Kan ikke kvinner handle i Kristi person?

Kan kvinner handle
i Kristi person?

The Congregation for Doctrine i Roma

Congregation for Doctrine
i Roma

  “Presten handler ‘i Kristi person’. Siden Jesus var mann, kan bare mannlige prester representere Kristus ved nattverden.”
Inter Insigniores § 24-28

“Et sakramente er et symbol . . . og presten er symbolet på Kristus. Siden det ikke er mulig for en kvinne å representere en overordnet stilling, fordi kvinner er underordnet, medfølger det at hun ikke kan motta Ordenens sakrament . . .”
Summa Theologica Suppl. qu. 39 art. 1.

Å, du storeste min!

Denne fordommen kommer fra Kirkefedrene og meddelaldersk teologi.

De tilla fedrene hele opphavet til barna: alle barnets arveegenskaper lå i mannens spermie, trodde de; moren var bare som jorda som frøet vokste opp i.

Fordi kvinner på denne måten ikke er fullkomne mennesker, kan de ikke representerer Kristus, som er fullkommen.

  Videre er det klart at når en prest handler i Kristi person, ligger hans kvalitet ikke i at Kristus var mann, men i hans rolle som mellommann!

Kristus kan representeres like mye av kvinner som menn fordi kvinner er like i Kristus.

Kvinner bærer også Kristi bilde.

Videre handler kvinner allerede som ‘andre Kristuser’ når de tjenestegjør ved dåp og bryllup.

Faktisk reflekterer kvinner bedre Kristi feminine trekk

Og sist, men ikke minst, kan kvinner også representere Kristi kjærlighet som er essensen i hans presteskap!

Kirken tar derfor feil når den ekskluderer kvinner fra tjenesten med begrunnelse i at de ikke kan representere Kristus!

  Gå til neste steg??

oversatt av Sigbjørn Rønning

Du befinner deg i forenklet “nøkkelpresentasjon” modus.
For å skifte til akademisk modus, klikk her!


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning