Apostlenes kall

Markus 3.13-19

Apostlenes kall

Scriptural Meaning!

The literal sense

Rationalizations!

Intended Scope Literary Forms Meaning of a text

“Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til
seg dem han ville, og de kom til ham. (v.13)
Han innsatte tolv som skulle
være med ham, og som han ville sende ut. De skulle forkynne og ha makt
til å drive ut de onde ånder.” (v.14-15) 

Parallell i Luk. 6.12-13b: “En gang på denne tiden
gikk han opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn
til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han
ut tolv, som han kalte apostler.”

“Det var Simon, som han også gav navnet Peter, og hans bror
Andreas, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matteus og Tomas, Jakob,
sønn av Alfeus, og Simon som kaltes seloten, Judas, Jakobs sønn,
og Judas Iskariot, han som ble forræder. (v.14-16)

Ingen kan seriøst betvile symbolismen i tallet tolv. Som
andre steder i Skriften sikter det til Israels tolv stammer, og derfor hele
det Jødiske folk
. Sammenlign symbolismen med alterets tolv
steinstøtter (2.Mos.24.4), de tolv edelstenene på Yppersteprestens
brystduk med inskripsjonen av navnet på Israels 12 stammer
(2.Mos.28.15-21), templets 12 porter (Esek.48.30-34; se Åp.21.12), og
så videre.

Den Første Kirke forstod kraften i denne symbolismen. De
valgte et nytt medlem som skulle erstatte Judas, slik at antallet skulle bli
komplett (Ap.gj. 1.15-26).

Spørsmålet er: Kan utelatelsen av kvinner tolkes
som et bevisst valg av Jesus om å utelate kvinner fra presteskapet for
all ettertid?

Svaret er: Nei! Av følgende grunner:

 • Vanligvis overlot Jesus slike avgjørelser til
  den senere Kirke.
 • Den enkle forklaringen på hans utelatelse av kvinner er
  den mannlige sosiale domionans på Jesu tid, som
  var en virkelighet Jesus måtte leve med.
 • Det revolunære nye presteskap
  som Jesus etablerte må nødvendigvis til slutt kreve full
  integrering av kvinner i det ordinerte tjenerskap.
 • Kvinner var tilstede ved Det Siste Måltid da Jesus sa
  disse ord: “Gjør dette til minne om meg!”  ‘Fellesskapsmåltider’, av Suzanne Tunc, fra Des
  Femmes aussi Suivant Jésus
  , Paris 1998, s. 69-77.

Innvending 1:

Jesus valgte de tolv med stor omhu. Han tilbragte hele natten i
bønn før han bestemte seg. Vi blir fortalt at han ” kalte til seg
dem han ville” (Mark.3.13). Utelatelsen av kvinner var sikkert også
nøye vurdert av Kristus.

Svar:

 • Jesu grundige forberedelse gjaldt det å velge rette
  personer, slik som teksten selv viser ved å angi dem ved navn.
 • Det finnes ingen steder noe bevis for at Jesus utelot kvinner
  av spesielle teologiske eller liturgiske årsaker. Utelatelsen av kvinner
  er ganske enkelt et ikke-faktum.
 • Å velge menn var, sosialt sett, det normale og riktige
  å gjøre, siden menn hadde alle lederposisjoner. Jesus Kristus
  kunne ikke gjennomføre alle endringer på en gang!

Innvending 2:

“Jesus Kristus kalte ingen kvinne til å bli en av de
tolv. Hvis han handlet slik, var det ikke for å følge den tidens
skikker, for hans holdning til kvinner var ganske annerledes enn det som vanlig
i hans miljø, og han brøt dem bevisst og modig.”
(
Inter Insigniores, no 9)

Svar:

Fakta viser noe annet. Jesus tilpasset seg
og måtte tilpasse seg de Jødiske sosiale skikkene med mannlig
dominans.

Les også: “De tolv apostlene var menn – -”
av Ida Raming, Orientierung 56 (1992) s. 143-146.

John Wijngaards
oversatt av Sigbjørn
Rønning

Drop me a line! Klikk her hvis du vil støtte
min kampanje for kvinnelige prester
.

Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Vennligst, oppgi at dette
dokumentet
er publisert av www.womenpriests.org!