglo IX, el palio sólo es dado a los Arzobispos.

Para más información sobre el palio y su historia, apriete aquí.

María llevando el palio

Click for enlargement!

1.Mosaico en el Oratorio de San Vicenzo, cerca de la Baptistería Laterana en Roma, Siglo VI aprox.

María lleva el palio sobre una casulla negra.

María es representada como “Sumo Sacerdote”, intercediendo entre Dios y su pueblo, una de las tareas dadas a los sumos sacerdotes, según menciona San Pablo en Hechos 5:1. Intercesión y mediación son algunas de las funciones ministeriales atribuidas a María por los Padres de la Iglesia.

Crédito : La imagen puede encontrarse en The Madonna por Adolfo Venturi, Burns & Oates, Londres, 1902, pág. 4. Para ver la imagen más grande (153kb), apriete aquí o en la imagen pequeña.


Mosaic in Parenzo, Croatia

2.Mosaico en el Oratorio de San Venancio, en Lateran, fechado en 642 DC.

El mosaico fue hecho bajo los papados de Juan IV y Teodoro, ambos griegos de nacimiento (640-649 DC), y el mismo muestra alguna influencia griega. María lleva el palio blanco sobre la casulla, pero la parte superior del mismo está cubierto por su velo maphorion, el cual también lleva una cruz en el lugar correspondiente a la que lleva el palio en el mismo lugar.

Nuevamente, María es representada como “Sumo Sacerdote”, intercediendo entre Dios y su pueblo, una de las tareas dadas a los sumos sacerdotes, según menciona San Pablo en Hechos 5:1. Intercesión y mediación son algunas de las funciones ministeriales atribuidas a María por los Padres de la Iglesia.

Crédito: La imagen puede encontrarse en Legends of the Madonna por Anna Brownell-Jameson, Hutchinson & Co., Londres (sin fecha), pág. 85. Para ver la imagen más grande (130kb), apriete aquí o en la imagen pequeña.


Mosaic in Parenzo, Croatia

3.Mosaico en la Basílica de Parenzo, Croacia, fechado en 540 DC

Tanto María como Isabel llevan un palio bajo la casulla. Los Padres de la Iglesia daban gran importancia al hecho de que ambas mujeres pertenecieran a familias sacerdotales. Frecuentemente, alababan el hecho de que María era de descendencia sacerdotal. Note que también se creía que María bautizó y confirmó a Juan el Bautista en el vientre de Isabel en la ocasión de su visita: ella estaba, por tanto, ejerciendo su ministerio sacerdotal.

Crédito: La fotografía fue tomada por el Dr. PME Hogervorst-van Kampen, en la propia Basílica en Croacia, en agosto de 1997. Para ver la imagen más grande (240kb), apriete aquí o en la imagen pequeña.


Click here to enlarge!

4.Escultura en bajo relieve en Santa-María-in-Porto, Ravenna, Siglos VI ó VII

Esta escultura es una mezcla de influencias occidentales y orientales. La inscripción sobre la misma es una abreviación de la frase griegaMeter Theu, Madre de Dios. La representación está influenciada por la tradición griega de la llamada Virgen Platytera – la Virgen que ora. En el oriente, usualmente se muestra la imagen de Cristo en una ventana sobre su pecho. El manto superior es obviamente el maphorion de María, el equivalente griego del palio romano. Hay cruces por todo su vestido, adorno derivado del palio eclesial.

De nuevo, María es representada como Sumo Sacerdote, intercediendo entre Dios y su pueblo, una de las tareas dadas a los sumos sacerdotes, según menciona San Pablo en Hechos 5:1. Intercesión y mediación son algunas de las funciones ministeriales atribuidas a María por los Padres de la Iglesia.

Crédito: La imagen puede encontrarse en Legends of the Madonna por Anna Brownell-Jameson, Hutchinson & Co., Londres (sin fecha), pág. 85. Para ver la imagen más grande (130kb), apriete aquí o en la imagen pequeña. Otra imagen similar a ésta puede verse aquí Proviene de Sub Matris Tutela por Christa Belting-Ihm, Carl Winter, Heidelberg, 1976, placa XVIa.


Click for enlargement!

5.Mosaico en la Capilla del Arzobispo, Ravenna, Siglo XI (¿?)
Esta imagen cuelga sobre el altar de la Capilla Arzobispal de Ravenna. El mosaico era, originalmente, del ábside de la Basílica Ursiana. Nuevamente, vemos el palio blanco sobre una casulla de color obscuro.

María es representada como “Sumo Sacerdote”, intercediendo entre Dios y su pueblo, una de las tareas dadas a los sumos sacerdotes, según menciona San Pablo en Hechos 5:1. Intercesión y mediación son algunas de las funciones ministeriales atribuidas a María por los Padres de la Iglesia.

