Ordinert som diakoner

Ordinert som Diakoner

I Kirkens utvikling opp gjennom historien har tre tjenester framkommet som tjenester man må ordineres for å komme inn i. Dette er de tre såkalte hellige ordener. Vi kjenner dem som biskopembete, presteembete og diakonembete.
Selv om de er ulike i innhold, er alle tre del av det ene sakrament som kalles hellige ordener.

Det Andre Vatikankonsil snakker om en ‘hellig opprettet tjeneste som utføres på tre ulike nivå av dem som fra oldkirken er blitt kalt biskoper, prester og diakoner’
(Lumen Gentium § 28).

Women were ordained deacons! Kvinner ble gitt full ordinasjon som diakoner i den Første Kirke.

Denne praksis er blitt dokumentert meget grundig for de ni første århundrene, spesielt i den østlige del av Kirken.

Kvinnelige diakoner deltok ved dåp av kvinner, noe som forutsatte salving og nedsenking av hele kroppen.

Vi kjenner nøyaktig til de ritualene som ble brukt. De innebærer biskopens håndspåleggelse, bønn om at den Hellige Ånd skal virke gjennom diakonen og påkledning av diakonkappen.
Les et typisk eksempel på ritualet her.

På alle vesentlige punkter var ritualet identisk for kvinner og menn. Hvis kvinnelige diakoner ikke ble gyldig ordinert, så ble ikke de mannlige det heller.

  Den østlige del av kirken var på den tid fullt ut Katolsk, fordi skillet med den vestlige først fant sted i 1054.

Praksisen kan spores tilbake til st. Paulus som tjenestegjorde sammen med Føbe ‘diakonen i kirken i Kenkreæ’. (Rom. 16.1-2).

Internasjonale Kirkekonsil, slik som Chalcedon, Trullo og Nicaea II støttet ordinasjonen av kvinnelige diakoner.

Hvis kvinner kunne motta hellige ordener den gang, kan de motta dem nå også.

 

Den nyeste boken om kvinnelige diakoner
No Women in Holy Orders? The Ancient Women Deacons

av John Wijngaards, Canterbury Press 2002.

“Dette er en spesielt engasjerende og lettlest bok, skrevet med stor innlevelse i den historiske bakgrunn. Wijngaards har også gjort en stor tjeneste ved å oversette originalkildene og presentert dem i et lett tilgjengelig format.

Skrift for dramatisering av det gamle ordinasjonsritualet

Bokanmeldelser —– * —– Hvordan bestille

    Gå til neste steg?

oversatt av Sigbjørn Rønning

1 2 3 4 5 6 7
døpt bemyndiget frigjort ordinert bekreftet støttet kalt
Du er i forenklet “nøkkelpresentasjon” modus.
For å skifte til akademisk modus, klikk her!

Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars’ declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests’ Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning