Terug naar de openingspagina! Neem contact met ons op!
Hoe u uw schenking aan ons kunt overmaken! Word een Vriend en ondersteun ons met een vaste bijdrage! Maak uw schenking veilig over via het internet. Zet de toekomst van ons werk op een vaste voet door ons te gedenken in uw testament Neem contact met ons op!
Vrouwen die geroepen zijn tot het priesterschap

Vrouwen die geroepen zijn tot het priesterschap

Vele Katholieke vrouwen uit landen overal ter wereld voelen zich geroepen tot de gewijde ambten. Vrouwen voelen zich net zo goed geroepen als mannen. De Kerk is er altijd van overtuigd geweest dat echte roepingen van God komen, en dat het misdadig zou zijn dergelijke roepingen tegen te houden.

Onderzoek van vrouwen met roeping toont aan dat vrouwen even spiritueel gemotiveerd, emotioneel evenwichtig en competent zijn als mannen. He durft de Kerk dan aan te nemen dat de roeping van een vrouw minder van God komt dan die van een man?

De Heilige Theresia van Lisieux verlangde ernaar priester te worden

Read the full story here!Theresia staat achter de tafel als ware het een altaar. Ze houdt een hostie in haar hand alsof ze priester is, klaar om de Heilige Communie uit te reiken. Op dat moment moet ze zich priester hebben gevoeld. “Als ik priester was, o Jezus, met wat een grote liefde zou ik u aan de mensen schenken.!” (Geschiedenis van een ziel, pag. 187).

“Als ik priester was, hoe vol liefde zou ik u in de handen dragen, wanneer u op mijn woord uit de hem liefde zou ik u aan de zielen schenken. Ik wil de geest van de mens verlichten zoals de profeten en kerkleraren hebben gedaan. Ik voel me geroepen als Apostel. Ik zou het heerlijk vinden de wereld te bereizen, uw naam bekend te maken en het kruis te planten op heidense bodem.” (p. 95).

Theresia vroeg tijdens haar laatste ziekte om de kruinschering van de priesters op haar hoofd. “Weet je, God neemt me weg op een leeftijd dat ik nog geen priester had kunnen worden. ... Als ik priester had kunnen worden, zou ik bij de wijdingen van de komende juni gewijd worden. Wat doet God dus? Om mij een teleurstelling te besparen laat hij me ziek worden en wel zo dat ik er niet bij had kunnen zijn, en dat ik zou sterven voordat ik mijn bediening had kunnen uitoefenen” (getuigenis van Sr. Céline, de zus van Theresia).

Helen Blackburn over haar roeping

Helen tells her story here!"Ik wou dat ik er op 11 november 1992 bij was geweest in Dean’s Yard, toen er werd angekondigd dat Generale Synode van de Engelse Kerk vóór de priesterwijding van de vrouw had gestemd. Ik was echter duizenden en nog eens duizenden kilometers verder in de verzengende hitte van een universiteit in Lusaka, Zambia, waar ik werkte als vrijwilliger voor de ontwikkelingsorganisatie VSO. Ik had mijn korte golf radio meegenomen naar mijn werk en zat gespannen te luisteren, toen de uitslag werd doorgegegeven door de Wereldomroep van de BBC. Ik vond het heerlijk voor mijn Anglikaanse zusters, maar kon er niets aan doen dat ik een beetje verdrietig was dat wij als Rooms Katholieken nog moesten wachten.

De mensen thuis dachten aan me en het was heel fijn dat ik zoveel Engelse kranten kreeg toegestuurd. De roddelbladen overtroffen zichzelf met koppen als ‘Vicars in Knickers’, maar mijn vader was gelukkig zo alert om mij een prachtige spotprent te sturen uit The Guardian , die de volgende anderhalf jaar een ereplaats had aan de muur van mijn woning in Lusaka. Omstreeks die tijd had ik ernstig nagedacht over mijn toekomst. Ik vond mijn werk in Zambia heerlijk maar ik kon en wilde er niet altijd blijven, ik had geïnformeerd bij een aantal universiteiten, had verschillende aanbiedingen gekregen en besloot uiteindelijk naar Edinburgh te gaan, omdat daar een bijzonder goede Afdeling Christelijke Ethiek en Praktische Theologie scheen te zijn. De Anglikaanse vrouwen zouden al spoedig worden gewijd, maar sommigen onder ons hadden nog een lange tijd van wachten voor ons. Enkele jaren tevoren had ik geschreven naar een geweldige katholieke priester, nadat ik een boek van hem had gelezen, namelijk: Did Christ Rule Out Women Priests? Hij schreef terug dat we moeten geloven dat de wijding van vrouwen er komt en zei dat het belangrijk was dat ik mij door universitaire studie zou voorbereiden als ik meende dat ik mogelijk roeping had. Ik heb die woorden destijds zeer ter harte genomen en dacht eraan, toen ik het aanbod van de Universiteit van Edinburgh aannam om te studeren voor een Baccalaureaat in de Godgeleerdheid.Lees haar hele verhaal hier!

Uit onze postzak

* “Uw website inspireert mij wanneer ik gedeprimeerd raak. Ik ben een Katholieke vrouw die zich geroepen voelt tot het gewijde ambt, en soms zeg ik tegen God: ‘Waarom neemt u die roeping niet terug en laat mij mijn eigen gang gaan?’. Dan log ik in op uw website en vind de moed die ik nodig heb om te geloven dat mijn roeping echt is. Duizendmaal dank.”

* “Ik ben onlangs afgestudeerd aan een universiteit in de VS (BA Filosofie). Tevens ben ik een Katholiek die van mening is dat de wijding open zou moeten staan voor vrouwen. Ik ben grootgebracht als Rooms Katholiek, heb de Katholieke school bezocht vanaf de Lagere tot en met de Middelbare en heb het laatste jaar benut om erachter te komen of ik een priesterroeping had. Het kwam er op neer dat ik een groot gedeelte van het afgelopen jaar heb besteed aan onderzoek naar andere geloven en in maart 2002 bijna ben overgegaan tot de Episcopaaalse Kerk. Ik heb echter besloten in de kerk te blijven in de hoop de onrechtvaardigheden aan te vechten, en te werken aan verandering. Ik hang sterk aan het geloof van de Rooms Katholieke Kerk, ook al is het beleid van Rome niet fair. Vele vrouwen en mannen die strijden voor de wijding van de vrouw omwille van jonge mensen zoals ik hebben me sterk beinvloed, en hoewel dergelijke mensen persoonlijk lijden onder de kwelling van de negatieve houding van de kerk ten opzichte van het ambt voor de vrouw, blijven ze strijden, niet voor zichzelf maar voor de jongeren van de kerk, zodat Rome zal weten dat wij de stem van God die ons roept even goed kunnen horen als onze broeders. Als u hulp nodig heeft voor research, of andere vrijwilligershulp, ik zou de kans om mee te werken op prijs stellen. Dank voor al wat u doet.”

sidebarnl