Crédito: La imagen puede encontrarse en Sub Matris Tutela por Christa Belting-Ihm, Carl Winter, Heidelberg, 1976, placa XVIb. Para ver la imagen más grande (190kb), apriete aquí o en la imagen pequeña.


Click here to enlarge!

6. Mosaico en el domo de la Basílica de Torcello, Siglo XII

María lleva sobre su brazo izquierdo al Niño Jesús. Está obviamente influenciada por el tradicional ícono griego de la Madonna Hodegetria. Sin embargo, hay dos importantes diferencias. Hay cruces sobre la casulla y el velo – en el equivalente griego, en el maphorion de María, suele haber normalmente estrellas. El palio blanco, con su cruz, se ve justo debajo de su mano izquierda.

Crédito: La imagen puede encontrarse en The Madonna por Adolfo Venturi, Burns & Oates, Londres, 1902, pág. 9. Para ver la imagen más grande (195kb), apriete aquí o en la imagen pequeña.


Painting from Italy

7. Pintura de la Iglesia de la Madonna del Serbo Campagnano, Siglo XIII

María está sentada sobre lo que aparenta ser el trono de un obispo. Lleva al Niño Jesús en su brazo izquierdo y lo señala con el dedo de su mano derecha. Un palio blanco y decorado se extiende hacia abajo, bajo su casulla.

Otra interpretación de esta pintura, hecha por otros autores, es que María lleva en lugar de casulla la dalmática de un diácono; esto se debe a la forma que tiene la casulla. Los Padres de la Iglesia alababan a María también como diácono, algo muy significativo, dado que en ese tiempo, las mujeres diáconos servían en la Iglesia como ministros válidamente ordenados. En la tradición tardía, María era considerada en ocasiones como diácono (vea e.g. M.J: Scheeben). Sin embargo, el que María esté sentada sobre el trono de un obispo y el que lleve un palio argumentan contra esa interpretación.

Crédito: La imagen puede encontrarse en Romanesque Painting por Juan Armand, Weidenfeld & Nicholson, Nueva York, 1963, pág. 46. Para ver la imagen más grande (220kb), apriete aquí o en la imagen pequeña.


Click here to enlarge!

8. Fresco en Santa María Antica, Roma, Siglo XIV (¿?)

María está sentada en lo que aparenta ser un trono episcopal, con el Niño Jesús descansando sobre sus piernas. Ella viste una elaborada casulla, decorada con gemas. El palio es visible justo debajo de su mano derecha.

El fresco está muy dañado y es difícil determinar su edad.

Crédito: La imagen puede encontrarse en Le Triomphe de la Vierge-Église por Marie Louise Thérel, Centro Nacional de Investigación Científica, Paria, 1984, pág. 96. Para ver la imagen más grande (185kb), apriete aquí o en la imagen pequeña. Otra imagen similar in contexto extenso aquí

Expresión de agradecimiento y solicitud

Quisiera agradecer a las siguientes personas por su ayuda: a la comunidad de las Clarisas Pobres en Harwarden, Gales, Gran Bretaña; la asistencia pastoral de Colette Joyce en la Parroquia de Fulham, Londres; Dr. PME Hogervorst-van Kampen, de Noordwijk, Países Bajos; y los doctores A. Wijngaards y Arnhem, de Países Bajos.

Solicito humildemente que quien conozca de imágens de Nuestra Señora vistiendo ropas sacerdotales o ilustraciones de María la Virgen Sacerdote, que me haga saber dónde puedo obtenerlas. Si fuera posible, rastree las imágenes a color y envíelas por Internet como “attachment”. Incluya información detallada sobre la reproducción y publicación de la imagen, de manera que pueda dar el crédito correspondiente y obtener permiso para mostrarla en Internet, en caso de ser necesario. ¡Gracias!

Texto: John Wijngaards
Traducción: Ivelisse Colón-Nevárez

Vaya a la Galería de Imágenes #2

Documentos de esta sección
Home Page?

Tradición

María – ¿por qué un sacerdote? Teólogos y escritores Galería de imágenes María y el Sacramento del Orden María como sacerdote sacrificatorio María, modelo para los sacerdotes


the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

Sírvase mencionar este documento como publicado por www.womenpriests.org!

¿Fueron inspiradas por Dios las afirmaciones negativas acerca de las mujeres?

¿Fueron inspiradas por Dios las afirmaciones negativas acerca de las mujeres?


Principal Menú

Acción Menú

Donacións

Voluntarios

Apoyo vocacional

Carta informativa

Oración

Ecumenismo

Curso en la red

Sugerencias?

Paso 3.

Wives be subject to your husbands .  .  .  ?

