Home Page!
Affirmed in latent tradition

MKWAGO NKE ‘LATENT’ ỌDINALA (OMENALA)

Background music?

Ezi akụ nke ekpughere site na nkuzi na esi n’okwukwe a bara ndi niile kwerunu. Nkea buzị ụlọ ya. A mara ha dịka anya nke okwukwe, m ọbu, nkwenye nke ndi niile kwerenu

Ụka na akuzi na ndi niile kwerenu, edoru-nsọ, sitena Onye di Nsọ, a gaghị ‘emehenata na ihe gbasara okwukwe’ (Lumen Gentium & sect: 12)

Ezi Ọdinala nke Ụka, mgbe ufodu, a bughị ihe ekwuputara na Ọha, kama ọ bụ ‘Latent’ Ọdinala, Ọdinala nke gbadoru mkpọrọgwụ na obi ndi niile kwerenu

Mary was venerated as priest! Otu ọmụmatụ nke ‘latent’ ọdinala bụ, nsọpụrụ ogonogo-ahọ, e nyere Maria ka Ụkọ- Chukwu

Ndi madụ kwenyere na Maria bụ, na ezie, Ụkọ-Chukwu nke egosipụtara sitena uzọ-anọ ndia: Maria sina Ezi-na-ụlọ agbụrụ Ụkọ-Chukwu. Maria mejupụtara ọnọdu abụmụ Ụkọ-Chukwu. Maria nyere anyi Aja-Maasị. Maria wetakwara mgbaghara Njọ

Nsọpụrụ di-iche a na enye Ụkọ-Chukwu Maria, di erioge na Akukọ nke Ụk.

Ọdinala (Omenala) kọwara nke ọma aka Ọlu Maria dika Ụkọ-Chukwu mgbe O nyere Jesu site na nkuputa e kuputara Ya na Ụlọ-Nsọ (Temple), na mgbe a kpọgbụrụ Ya n’Obe na Ugwu Calvari.

Nsọpụrụa gagidekwara lute na Ahọ iri-itenani, na iri-abụọ-na-asaa (1927), ma na otu ntabe-anya Ọkwa-di-Nsọ mebizirị ya maka ihi n’onwere ezi njikọta banyere ichi ụmụ-nwanyi echịchị!


  Etu osina di bụ nzubea pụrụ iche, Mama Jesu bụ Nwanyi.Ọ bụrụ na Maria bụ Ụkọ-Chukwu, etu ahu ka ọ dịrị Nwanyi ọ bụna emere miri Chukwu

Nkea bụ eziokwu nke ‘Latent’ Ọdinala (Omenala). Ndi niile kwerenu maara nke ọma na-ime obi ha na ụmụ-nwanyi nwere ikike ị bụ Ụkọ-Chukwu

 
    Go to the next step?

1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported called


You are in a simplified, ‘key point presentation’ mode.
To switch to academic mode,
click here!

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

See our Documented Appeal to Pope Francis to Request the Re-instatement of the Ordained Diaconate for Women.

Wijngaards Institute for Catholic Research

Dear visitor, you are welcome to use our material. However: building up and maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but find it difficult to pay our overheads. Please, become a Friend or support us with a donation. Also, as some of you recommended to us, we are exploring how to generate income by advertising. Please, support us in this effort and send us your suggestions.
John Wijngaards

Wijngaards Institute for Catholic Research

Miriam Duignan


Please, support our campaign
for women priests

Visit our new websites:

Natural Law and Conscience

Synod on the Family 2015

Catholics and Contraception

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.