Terug naar de openingspagina! Neem contact met ons op!
Hoe u uw schenking aan ons kunt overmaken! Word een Vriend en ondersteun ons met een vaste bijdrage! Maak uw schenking veilig over via het internet. Zet de toekomst van ons werk op een vaste voet door ons te gedenken in uw testament Neem contact met ons op!
De sociale gevolgen van onze campagne

De sociale gevolgen van onze campagne

De wijding van de vrouw zal de Kerk verrijken met de charismata van vrouwen. Dit zal geestelijke en pastorale gevolgen hebben. Het heeft ook enorme gevolgen voor het maatschappelijk welzijn van vrouwen.

Hieronder geven we twee voorbeelden van dergelijke maatschappelijke gevolgen: een uit Azië en een uit Afrika. Zolang de Kerk de vrouw weert uit leidende rollen in de Kerk, zullen de vrouwen ook maatschappelijk en fysiek blijven lijden.

De onderdrukking van vrouwen in Azië uitroeien

Read the complete letter here!"Wij zijn lid van de Katholieke Kerk in Maleisië, en nog steeds betrokken in kerkelijke organisaties, in christelijke basisgemeenschappen, inter-religieuze gemeenscahppen en verschillende niet-gouvernementele organisaties voor de vrouw, voor gerechtigheid, voor de armen en de gemarginaliseerden. Wij ondersteunen met kracht de vraag om financiële steun om www.womenpriests.org. in stand te houden, We zijn het eens met de argumenten voor de wijding van de vrouw, zoals ze zijn gepubliceerd op deze website, en we staan volledig achter de wijding van vrouwen in de Katholieke Kerk."

"In onze cultuur, waar vrouwen minderwaardig zijn, minder bedeeld en minder heilig, hebben we ongelooflijk veel behoefte aan verandering in het denken van zowel de man als de vrouw om een rechtvaardige samenleving tot stand te brengen. Evenals de Katholieke Kerk erkenning vindt voor haar leiderschap en invloed inzake kwesties van gerechtigheid en solidariteit met de armen, bekleedt zij dezelfde positie van leiderschap en invloed waar het gaat over het uitroeien van onderdrukking van de vrouw. Als vrouwen worden toegelaten tot het priesterschap in de katholieke Kerk, zou haar leer geloofwaardig zijn, namelijk dat vrouwen en mannen gelijkelijk geschapen zijn naar Gods beeld. Door deze verandering zou de Katholieke Kerk eindelijk de waardigheid van de vrouw en hun rol in de samenleving een gepaste erkenning geven." Ondertekend door 27 vrouwen en mannen

De vrouw in Afrika beschermen tegen AIDS

Read the full story here!Nog een voorbeeld ter zake is de kwestie van AIDS in Afrika. Het is een enorm probleem. In de latste twee decennia zijn 24 miljoen mensen gestorven aan AIDS, 2.3 miljoen alleen al in 2003. In sommige landen is 40% van de bevolking besmet. In een patriarchale samenleving zijn vaak de vrouwen en kinderen de onschuldige slachtoffers.

Het is tragisch dat het officiële leergezag van de Katholieke Kerk, de Paus en de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome, nog steeds het gebruik van voorbehoedsmiddelen in alle omstandigheden bestempelen als ‘intrinsiek kwaad’, zelfs tijdens een epidemie zoals AIDS. Volgens de officiële Romeinse Katolieke leer mogen vrouwen zich niet beschermen tegen de seksuele avances van hun man, zelfs niet als die besmet is met AIDS.

De oorsprong van dit misplaatste verbod ligt niet alleen in een verkeerde interpretatie van christelijke beginselen, maar ook in het feit dat de vrouw geen inspraak heeft in deze zaken. Alles wordt besloten door de man.

sidebarnl


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research