¿Fueron inspiradas por Dios las afirmaciones negativas acerca de las mujeres?

La respuesta es: si. Todo lo que está en las Escrituras es inspirado aun las preguntas, dudas, tradiciones no históricas, emociones humanas. Pero las opiniones expresadas en las mismasno son enseñanzas inspiradas, a menos que tales enseñanzas hayan sido la intención del autor.

Para hacerles justicia a las Escrituras, debemos distinguir las afirmaciones substanciales del autor de las racionalizaciones y razonamientos populares en los cuales expresan sus opiniones humanas. Haga click aquí!

Con relación a las mujeres, los siguientes textos son fácilmente mal interpretados:

Para evaluar el daño que tales textos mal interpretados tuvo en los Padres de la Iglesia, lea estos extractos de Tertullian, ca. 155 – 245 AD en Cartago, África del Norte.

Roma admite que algunos de estos textos negativos no tienen valor normativo, pero pasa por alto la influencia negativa que una exégesis culpable tiene sobre los Sacerdotes y Teólogos Escolásticos.
Lea aquí los textos oficiales.

Por lo tanto, la respuesta es: las afirmaciones negativas acerca de las mujeres en las Escrituras reflejan los prejuicios culturales de los tiempos bíblicos. No son parte de las enseñanzas inspiradas de las escrituras.

Si tiene preguntas en cualquier momento, por favor déjemelo saber. Haga clic en el sobre y enviéme un e-mail!Drop me a line!

   
   
   
   
   

Por qué nos atrevemos a desafiar al magisterio de la Iglesia

Por qué nos atrevemos a desafiar al magisterio de la Iglesia

Por qué nos atrevemos a desafiar al magisterio de la Iglesia

Respecto a la exclusión de las mujeres de las Ordenes Sagradas

Cambio de cultura

La ordenación de las mujeres pertenece al tipo de ‘doctrina’ susceptible a ser distorsionada por percepciones culturales.

  “¿Por qué nos hemos de adentrar en histrionismos feministas?”
   

Los hechos

Las razones teológicas para excluir a las mujeres de las Ordenes Sagradas contradicen la Escrituras, la Tradición y la Teología.

 

“¿Seguro que Roma ha declarado esto ser doctrina infalible?!

   

Lecciones de la Historia

El magisterio de la Iglesia ha cometido equivocaciones muy serias en muchos casos similares de supuesta ‘doctrina’

  “¿Si ustedes dicen esto ahora, como vamos nunca a confiar en el magisterio de la Iglesia otra vez?”
   

Autentica fidelidad

Los teólogos y los fieles tienen la obligación en conciencia de hacer oír su voz en desacuerdo para defenderse de la ‘doctrina’ sin fundamento

  “¿Qué me dice usted, entonces, sobre la obediencia ciega?!”
   

Sentido de la fe

Como portadores de la inerrancia (libres de error) los fieles rehúsan la exclusión de las mujeres del sagrado ministerio

  “¡Ustedes están minando la autoridad de la jerarquía!”
       

traducida por Ana Maria Arquer

Por que nos atrevemos a desafiar al magisterio de la Iglesia Preguntas más frecuentes Siguiente? Siguiente?
Cambio cultural Los hechos Historia Auténtica lealtad Sentido de la fe
Feminismo? Infalible? Credibilidad? Obediencia? Estamos socavando algo?
Quieres hacernos algunas preguntas? Sugerencias? Observaciones?


John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

¡Gradualmente traduciremos al español todos nuestros documentos!
¡Por favor, ayúdenos! Necesitamos a más voluntarios.

Diversidad de Criterios y de Prácticas

Diversidad de Criterios y de Prácticas

INTRODUCCIÓN

Diversidad de Criterios y de Prácticas

por María Salas

En esta segunda parte, vamos a analizar lo que ocurre fuera de la Iglesia Católica, en las otras Iglesias cristianas, en las que, como sabemos, unas ordenan mujeres, otras no lo hacen y algunas están en proceso de llegar a hacerlo.

Por tanto, la postura sobre el acceso de las mujeres a los ministerios ordenados está lejos de ser unánime. Muy al contrario, puede decirse que la diversidad de planteamientos es su nota característica, tanto por lo que respecta a los aspectos doctrinales y normativos cuanto en la práctica seguida dentro de cada Iglesia.

Ello se debe a varias causas. Una, fundamental, es la diferente concepción del ministerio de la que se parte. Durante mucho tiempo se ha podido hablar de dos concepciones contrapuestas. Algunas Iglesias consideran, lo mismo que la Católica, que el ministerio ordenado es un sacramento que viene de Dios, está revestido de carácter sagrado, fue instituido por Jesucristo y es esencialmente diferente del sacerdocio común de los fieles y de otros ministerios y carismas. Se accede a él por una llamada de lo alto.

