Tradisjon

Argumentene fra Tradisjonen

Background music?


Her bruker jeg begrepet Rom både for å betegne den Hellige Menighet og Troens Lære fra den Hellige Fader.

RomeRom om Tradisjon Freedom of InquiryMotargumenter om Tradisjonen
Fra de tidligste århundrer til vår tid har Kirkens konstante praksis vært ikke å ordinere kvinner til presteskapet. 
Rom's tekster!

Forekomsten av fordommer opphever ikke det faktum at denne praksis dannet Kirkens Tradisjon. 


Rom's tekster!

De tidlige tjenestene kvinner hadde har ingen forbindelse med det sakramentale presteskap. 
Rom's tekster!
  1. Praksisen med ikke å ordinere kvinner i Kirken var verken skriftlig eller forkynt på grunn av tre fordommer blant Kirkens ledere som vurderte kvinner: 2. I mange århundre har Kirken faktisk gitt kvinner tilgang til Hellige Ordener når hun ordinerte dem til det sakramentale diakonat.

3. En ‘latent’ og ‘dynamisk’ Tradisjon som innebærer muligheten for kvinners ordinasjon har vist seg selv:
* i praksisen med å ordinere noen kvinner som prester;
* i Marias utførelse av ‘prestelige’ funksjoner;
* i begeistringen for Maria Magdalena som ble sett på som en kvinnelig prest.
* gjennom kvinners utførelse av dåp og vielse;
* i den ubrutte bevisstghet av likeverdet mellom menn og kvinner ‘i Kristus’.
Kirkefedrene avviste kvinnelige prester hver gang spørsmålet dukket opp. 

Rom's tekster!
  4. Kirkefedrene snakket knapt om ordinasjon av kvinner. De som gjorde det var påvirket av sine egne fordommer mot kvinner. Det samme gjelder den tidlige   ‘Kirkeorden’.
I middelalderens kirkelov og teologi ble kvinner utelukket fra å kvalifisere til å motta ordinasjon. 

Rom's tekster!
  5. Kirkelovene har bakt inn de sosiale og religiøse fordommene mot kvinner, fra sin tidligste kodifisering til nå. 
6. Middelalderteologene utelukket kvinner fra presteskapet av åpenbare ugyldige sosiale og filosofiske grunner. 
Læren ble så grundig vedtatt i senere århundre at Kirken ikke behøvde å forsvare den offisielt. 

Rom's tekster!
  7. Post-skole-teologene gjentok ganske enkelt eldgamle fordommer uten å undersøke dem nøyere.
    Konklusjon: Den sanne, latente og dynamiske Tradisjon i Kirken støtter ordinasjon av kvinner.
Drop me a line! Klikk her hvis du ønsker å støtte min kampanje for kvinnelige prester.
Credits for the music?


Wijngaards Institute for Catholic Research

The Institute is known for issuing academic reports and statements on relevant issues in the Church. These have included scholars' declarations on the need of collegiality in the exercise of church authority, on the ethics of using contraceptives in marriage and the urgency of re-instating the sacramental diaconate of women.

Visit also our websites:Women Deacons, The Body is Sacred and Mystery and Beyond.

You are welcome to use our material. However: maintaining this site costs money. We are a Charity and work mainly with volunteers, but we find it difficult to pay our overheads.


Visitors to our website since January 2014.
Pop-up names are online now.

The number is indicative, but incomplete. For full details click on cross icon at bottom right.


Please, support our campaign
for women priests

Join our Women Priests' Mailing List
for occasional newsletters:

Email:
Name:
Surname:
City:
Country:
 
An email will be immediately sent to you
requesting your confirmation.


 

Om opphavet til disse nettsidene
oversatt av Sigbjørn Rønning