Visste Jesus alt?

Visste Jesus alt?

Scriptural Meaning!

The literal sense

Rationalizations!

Intended Scope Literary Forms Meaning of a text

En refleksjon over hva sann inkarnasjon betyr

For en tid siden på en ungdomssamling, ble jeg spurt hvor mange språk Jesus snakket. “Arameisk var hans eget språk”, sa jeg, “og han kunne muligens snakke litt gresk, slik de fleste Jøder kunne på Jesu tid. Men han ville helt sikkert ikke forstått engelsk.”

Julian, en kjekk Goansk gutt, ble synlig opprørt av dette. “Jesus var Gud”, protesterte han. “Han var allvitende. Han visste alt. Han ha forstått engelsk. Faktisk tror jeg ikke det ville tatt ham mer enn noen få minutter å løse kryssordet i Times. Han hadde det alt sammen oppe i hodet!”

Julian er kanskje ikke den eneste blant oss som aldri har skjønt hva inkarnasjon, det at Gud ble menneske, virkelig betyr. Ja, vi tror virkelig at Jesus var sann Gud og sant menneske. Det vi ikke skjønner er at det å bli menneske virkelig betydde menneske. Ved å benekte den menneskelige delen mister vi poenget like grunnleggende som å benekte den guddommelige virkelighet.

Med litt press fra min side innrømmet Julian motvillig at Jesus måtte bruke føttene sine for å gå fra ett sted til et annet, slik som alle andre. Faktisk var han ikke den som løp fortest på sin tid heller. At han kunne bli trøtt og sulten, og trengte hvile av og til (Joh. 4.6). Det hadde aldri slått Julian at de samme menneskelige begrensningene kunne påvirke Jesu hjerne. At Jesus, som sine samtidige, ikke kunne forestille seg hvordan et elektrisk tog så ut, en bil med motor, eller et fly. At han kunne lære nye ting (Luk. 2.52) og at han kunne bli overrasket (Matt. 8.10).

Sjokket vi kanskje føler ved denne oppdagelsen var også kjent for de første Kristne. For dem var Nasaret skandalen. Nasaret var, når man undersøker det nærmere, den mest harmløse lille grend, en liten landsby, med knapt tjue hus, etter det arkeologene har funnet ut. Ikke så rart at Fillip utbryter: “Kan det komme noe godt fra Nasaret?” (Joh. 1.46).

Og ikke nok med det, Jesus selv var snekker, som i lokal betydning kanskje ville si altmuligmann (Mark. 6.3). Han reparerte ploger, tettet lekke tak, satte inn nye dørhengsler, bygde steingjerder og arbeidet som leiekar hos bonden om høsten. Som menneske var han på alle måter som alle andre – akkurat slik han ønsket å være. Han kalte seg selv “Menneskesønnen”, et arameisk uttrykk for “en vanlig person”.

Tenk deg selv at du er en dyktig skriftlærd i Jesu dager. Du ville, ganske sannsynlig, sett ned på ham som en bondegutt uten utdannelse.

Ja, han hadde plukket opp det hebraiske alfabetet, slik de fleste guttene fra religiøse familier pleide, slik at han kunne ta sin tørn i lesingen av Skriftene (Luk. 4.16). Men han hadde en klossete Galileisk dialekt (Joh. 7.52) og hans Galileiske temperament kunne blusse opp nå og da (Mark. 3.5; Matt. 21.12-13; Mark. 11.12-14)

Han kunne til og med begå slike dumme feil som å si at Abjatar var yppersteprest da David åt av skuebrødene (Mark. 2.26), mens vi leser i Kongebøkene at ypperstepresten på den tid var Abimelek (1. Sam. 21.1-6). Abjatar ble yppersteprest etter ham (1. Sam. 22.20-30).

Fordi Jesus ikke hadde en personlig kopi av Bibelen å slå opp i, måtte han huske tekster utenat, fra det han hadde hørt i skriftlesningene på Sabbaten. Å blande navn som Abimelek og Abjatar er den slags hukommelsesglipp en og hver kan oppleve. Og det ødela ikke poenget i det Jesus ville få fram. Det var ganske enkelt menneskelig å gjøre sånt.

Jesus var naturligvis meget intelligent og fikk spesielle åpenbaringer fra Faderen (Luk. 10.22). Men som menneske var han ikke allvitende. Han var ikke, slik Doketistenes vranglære framholdt gjennom de første århundre, en guddommelig ånd som brukte en menneskelig kropp som maske. Nei, for å bli et sant menneske, måtte Gud Sønnen “gi avkall på det” (Fil. 2.7). Han måtte gi avkall på, slik den var, sin guddommelige kraft, slik som allmakt, allvitenhet og udødelighet.

Hvorfor gjorde Gud noe slikt? Her er svaret virkelig overveldende. Slik vi lærer det i trosbekjenneslsen, gjorde han det “for oss mennesker, og for vår frelse”. Ikke for Guds egen ære, heller ikke fordi han behøvde det, men ganske enkelt for oss, fordi han elsket oss og han ønsket å helbrede oss innenfra, som et medlem av den menneskelige rase, som en av oss.

Selvfølgelig er Jesus Gud, og når vi ber til ham nå som den oppståtte Jesus, kan vi snakke til ham på alle språk, engelsk inkludert. Men gir det oss ikke mer frimodighet når vi kommer fram for ham, å vite at han kjenner våre menneskelige svakheter ut fra sin egen erfaring? Vår søken, vår forvirring, vårt rop i angsten?

“For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd.” (Heb.4.15).

Fra ‘Did Jesus Know Everything?’ av John Wijngaards i Mission Today, 19. Mars 1999.

John Wijngaards
oversatt av Sigbjørn Rønning

Drop me a line! Klikk her hvis du vil støtte min kampanje for kvinnelige prester.

Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Vennligst, oppgi at dette dokumentet
er publisert av www.womenpriests.org!