Teologer og troende har et samvittighetsansvar til å uttrykke sin uenighet

Teologer og troende har et
samvittighetsansvar til å si fra
at de er uenige når Læreautoritetene tar feil

Det er en tendens hos folk med autoritet til å tro at de ikke trenger å lytte til råd fra andre. Dette har vært en hyppig årsak til alvorlige feil i vår fortid.

Kirken har gjort det klart at alle troende, teologer spesielt, har et ansvar til å komme med sine innvendinger i saker der de har kunnskap og erfaring.

 

“La det være klart at alle troende, lærd eller lek, har en lovlig rett til å spørre, rett til å tenke og rett til å uttrykke sin mening med ydmykhet og tydelighet i saker der de har kompetanse. ”

Second Vatican Council,
Gaudium et Spes § 62“I henhold til den kunnskap, kompetanse og styrke de har, har trofaste kristne rett, og noen ganger også plikt, til å si klart i fra om sin mening til hellige pastorer  i saker som er til det beste for Kirken.


De har også rett til å gjøre sine meninger kjent blant andre kristne, med respekt for tro, moral og i ærbødighet for sine pastorer”

Catholic Church Law,
canon 212, § 3 .

 


“Talefrihet er en naturlig del av veksten i folkeopinionen som uttrykker tanker og reaksjoner til de mer innflytelsesrike sirkler i samfunnet” (§ 25).
“Hvis folkeopinionen skal komme fram på en riktig måte, er det absolutt essensielt at det er frihet til å uttrykke tanker og holdninger.”
Communio et Progressio,
29 January 1971“Magisteriet drar stor nytte av kritiske og flittige teologers studier og fra det hjertelige samarbeid med teologene. . . . Uten hjelp av teologi kunne magisteriet utvilsomt bevart og forkynt troen, men det ville fått store problemer  med de vanskelige og høytravende spørsmål og den kunnskap de trenger for å utføre sin oppgave, for de er klar over at de ikke er utrustet med åpenbaring eller åndelige inspirasjon men bare med assistanse fra Den Hellige Ånd.”
Pope Paul VI
1 October 1966

 

“De som tar del i hellige tjenester har en lovgitt rett til å stille spørsmål, og saklig uttrykke sine meninger i saker der de har erfaring, alt med respekt for Kirkens magistrium.”

Catholic Church Law,
canon 218.

“Så hva med blind lydighet?!”Hvorfor vi utfordrer læreautoritetene Ofte stilte spørsmål Neste?
kulturforandring fakta historie sann loyalitet trosoppfatning
feminisme? ufeilbar? troverdighet? lydighet? undergraving?
Har du noen spørsmål til oss? __Forslag? __Kommentarer?


Wijngaards Institute for Catholic ResearchThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning