Terug naar de openingspagina! Neem contact met ons op!
Hoe u uw schenking aan ons kunt overmaken! Word een Vriend en ondersteun ons met een vaste bijdrage! Maak uw schenking veilig over via het internet. Zet de toekomst van ons werk op een vaste voet door ons te gedenken in uw testament Neem contact met ons op!
Laat ons een legaat na!

Laat ons een legaat na!

Mary was a member of our core team for many years. Read her story here!

Vele vrouwen en mannen die ons wel willen steunen kunnen het niet tijdens hun leven, omdat ze moeten waken voor onvoorziene sociale of medische kosten.

Ze beseffen echter dat ons werk ten goede gaat komen aan hun kinderen en kleinkinderen. Die toekomstige generaties tenminste zouden de zo nodige hervormingen in de kerk nog moeten meemaken, vooral de wijding van vrouwen.

Doordat zij een testament maken en ons een legaat nalaten zorgen ze ervoor dat hun visioen hun kinderen en kleinkinderen nog na hun dood blijft inspireren en zo een blijvende invloed zal hebben.

Wat voor legaten kunt u nalaten aan Housetop?

Er zijn hoofdtypen van schenkingen:

Voorbeeldteksten voor verschillende soorten schenking

Residuaire schenking

"Ik geef het hele (of ...% van het) residu van mijn bezit aan Housetop Care Limited, Charity No 1053251 om te worden gebruikt voor de campagne voor de Wijding van Vrouwen en ik verklaar dat de kwitantie van hun penningmeester of andere gemachtigde voldoende bewijs kan kwijting is."

Pecuniar legaat

"Ik schenk belastingvrij aan Housetop Care Limited, Charity No 1053251 de somma van [uitgeschreven en in cijfers] ten bate van de campagne van Women Priests, en ik verklaar hierbij dat de kwitantie van hun penningmeester of andere gemachtigde voldoende bewijs van kwijting is."

Codicil [= een toevoeging aan het testament]

" Ik [Naam] van [Adres] verklaar dat dit een (eerste/tweede/enz.) codicil bij mijn testament, [datum]. Behalve de legaten die ik in genoemd testament heb nagelaten, schenk ik Housetop Care Limited, Charity No 1053251, 111A High Street, Rickmansworth, Herts WD3 1AN, Verenigd Koninkrijk, de somma van [bedrag] ( of specifiek artikel dat geschonken wordt) te besteden aan de campagne van Women Priests' en ik veklaar dat de kwitantie van hun penningmeester of andere gemachtigde voldoende bewijs van kwijting is. In alle andere opzichten bevestig ik voornoemd testament en alle bijbehorende codicils. Ter bevestiging waarvan ik heden [datum] mijn handtekening heb geplaatst.]."

[Uw handtekening]
"Getekend door voornoemde [naam] als codicil bij zijn/haar testament in zijn/haar aanwezigheid en die van de getuigen, die hierbij op zijn /haar verzoek als getuigen onze naam hebben genoteerd." [Handtekeningen, Namen en Adressen van beide getuigen]

Zorg ervoor dat uw betrokkenheid om in de Katholieke Kerk vrouwen toe te laten tot de priesterwijding na uw dood voortgang vindt!

sidebarnl


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research