Por el contrario, para una gran parte de las Iglesias protestantes, que enfatizan el carácter sacerdotal de todo el pueblo de Dios, el ministerio no es un sacramento sino una función sin carácter sagrado. La ejercen determinados fieles, designados para ello por la comunidad, y en esta elección se ve una llamada de Dios. La diferencia entre el laico y el ministro no es esencial sino meramente de grado.

Por su misma naturaleza, la segunda concepción del ministerio es más flexible y se adapta con mayor facilidad a los cambios sociológicos. Debido a ello, las Iglesias que lo defienden han aceptado el acceso de las mujeres a la ordenación con menor resistencia, aunque también en ellas ha sido preciso vencer algunas dificultades, como podremos ver más adelante.

Otra fuente de diversidad es la diferente terminología empleada. Durante mucho tiempo se han mantenido debates entre las Iglesias por la confusión en el uso de términos como ministerio, ministerio ordenado, sacerdocio.

Con el debate ecuménico, al buscar puntos de coincidencia y profundizar en los fundamentos de las respectivas concepciones, las posturas se han ido acercando y se ha llegado a la conclusión de que no son tan incompatibles como se creía. Sin embargo persisten serias divergencias.

En general, existe acuerdo en señalar en las Iglesias cristianas tres bloques bastante definidos, aunque dentro de cada uno se pueden encontrar también diferencias según culturas y países.

En un gran bloque están las Iglesias ortodoxas que, prácticamente en su totalidad, muestran un rechazo absoluto a la posibilidad de ordenar mujeres, piensan que en sus comunidades no se plantea siquiera la cuestión y dicen que a veces se sienten presionadas por las otras Iglesias cristianas. Como veremos más adelante, esta postura oficial de la ortodoxia muestra algunas fisuras que hacen menos monolítica su postura de rechazo.

En el lado opuesto se sitúa la casi totalidad de las Iglesias protestantes, que aceptan en teoría la ordenación de mujeres aunque en la práctica la hayan implantado con mayor o menor celeridad. Ya en el siglo pasado (1853), como un caso excepcional, Antoinette Brown fue ordenada por la Iglesia congregacionalista. Sin embargo, puede decirse que las primeras ordenaciones de mujeres se dieron en los años cuarenta, en algunos casos para suplir a los pastores que se encontraban en el frente durante la II Guerra Mundial; a partir de los sesenta el fenómeno se extendió hasta hacerse normal en muchas confesiones.

En un primer momento las mujeres fueron ordenadas sólo como pastoras, y con ciertas restricciones. En 1988, la Iglesia episcopaliana de los EE.UU. elevó al episcopado, dándole el cargo de obispo auxiliar de Massachusetts, a Bárbara Harris, una mujer negra de 55 años que era pastora desde 1981. En 1989 la misma Iglesia, esta vez en Nueva Zelanda, nombró a Penélope Jamieson, de 47 años y madre de 3 hijas, “obispa” de Dunedin; fue la primera mujer titular de una diócesis. En noviembre de 1992, Jane Dixon accedió a la misma categoría eclesiástica.

La Iglesia Metodista de los EE.UU. tenía una mujer obispo, Marmóreo Matutes, desde 1980, y la Iglesia Luterana consagró como tales a María Jepsen (Alemania) y April Larson (EE.UU.) en 1992.

Como cada vez que se produce un hecho nuevo de cierta relevancia, estos nombramientos causaron cierta conmoción, agravada en el caso de Bárbara Harris por su condición de negra y divorciada.

En un punto medio entre los ortodoxos y los protestantes se sitúan las comunidades anglicanas, que durante años han tratado de avanzar de acuerdo con la Iglesia Católica, hasta que el día 11 de noviembre de 1992 el Sínodo de la Iglesia de Inglaterra, en una sesión histórica, abrió paso a la ordenación de mujeres, como veremos más adelante.

Dentro de los tres bloques, sus Iglesias particulares, que no están sometidas a una jerarquía única, al revés de lo que ocurre en la Iglesia Católica, han seguido cada una su camino de aceptación o de rechazo, por lo que se han producido situaciones muy variadas y difícilmente catalogables. Dentro de la misma confesión religiosa lo que se acepta en Hong-Kong puede ser rechazado en Inglaterra.

A pesar de esta patente diversidad, el movimiento ecuménico, representado por el Consejo Ecuménico de las Iglesias, ha ido recorriendo un camino común, en éste como en otros puntos en los que el debate continúa pese a los parciales logros conseguidos. El itinerario realizado puede seguirse a través de los numerosos documentos producidos y las diversas reuniones celebradas.

¿retroceder al Índice del libro?


the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research

Sírvase mencionar este documento como publicado por www.womenpriests.org!