Category: no

Hvorfor vi utfordrer læreautoritetene

Hvorfor vi utfordrer læreautoritetene

Japanese Bahasa Melayu Norsk Italiano Português Deutsch Nederlands Español English language Polska Français Send oss dine spørsmÃ¥l og forslag! Hvorfor vi vÃ¥ger Ã¥ utfordre læreautoritetene Teologiske grunner for at kvinner bør bli ordinert VÃ¥r debatt med the Roman Congregation for Doctrine Søk i vÃ¥rt nettsted etter ord VÃ¥rt on-line bibliotek med bøker og artikler Vi trenger din økonomiske støtte! Oversikt over innholdet pÃ¥ nettstedet vÃ¥rt SpørsmÃ¥let om kvinnelige prester opp gjennom tidene

The largest international website on the ordination of women

The largest international website on the ordination of women


Velkommen til det største internasjonale nettsted for ordinasjon av kvinner

Vi er Romersk Katolske teologer som har en fast tro på at diskusjonen om kvinnelige prester må være åpen.

Vi elsker vår familie, den Katolske Kirke. Vi aksepterer Pavens autoritet fullt ut. Vi respekterer hans personlige integritet som en utmerket åndelig leder. Men vi er overbevist om at Paven og hans rådgivere i Rom gjør en alvorlig feil når de avviser kvinner som prester. Vi føler at vår samvittighet tvinger oss til å gjøre våre vel gjennomtenkte argumenter kjent. "Alle troende, lærd eller lek, har en lovlig rett til å spørre, rett til å tenke og rett til å uttrykke sin mening” Gaudium et Spes, no 62.

Vi tilbyr over 1000 dokumenter på engelsk som har med ordinasjon av kvinner å gjøre. De inneholder dekreter og synoder, uttalelser fra Kirkefedre og middelalderteologer, historiske kilder,  samtidsartikler, klassiske publikasjoner, diskusjoner om skrift, tradisjon og læreautoriteter, billedgallerier og mye mer. 

Ni av ti skolerte Katolikker i verden støtter ordinasjon av kvinner.

Les her hele teksten fra mer enn 130 nålevende Katolske teologer som begrunner hvorfor de er for kvinnelige prester.
Vårt nettsted er unikt ved at det gir tilgang til alle dokumenter fra Rom som forbyr ordinasjon av kvinner i sin helhet.

Døm selv ut fra argumentene fra  Congregation for Doctrine i Roma.

John Wijngaards har overordnet ansvar for dette nettstedet.

Du kan se disse innledningssidene i to modi

   

Du kan enten velge akademisk modus - som er mer presis og detaljert.

Velg akademisk modus!
 

ELLER du kan velge the ‘nøkkelpresentasjon’ modus - som gir en rask oversikt.

Velg ‘nøkkelpresentasjon’!
* LÆREAUTORITETENE  
Hvorfor vi våger å utfordre læreautoritetene.
  * SYV GRUNNER FOR - Syv udiskutable grunner som taler for å la kvinner få tilgang til prestetjenesten
* VÅR DEBATT MED ROM - Hvorfor avviser Paven & Congregation for Doctrine kvinnelige prester
Linker Kvinnelige diakoner Søsterkirker Sier ifra Kropp, Sex og Kjønn

BRYTE TAUSHETEN, BRYTE BRØDET  
– Kristus kaller kvinner som ledere

Women’s Ordination Worldwide (WOW)  
- Andre Internasjonale Ekumeniske Konferanse

22. til 24. Juli 2005 Carleton University, Ottawa, Canada.

Bli med oss  .  .  .  !

Hvorfor ikke bli med i ‘CIRCLES’?

Women’s Ongoing Internet Consultation

Bli med oss  .  .  .  !


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

De teologiske grunnene til at kvinner utestenges har ingen støtte i Skrift eller Tradisjon

De teologiske grunnene til at kvinner utestenges har ingen støtte i Skrift eller Tradisjon

De teologiske grunnene for å utestenge kvinner fra hellige ordener strider med Skrift, Tradisjon og Teologi

Argumentene som brukes til støtte for å forby kvinnelige prester, tåler ikke nøye granskning. "The Congregation for the Doctrine of the Faith" i Roma tar rett og slett feil.

