OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Steun de vrouw in de kerk

Wij zijn een netwerk van rooms-katholieken die er vast van overtuigd zijn dat in de katholieke kerk ook vrouwen leiderschapsposities moeten bekleden.

Zij moeten ook gewijd kunnen worden - als priester of bischop. En eventueel cardinaal of paus kunnen worden.


Wij beschouwen de katholieke geloofsgemeenschap als onze eigen familie. Wij aanvaarden het gezag van de paus in Rome. Wij respekteren zijn persoonlijke integriteit als mens en leider. Maar wij zijn tot de slotsom gekomen dat de paus en zijn raadslieden in het Vatikaan een ernstige fout begaan door de oude vooroordelen tegen vrouwen in stand te houden. Wij voelen ons in geweten verplicht onze redenen hiervoor openbaar te maken.

“Men dient aan de gelovigen, geestelijken of leken, een rechtmatige vrijheid toe te kennen om te onderzoeken, te denken en hun gedachten kenbaar te maken” Tweede Vatikaanse Concilie, Gaudium et Spes, no 62.

Haalt toch niets uit, zegt u.

Nee. Het haalt wel wat uit. Wij verspreiden informatie in 26 talen en ontvangen per jaar zo'n 1.4 miljoen bezoekers. Verandering moet komen door bewustzijnsverscherping in alle katholieke gemeenschappen.

Klik op het plaatje rechts om te zien wie NU onze website bezoekt, en waar ze in de afgelopen 24 uur vandaan kwamen.

Het is toch duidelijk?! Waarom moet er nog over gepraat worden?

Twintig eeuwen vooroordeel laten diepe sporen achter. Het Vatikaan en conservatieve katholieken beroepen zich op de heilige schrift en de overlevering om vrouwen uit te sluiten. Wij moeten dat serieus nemen.

De foutieve argumentatie moet ontzenuwd worden. Wij doen dat op onze website. Lees meer over de achtergrond van onze discussie hier.

Hoe kunnen wij helpen?

Ons werk wordt gedaan door vrijwilligers in vele landen, maar ons hoofdkantoor kan niet draaien zonder financiële steun.

Geef ons een schenking per giro of online. Of, beter nog, wordt een 'vriend/in' die ons regelmatig ondersteunt (adviesbedrag €5 per maand; €60 per jaar). Meer informatie hier.

De Catherina can Siena Stichting - ANBI Stichting no 41056067.

Bank: ABN AMRO Nijmegen
Rekening: Catherina van Siena Stichting
Rekening nummer: 53 70 48 537

Kontakt: info[[@]]steundevrouwindekerk.org

Wij zijn het niet eens met de illegale priesterwijding van vrouwen die hier en daar voorkomt. Het is onze bedoeling de Kerk van binnenuit tot het inzicht te brengen dat vrouwen, niet minder dan mannen, tot de gewijde ambten kunnen en moeten worden toegelaten.

Wij bieden meer dan duizend relevante teksten aan, waarvan een gedeelte in het Nederlands vertaald is. Zij sluiten in: alle recente kerkelijke uitspraken over vrouwelijke priesters, teksten van kerkvaders, oude concilies en middeleeuwse theologen, rituelen en riten, historische dokumenten en wetenschappelijke literatuur van de laatste zestig jaren.

 

Uit iedere tien theologen in de kerk ondersteunen negen de wijding van de vrouw - wanneer zij erover durven spreken!

Wij bieden de volledige teksten aan van artikelen van 200+ huidige katholieke theologen die hun oordeel duidelijk maken. Er komen steeds meer getuigenissen bij.
Wij zijn de enige website die alle recente kerkelijke uitspraken over vrouwelijke priesters volledig beschikbaar stelt.

De aangevoerde redenen om vrouwen uit het priesterschap te weren, kunnen de toets der kritiek niet doorstaan . . . Oordeel zelf maar!

Verantwoordelijkheid voor deze website berust bij Dr J N M Wijngaards.


U kunt ons materiaal benaderen op twee verschillende wijzen:

   

U kunt de voorkeur geven aan een vereenvoudigde rondleiding
- die bestaat uit korte teksten en illustraties .

Treed binnen in ons museum!

Of U kunt de wetenschappelijke benadering kiezen - die meer theologisch en gedetailleerd is.

Treed binnen in onze bibliotheek!
   

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2017 . . .

John Wijngaards Catholic Research