Terug naar de openingspagina! Neem contact met ons op!
Hoe u uw schenking aan ons kunt overmaken! Word een Vriend en ondersteun ons met een vaste bijdrage! Maak uw schenking veilig over via het internet. Zet de toekomst van ons werk op een vaste voet door ons te gedenken in uw testament Neem contact met ons op!
We laten ons horen


We laten ons horen

Overal op onze website laten we de gedachtenen gevoelens horen van vele toegewijde Katholieken. Doot het publiceren van onze argumenten vóór de wijding van de vrouw, zorgen we ervoor dat deze kwestie onder de aandacht blijft van geweten en bewustzijn van d Kerk.

Groot Bretagne Canada Spanje Portugal
65% 66% 74% 71%

Door te laten horen wat wij voor waar houden tonen we ons gezamelijk geloofsbesef. Als Christengelovigen beoefenen wij onze delen in de onfeilbaarheid van de Kerk. En we staan niet alleen in onze overtuiging, zoals recente onderzoekscijfers aantonen.

Duitsland Italië Australië Ierland VS Nederland
71% 58% 62% 67% 68% 86%

We hebben materiaal verzameld aangaande de plicht van Katholieken hun stem te laten horen in de Kerk van vandaag. Door steun aan ons werk stelt u ons in staat onze stem op een doeltreffende wijze te laten horen.

De President van de Republiek Ierland:

Mary McAleese

‘Op de dag dat ik voor het eerst luid mijn ambitie uitsprak om advocaat te worden, was de eerste die zei “dat kan niet want je bent een vrouw en niemand van je familie heeft echten gestudeerd” was de in Dublin geboren pastoor die elke week een stuk of drie whisky’s met mijn vader dronk. Hij zei het met het soort wegwuivende gezag dat bedoeld is om een eind te maken aan protest of debat. Een man met hogere kennis, en echt zeker van zijn zaak, had gesproken, en dat was dan dat.

Nu had mijn moeder in haar negen kinderen een respect voor priesters bijgebracht dat grensde aan ontzag. Zodoende stond ik stomverbaasd te kijken terwijl de stoel onder de priester werd uitgetrokken en hijzelf naar de voordeur was geduwd door mijn moeder, nog vóór de fles whisky zelfs maar was ontkurkt. “Jij”, zei ze’”deruit, en jij (tegen mij) let maar niet op die ouwe gek.”

Als ik werkelijk dacht dat Christus het gezag was achter de stelling dat vrouwen uitgesloten zijn van het priesterschap vanwege hun vrouwzijn, dan zou ik met grote nadruk zeggen dat ik dat niet geloof en dat ik het niet zal en niet kan geloven. En dat is voor mij een belangrijk iets om te moeten zeggen. Ik zeg het niet lichtvaardig.

Zo’n Christus is te kleingeestig, te verachtelijk om de Christus te zijn van het evangelie, in wie ik geloof, en die ik, denk ik graag, net zo goed ken als de Paus hem misschien wel kent.’ [uit "Coping with a Christ who does not want women priests" , een lezing uit 1995]

Mary McAleese, President of the Republic of Ireland

Reed Professor of Criminal Law, Trinity College, Dublin (1975); Director of the Institute of Professional Legal Studies (1987); Pro-Vice Chancellor, Queen Mary's University Belfast (1994); President of the Republic of Ireland (1997); photograph from Photocall Ireland.

sidebarnl


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research