For en grundig gjennomgang av disse påstandene og motargumentene mot dem, vennligst besøk vår livlige debatt her.

Her vil vi peke på noen åpenbare fakta.

1. Jesus ga kvinner likeverdig status i sitt fellesskap,

og

bemyndiget dem i prinsippet, på samme måte som menn, til å forrette Nattverden.

 


 

2. I alle fall inntil det niende århundre AD
ga Kirken titusenvis av kvinner

den fulle sakramentale ordinasjon
som diakoner.3. Ved dåpen blir kvinner, like mye som menn, Guds adopterte barn.

Dette gjør at kvinner, like mye som menn, kan motta alle sakramentene, inkludert hellige ordener.

“Men Rom har da virkelig erklært dette som Ufeilbar lære?!”Hvorfor vi utfordrer læreautoritetene ofte stilte spørsmål Neste?
kulturforandring fakta historie sann loyalitet trosoppfatning
feminisme? ufeilbar? troverdighet? lydighet? undergraving?
Har du noen spørsmål til oss? __Forslag? __Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Rosa Maria Miguel

Rosa Maria Miguel

Rosa Maria Miguel

Breve historia de mi vocación (spansk)

"I believe God is committed to my vocation!"

Jeg er enslig, 36 år gammel, elektroingeniør av yrke. Jeg arbeider nært med gruppen “Women and Theology” og jeg er også aktiv i mitt sogn. Jeg tilhører en middelkassefamilie. Vi var ikke mye religiøse hjemme. Jeg var ateist, en overbevist tilhenger av sekulær, eksistensiell filosofi. Jeg ble omvendt da jeg ble 19 år gammel. Jeg “oppdaget” Gud. Jeg følte han kalte meg ved navn. Jeg kjenner meg selv ved ham, elsket … Det skjedde gjennom en dyp religiøs opplevelse som siden den gang har forandret Hele livet mitt.

Fra det øyeblikk jeg ble omvendt følte jeg meg kalt til å forkynne “de Gode Nyhetene” som jeg hadde mottatt, Evangeliet og Guds kjærlighet. Jeg forstår at opphavet til dette ligger i det generelle kall som er felles for alle kristne. Men jeg ville noe mer. Til å begynne med kunne jeg ikke sette nøyaktig ord på det på grunn av min uvitenhet om Kirken, men jeg var klar over de ulike tjenestene i menigheten og jeg følte en stor “harmoni” i hjertet til tjeneste i presteskapet. Den gang visste jeg enda ikke at det å være kvinne hindret meg fra det. Jeg begynte å studere teologi for å forberede meg selv og for å finne ut av dette “merkelige” kallet i meg.

Mitt kall er til menigheten. Jeg føler meg kallet til å tjene fellesskapet, ved å gi dem Sakramentene, ved å gå sammen med folket på deres trosreise, ved å feire Nattverden. Jeg føler et kall “til å bekrefte troen hos mine brødre og søstre”. Jeg tror at det å være kvinnelig prest er den måten Gud kaller meg på til å leve ut min egen dåpspakt. Det er å prøve å være en kristen på det stedet og på den måten Gud ønsker jeg skal det.

Jeg tror at i mitt liv vil det å være prest gi meg muligheten til å gi meg selv fullt ut. Det vil sette meg på rette sted. Enhver åndelighet og ethvert kall sikter kun mot å gjøre oss til bedre Kristne og å tjene på en bedre måte. Men nå, på grunn av Kirkens motstand mot kvinnelige prester, føler jeg meg vingeklipt. Jeg føler meg som en “abortert datter” av kirken. Å være prest er ikke bare til min egen fordel, det er en gave til Kirken.

Jeg tror at prestetjenesten må utvikle seg mye mer for å kunne bygge bro over gapet mellom lek og lærd. Jeg tror mer på en tjenende rolle, enn en med makt. Presten burde være som en hyrde som følger, levendegjør, og feirer gjennom og for fellesskapet. Jeg tror på en kirke av brødre og søstre, der alle menn og kvinner deltar likt. Det beste vi kan håpe på, er at vi alle kan være voksne Katolikker, som ikke trenger å bli “holdt sammen” av et hierarki.

