WOMEN CAN BE PRIESTS
header

Responsive image
HOME REASONS DEFY THE POPE?! DEBATE MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Affirmed in latent tradition

MKWAGO NKE ‘LATENT’ ỌDINALA (OMENALA)

Background music?

Ezi akụ nke ekpughere site na nkuzi na esi n’okwukwe a bara ndi niile kwerunu. Nkea buzị ụlọ ya. A mara ha dịka anya nke okwukwe, m ọbu, nkwenye nke ndi niile kwerenu

Ụka na akuzi na ndi niile kwerenu, edoru-nsọ, sitena Onye di Nsọ, a gaghị ‘emehenata na ihe gbasara okwukwe’ (Lumen Gentium & sect: 12)

Ezi Ọdinala nke Ụka, mgbe ufodu, a bughị ihe ekwuputara na Ọha, kama ọ bụ ‘Latent’ Ọdinala, Ọdinala nke gbadoru mkpọrọgwụ na obi ndi niile kwerenu

Mary was venerated as priest! Otu ọmụmatụ nke ‘latent’ ọdinala bụ, nsọpụrụ ogonogo-ahọ, e nyere Maria ka Ụkọ- Chukwu

Ndi madụ kwenyere na Maria bụ, na ezie, Ụkọ-Chukwu nke egosipụtara sitena uzọ-anọ ndia: Maria sina Ezi-na-ụlọ agbụrụ Ụkọ-Chukwu. Maria mejupụtara ọnọdu abụmụ Ụkọ-Chukwu. Maria nyere anyi Aja-Maasị. Maria wetakwara mgbaghara Njọ

Nsọpụrụ di-iche a na enye Ụkọ-Chukwu Maria, di erioge na Akukọ nke Ụk.

Ọdinala (Omenala) kọwara nke ọma aka Ọlu Maria dika Ụkọ-Chukwu mgbe O nyere Jesu site na nkuputa e kuputara Ya na Ụlọ-Nsọ (Temple), na mgbe a kpọgbụrụ Ya n’Obe na Ugwu Calvari.

Nsọpụrụa gagidekwara lute na Ahọ iri-itenani, na iri-abụọ-na-asaa (1927), ma na otu ntabe-anya Ọkwa-di-Nsọ mebizirị ya maka ihi n’onwere ezi njikọta banyere ichi ụmụ-nwanyi echịchị!


  Etu osina di bụ nzubea pụrụ iche, Mama Jesu bụ Nwanyi.Ọ bụrụ na Maria bụ Ụkọ-Chukwu, etu ahu ka ọ dịrị Nwanyi ọ bụna emere miri Chukwu

Nkea bụ eziokwu nke ‘Latent’ Ọdinala (Omenala). Ndi niile kwerenu maara nke ọma na-ime obi ha na ụmụ-nwanyi nwere ikike ị bụ Ụkọ-Chukwu

 
    Go to the next step?

1 2 3 4 5 6 7
baptised empowered liberated ordained affirmed supported called


You are in a simplified, ‘key point presentation’ mode.
To switch to academic mode,
click here!

Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests
Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:
Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.