Terug naar de openingspagina! Neem contact met ons op!
Hoe u uw schenking aan ons kunt overmaken! Word een Vriend en ondersteun ons met een vaste bijdrage! Maak uw schenking veilig over via het internet. Zet de toekomst van ons werk op een vaste voet door ons te gedenken in uw testament Neem contact met ons op!
Housetop Care Limited

Campagne voor de wijding van vrouwen in de Rooms Katholieke Kerk

1. Onze Stichting in Nederland heet: de Catherina van Siëna Stichting, Nijmegen, rekening no 53 70 48 537, ABN-AMRO Nijmegen. Postadres: Koningsholster 64, 6573 VV Beek Ubbergen. Onze leden komen uit Barendrecht, s'Hertogenbosch, Beek, Nijmegen en Londen.

2. Onze moederstichting is Housetop Care Limited, een charitatieve instelling die in Engeland en Wales staat geregistreerd. Registratienummer 1053251.

Het officële adres van ons internationale kantoor is: Housetop, 111A High Street, Rickmansworth, HERTS WD3 1AN, UK. Tel. 0044-1923-779446.

Het Internationale Bestuur bestaat uit Zr Anne Miller, Jacqueline Wijngaards-Clackson, Ben Clackson, Brian Gallagher, Colm Holmes, Barbara Paskins, Michael Phelan, Miriam Duignan, Pam Wearing en Hans Wijngaards-Clackson. Vooraanstaande personen hebben zitting in ons Comité van aanbeveling, uit Engeland, België, Ierland, Nederland, Frankrijk en de VS.

Housetop is een Katholiek Centrum voor geloofsvorming, opgericht in 1983. Oorsprong en geschiedenis vindt men hier uiteengezet. De naam 'Housetop' is ontleend aan de opdracht van Jezus:

We love our Church. True loyalty demands that we have the courage to speak up!
Jacqueline Clackson

"Wat ik u zeg in het donker,
herhaal het bij het volle daglicht.
Wat je vertrouwelijk (van mij) gehoord hebt,
verkondig het van de daken!"
Matteus 10,27

Een oproep van ons Bestuur

In de Katholieke Kerk van de toekomst zullen vrouwen dienen als priester, als bisschop en zelfs als paus. Daar zijn we vast van overtuigd. Maar een dergelijke enorme omwenteling komt niet vanzelf en zonder dat wij als verantwoordelijke en geëngageerde Katholieken onze rol spelen.

We moeten onze plicht vervullen die vraagt dat we met krachtige stem maar respectvol protesteren. Vaticanum II heeft er de mogelijkheden voor geschapen.

"Alle gelovigen, geestelijken zowel als leken, dienen wettige vrijheid van onderzoek en van mening te krijgen, en de vrijheid om hun gedachten op een bescheiden en moedige manier te uiten in die zaken waarover zij competent zijn te spreken." ( Gaudium et Spes , no 62)

Houd u asjeblief niet afzijdig. Doe mee. Word onze partner. Steun ons financieel. We kunnen uw hulp niet missen.

Jackie Clackson
Read full appeal here!

sidebarnl


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research