Til å begynne med ble folk overrasket over at jeg ønsket å bli prest. Det endte ofte i mangel på forståelse, i at de betraktet meg som en merkelig person, en som var i følelsesmessig ubalanse og som prøvde å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det gjorde at de motsa alt jeg sa. Det var meget vanskelig for meg. Men på den andre siden har jeg også hatt støttespillere, selv om de var i mindretall. Det har vært både lekfolk og prester som har hjulpet og oppmuntret meg. De tror på kallet mitt.

Disse problemene som jeg har opplevd har tvunget meg til å tenke nøye over hvor mitt ønske om å bli prest kom fra: om det bare er mitt eget ønske, eller Guds vilje. Jeg skjønte at det var i min egen interesse å være ærlig mot meg selv. En tid anstrengte jeg meg virkelig for å glemme kallet mitt, og betrakte det som et produkt av mitt eget sinn. Jeg håpet at tiden ville hjelpe meg til å glemme det, men det motsatte skjedde. Mine personlige bønner, hendelsene i livet som bragte meg i kontakt med mennesker, alt bekreftet på en eller annen måte at jeg har et prestekall. Andre katolikker anerkjenner også kallet mitt. Dette er viktig for meg, fordi et kall er en gave til fellesskapet, og fellesskapets vurdering har stor vekt.

Jeg tror på alvor at Gud faktisk er mer overbevist om kallet mitt enn det jeg er selv.

Rosa Maria Miguel

oversatt av Sigbjørn Rønning

Oversikt Tegn på et Kall En kvinnes reise Steg man må ta Svar på kritikk Skriv din historie

Drop me a line! Klikk her hvis du vil støtte min kampanje for kvinnelige prester. Credits for the music?

Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Vennligst, oppgi at dette dokumentet
er publisert av www.womenpriests.org!


Som bærere av inerrancy avviser de troende utestengelsen av kvinner

Som bærere av inerrancy avviser de troende utestengelsen av kvinner

De troende representerer en tro som ikke kan ta feil, og de avviser utestengingen av kvinner fra de hellige tjenestene.

Paven og bispekollegiet spiller en avgjørende rolle i det å klargjøre spørsmål om tro og moral gjennom sin autoritative lære. Men denne funksjonen er grunnlagt på at den levende tro i hele Guds folk ikke kan ta feil, ikke omvendt.

Et forslag til lovendring under II Vatikan som ønsket å gjøre magisteriets ufeilbarhet til uttrykk for folkets levende tro ble avvist av Konsilet fordi det var imot Tradisjonen. Vatican II, Acta synodalia III/1, s. 198-199; R.R.Gaillardetz, Teaching with Authority. A Theology of the Magisterium in the Church, Liturgical Press 1997, s. 154.

“Legemet av de troende som en helhet, salvet som de er av Den Hellige (se 1. Joh. 2,20.27), kan ikke ta feil i trosspørsmål.”

Vatican II, Lumen Gentium, § 12

“Guds folk klynger seg fast til den levende tro som ikke kan ta feil, og som en gang ble gitt til de hellige, og den trenger seg dypere ved nøyaktig innsikt, og anvender den med større bredde til livet.”

Vatican II, Lumen Gentium, § 12

“Takket være en overnaturlig trosevne som karakteriserer Folket som en helhet, stadfester det denne evnen til å ikke ta feil "fra biskopen ned til det siste medlem av lekfolket". Det viser en universell enighet i spørsmål som gjelder tro og moral. 

Vatican II, Lumen Gentium, § 12Spørreundersøkelser blant Katolikker i mange land viser at en stor majoritet av praktiserende Katolikker mener at kvinner bør kunne bli ordinert.

Vi gjengir her et utdrag av representativ statistikk. Prosenten angir andelen av Katolikker som støtter ordinasjon av kvinner.

Stor- Britania Kanada Spania Portugal Nederland Tyskland Italia Australia Irland USA
65% 66% 74% 71% 86% 71% 58% 62% 67% 68%

Hele materialet kan finnes i:
John Wijngaards, The Ordination of Women in the Catholic Church. Unmasking a Cuckoo’s Egg Tradition, London & New York 2001, s. 44-47.

