WOMEN CAN BE PRIESTS
header

Responsive image
HOME REASONS DEFY THE POPE?! DEBATE MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Dietze L. C. M. van Hoesel


Dietze L. C. M. van Hoesel

echtgenote van Dr. N. C. H. Wijngaards
moeder van Carel, Hans, Niek, Aloys and Guus


Apeldoorn, 27 July 1907 -
Velp, 5 July 1989

Wij zullen ons Dietze altijd herinneren als een lieve moeder en grootmoeder. Zij genoot geen gemakkelijk leven. Haar ouders waren arm, en als de oudste van negen kinderen droeg zij al veel verantwoordelijkheid vanaf haar vroege jeugd. In 1933 trouwde zij vader, en dit groeide uit tot een levenslange gelukkige relatie. Zij vertrokken naar Java in Indonesië waar vader in het onderwijs werkte. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, terwijl vader in Thailand werd gedwongen te werken aan de aanleg van de beruchte spoorlijn daar, bracht zij vier jaren door met haar vier oudste zonen (4 maanden tot 8 jaar oud) in een Japans krijgsgevangenkamp. Zij overleefde door haar ontembare wilskracht.

Moeder bezat een diep geloof, maar zij namen zaken niet onkritisch aan. Zij volgde geestelijke en theologische ontwikkelingen met grote belangstelling. Steevast overtuigd als zij was van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, voelde zij zich diep gewond door de behandeling van vrouwen door de Kerk.

Meer dan eens leidde dit tot openlijk konflikt. Toen ik geboren was, weigerde de aalmoezenier eerst haar communie te geven omdat ze de ‘kerkgang’ niet had gedaan zoals toentertijd gebruikelijk was. “U moet eerst gezuiverd worden”, zei de priester. Moeder, die iedere dag te communie ging, verwierp dat volkomen. Zij protesteerde tot zij toch de communie ontving. “Ik heb net een kind ter wereld gebrachtd”, zei ze. “Waarom heeft dat zuivering nodig?!”

Dit was karateristiek voor haar leven. Zonder theologische opleiding wist zij toch haarfijn wat juist en wat niet juist was. Wanneer priesters van vooroordeel tegen vrouwen blijk gaven in hun preken, ‘ontbood’ moeder ze bij haar thuis en stelde hun opvattingen aan de kaak.

Volle erkenning van de vrouw in de Kerk door het toelaten van vrouwen tot het volledige, sacramentele priesterschap, was iets waar Moeder altijd naar uitzag. -- Moge zij rusten in vrde!

John (Hans) Wijngaards

tekst in het Engels

pagina geschonken door John and Jackie Wijngaards Clackson