OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Hoe schrijf je het verhaal van jouw roeping voor ons op?

Hoe schrijf je het verhaal van jouw roeping voor ons op?

Als je een Katholieke vrouw bent en voelt dat je geroepen bent tot priester, zouden we dankbaar zijn als je iets van je verhaal voor ons opschrijft voor onze website.

John Wijngaards, de beheerder van www.womenpriests.org heeft mij, een vrouw die zelf leeft met het besef te zijn geroepen, gevraagd de verantwoordelijkheid te nemen voor de coördinatie van dit onderdeel. De website houdt zich voor een groot deel bezig met de wetenschappelijke argumenten, en zo hoort dat ook. Het is echter belangrijk dat er stem gegeven wordt aan die vrouwen die menen dat God hen thans roept tot het gewijde ambt.

Ik ben er in mijn eigen leven van bewust hoe moeilijk het is, allereerst om die roeping op het spoor te komen, en dan om het aan andere mensen bekend te maken. Daarom hebben John (in Nederland Hans genoemd) en ik besloten om naast de getuigenissen een afdeling te maken die zal kijken naar wat er allemaal gepaard gaat met het beantwoorden aan deze roeping. We willen graag de vrouwen steunen die zich bevinden in de situatie van zich geroepen te voelen. Bekijk met aandacht de ‘steun aan roepingen’ documenten in deze afdeling.

Waarom zou je jouw verhaal opschrijven?

Het is van belang dat kerkmensen, zowel de leiders als de gewone gelovigen, zich bewust worden van het feit dat zoveel Katholieke vrouwen door God geroepen worden tot het priesterschap, net als de mannen. Hoe zal de Kerk wakker worden als wij er niet voor uitkomen?

Uit eigen ervaring weet ik dat het niet gemakkelijk is om over onszelf te schrijven. Ik vond het helemaal niet gemakkelijk om mijn eigen verhaal te schrijven (lees het hier) , want in een bepaald opzicht voelde ik me er heel kwetsbaar door. Je kunt onmogelijk weten wie het verhaal uiteindelijk zal lezen – mijn bisschop, de Vaticaanse Curie, oude schoolkameraden, enz. enz.! De potentiële lezerskring die er mogelijk even in kijken kan meer variëren dan bij een gepubliceerd boek. De mensen lezen materiaal op Internet ook vaak heel oppervlakkig. (Ik weet het want ik doe het zelf ook), dus moet ik het verhaal in stukjes breken en zo vertellen dat het oog er op valt.

Ik heb besloten mijn naam voluit te schrijven onder mijn getuigenis, hoewel ik dit heel angstaanjagend vond. Ik heb evenwel altijd getracht open te zijn over mijn roeping, dus dit zal voor de meeste mensen die mij kennen niet nieuw zijn en ik zal op God moeten vertrouwen dat hij het hart en de geest zal beïnvloeden van degenen die niet eerlijk naar me luisteren. John en ik beseffen dat het mogelijk momenteel voor anderen beter zal zijn om anoniem te blijven en dit is goed. Wij zullen geen details verstrekken anders dan waartoe jij ons machtigt om die op de website te zetten. Persoonlijk vind ik dat de tijd gekomen is dat wij er voor uit dienen te komen wat God voor ons en door ons heeft gedaan. Als wij ons laten leiden door onze vrees voor mogelijke gevolgen, gaat er niets veranderen. Zoals Soline Vatinel, de oprichtster van BASIC (Broeders en zusters in Christus, de Ierse groep die campagne voert voor de wijding van vrouwen) me ooit heeft gezegd: als de apostelen hadden gewacht tot het veilig zou zijn, waren ze er nooit op uitgetrokken.

Wanneer wij om verhalen vragen, zoeken we vrouwen die het besef dat ze tot het gewijde ambt geroepen worden al een poosje hebben erkend en die al gelegenheid gehad hebben om het te bespreken met mensen die hen nastaan, familie en vrienden, en zover mogelijk, andere mensen in het kerkelijk ambt, een priester, bisschop, geestelijk leider of een ondersteunend netwerk. Allereerst is het van belang dat elke vrouw die de stap zet om haar verhaal publiekelijk te vertellen voelt dat ze stevig in haar schoen staat en in het ambt.

Je verhaal op Internet vertellen is een hele beslissing en het is belangrijk om het heel zorgvuldig in je gebed te betrekken alvorens te gaan schrijven.

Het formaat dat we voor deze getuigenissen op het oog hebben.

We vragen je of je bereid bent tussen de 1.000 en 2.000 woorden te schrijven. Schrijf kleine stukjes met een interessante kop. John of ik moeten het materiaal mogelijk nog geschikt maken voor publicatie en we willen die koppen wel toevoegen. We sturen je een kopie van wat er uiteindelijk op het net komt. Je bent ten allen tijde vrij om veranderingen aan te brengen, de tekst aan te passen aan nieuwe omstandigheden of materiaal te verwijderen, en hiertoe kun je contact opnemen met John of met mij.

De volgende punten die aan bod komen geven je enig idee om te beginnen. Je hoeft je niet precies aan de vragen te houden, maar probeer wel te schrijven over de kwesties die erin aan de orde komen:

Belangrijke punten:

1. Enkele biografische details.

2. Hoe kwam ik op het idee om priester te worden?

3. Waarom wil ik in het ambt?

4. Wat voor verschil zal een wijding uitmaken?

5. Hoe zie ik mijn ambt? Hoe zie ik de Kerk van de toekomst waarin ik wil werken?

6. Wat voor moeilijkheden brengt het voor mij mee en wat doe ik daaraan?

7. Waarom denk ik dat dit van God komt?

Als je op dit moment nog niet van mening bent dat het goed is om je verhaal te schrijven, maar je wilt toch in contact blijven, dan is dat absoluut goed. Je kunt me toch gerust schrijven. Je verhaal kan later altijd nog op de site komen als je er wel klaar voor bent.

Colette Joyce

Vertaling Theresia Saers

Overzicht vrouwen met een roeping Tekenen van roeping De weg van een vrouws Stappen die je moet nemen Kritiek beantwoorden Je verhaal schrijven

Join us  .  .  .  !

Als je je geroepen voelt priester te worden, sluit je aan bij ‘CIRCLES’!

‘Circles’ heeft een speciaal ‘forum’ en ‘chatroom’ opzij gezet voor vrouwen die zich geroepen weten tot het priesterambt, om elkaar wederzijdse steun te geven.

Join us  .  .  .  !


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research