Innholdet i den Katolske lære blir ikke, og bør ikke bli, avgjort av flertallsavstemninger.

Men tallene ovenfor viser at mange, mange, tenkende, praktiserende og hengitte Katolikker er fast overbevist om at det ikke finnes noen gyldig grunn mot at kvinner ordineres. De er også bærere av en tradisjon som ikke kan ta feil.

“Undergraver vi autoriteten i hierarkiet?”

 
Hvorfor utfordre læreautoritetene? Ofte stilte spørsmål Neste?
kulturforandring fakta historie sann lojalitet trosoppfatning
feminisme? ufeilbar? troverdighet? lydighet? undergraving?
Har du noen spørsmål til oss? __Forslag? __Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Rosa Maria Miguel

Rosa Maria Miguel

Rosa Maria Miguel

Breve historia de mi vocación (spansk)

"I believe God is committed to my vocation!"

Jeg er enslig, 36 år gammel, elektroingeniør av yrke. Jeg arbeider nært med gruppen "Women and Theology" og jeg er også aktiv i mitt sogn. Jeg tilhører en middelkassefamilie. Vi var ikke mye religiøse hjemme. Jeg var ateist, en overbevist tilhenger av sekulær, eksistensiell filosofi. Jeg ble omvendt da jeg ble 19 år gammel. Jeg "oppdaget" Gud. Jeg følte han kalte meg ved navn. Jeg kjenner meg selv ved ham, elsket ... Det skjedde gjennom en dyp religiøs opplevelse som siden den gang har forandret Hele livet mitt.

Fra det øyeblikk jeg ble omvendt følte jeg meg kalt til å forkynne "de Gode Nyhetene" som jeg hadde mottatt, Evangeliet og Guds kjærlighet. Jeg forstår at opphavet til dette ligger i det generelle kall som er felles for alle kristne. Men jeg ville noe mer. Til å begynne med kunne jeg ikke sette nøyaktig ord på det på grunn av min uvitenhet om Kirken, men jeg var klar over de ulike tjenestene i menigheten og jeg følte en stor "harmoni" i hjertet til tjeneste i presteskapet. Den gang visste jeg enda ikke at det å være kvinne hindret meg fra det. Jeg begynte å studere teologi for å forberede meg selv og for å finne ut av dette "merkelige" kallet i meg.

Mitt kall er til menigheten. Jeg føler meg kallet til å tjene fellesskapet, ved å gi dem Sakramentene, ved å gå sammen med folket på deres trosreise, ved å feire Nattverden. Jeg føler et kall "til å bekrefte troen hos mine brødre og søstre". Jeg tror at det å være kvinnelig prest er den måten Gud kaller meg på til å leve ut min egen dåpspakt. Det er å prøve å være en kristen på det stedet og på den måten Gud ønsker jeg skal det.

Jeg tror at i mitt liv vil det å være prest gi meg muligheten til å gi meg selv fullt ut. Det vil sette meg på rette sted. Enhver åndelighet og ethvert kall sikter kun mot å gjøre oss til bedre Kristne og å tjene på en bedre måte. Men nå, på grunn av Kirkens motstand mot kvinnelige prester, føler jeg meg vingeklipt. Jeg føler meg som en "abortert datter" av kirken. Å være prest er ikke bare til min egen fordel, det er en gave til Kirken.

Jeg tror at prestetjenesten må utvikle seg mye mer for å kunne bygge bro over gapet mellom lek og lærd. Jeg tror mer på en tjenende rolle, enn en med makt. Presten burde være som en hyrde som følger, levendegjør, og feirer gjennom og for fellesskapet. Jeg tror på en kirke av brødre og søstre, der alle menn og kvinner deltar likt. Det beste vi kan håpe på, er at vi alle kan være voksne Katolikker, som ikke trenger å bli "holdt sammen" av et hierarki.

Til å begynne med ble folk overrasket over at jeg ønsket å bli prest. Det endte ofte i mangel på forståelse, i at de betraktet meg som en merkelig person, en som var i følelsesmessig ubalanse og som prøvde å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det gjorde at de motsa alt jeg sa. Det var meget vanskelig for meg. Men på den andre siden har jeg også hatt støttespillere, selv om de var i mindretall. Det har vært både lekfolk og prester som har hjulpet og oppmuntret meg. De tror på kallet mitt.

Disse problemene som jeg har opplevd har tvunget meg til å tenke nøye over hvor mitt ønske om å bli prest kom fra: om det bare er mitt eget ønske, eller Guds vilje. Jeg skjønte at det var i min egen interesse å være ærlig mot meg selv. En tid anstrengte jeg meg virkelig for å glemme kallet mitt, og betrakte det som et produkt av mitt eget sinn. Jeg håpet at tiden ville hjelpe meg til å glemme det, men det motsatte skjedde. Mine personlige bønner, hendelsene i livet som bragte meg i kontakt med mennesker, alt bekreftet på en eller annen måte at jeg har et prestekall. Andre katolikker anerkjenner også kallet mitt. Dette er viktig for meg, fordi et kall er en gave til fellesskapet, og fellesskapets vurdering har stor vekt.

Jeg tror på alvor at Gud faktisk er mer overbevist om kallet mitt enn det jeg er selv.

Rosa Maria Miguel

oversatt av Sigbjørn Rønning

Oversikt Tegn på et Kall En kvinnes reise Steg man må ta Svar på kritikk Skriv din historie

Drop me a line! Klikk her hvis du vil støtte min kampanje for kvinnelige prester.
Credits for the music?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Vennligst, oppgi at dette dokumentet
er publisert av www.womenpriests.org!

Teologer og troende har et samvittighetsansvar til å uttrykke sin uenighet

Teologer og troende har et samvittighetsansvar til å uttrykke sin uenighet

Teologer og troende har et
samvittighetsansvar til å si fra
at de er uenige når Læreautoritetene tar feil

Det er en tendens hos folk med autoritet til å tro at de ikke trenger å lytte til råd fra andre. Dette har vært en hyppig årsak til alvorlige feil i vår fortid.

Kirken har gjort det klart at alle troende, teologer spesielt, har et ansvar til å komme med sine innvendinger i saker der de har kunnskap og erfaring.

 

“La det være klart at alle troende, lærd eller lek, har en lovlig rett til å spørre, rett til å tenke og rett til å uttrykke sin mening med ydmykhet og tydelighet i saker der de har kompetanse. ”

Second Vatican Council,
Gaudium et Spes § 62“I henhold til den kunnskap, kompetanse og styrke de har, har trofaste kristne rett, og noen ganger også plikt, til å si klart i fra om sin mening til hellige pastorer  i saker som er til det beste for Kirken.


De har også rett til å gjøre sine meninger kjent blant andre kristne, med respekt for tro, moral og i ærbødighet for sine pastorer”

Catholic Church Law,
canon 212, § 3 .

 


“Talefrihet er en naturlig del av veksten i folkeopinionen som uttrykker tanker og reaksjoner til de mer innflytelsesrike sirkler i samfunnet” (§ 25).
“Hvis folkeopinionen skal komme fram på en riktig måte, er det absolutt essensielt at det er frihet til å uttrykke tanker og holdninger.”
Communio et Progressio,
29 January 1971“Magisteriet drar stor nytte av kritiske og flittige teologers studier og fra det hjertelige samarbeid med teologene. . . . Uten hjelp av teologi kunne magisteriet utvilsomt bevart og forkynt troen, men det ville fått store problemer  med de vanskelige og høytravende spørsmål og den kunnskap de trenger for å utføre sin oppgave, for de er klar over at de ikke er utrustet med åpenbaring eller åndelige inspirasjon men bare med assistanse fra Den Hellige Ånd.”
Pope Paul VI
1 October 1966

 

“De som tar del i hellige tjenester har en lovgitt rett til å stille spørsmål, og saklig uttrykke sine meninger i saker der de har erfaring, alt med respekt for Kirkens magistrium.”

Catholic Church Law,
canon 218.

“Så hva med blind lydighet?!”Hvorfor vi utfordrer læreautoritetene ofte stilte spørsmål Neste?
kulturforandring fakta historie sann loyalitet trosoppfatning
feminisme? ufeilbar? troverdighet? lydighet? undergraving?
Har du noen spørsmål til oss? __Forslag? __Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.