Terug naar de openingspagina! Neem contact met ons op!
Hoe u uw schenking aan ons kunt overmaken! Word een Vriend en ondersteun ons met een vaste bijdrage! Maak uw schenking veilig over via het internet. Zet de toekomst van ons werk op een vaste voet door ons te gedenken in uw testament Neem contact met ons op!
Middelbare Scholen en Hogescholen

Middelbare Scholen en Hogescholen

Uit de brieven die wij ontvangen en uit onze statistieken kunnen we opmaken dat staf en studenten van menige onderwijsinstelling onze website gebruiken als hulpbron.

Wij menen dat we hun een belangrijke dienst verlenen. Het zal tenslotte op de jongere generaties neerkomen om de hervormingen in de Kerk uiteindelijk uit te voeren.

Reacties van leraren en lectoren.

* "Ik voor mijn studenten een goede uiteenzetting van de regels voor schriftverklaring en was heel blij dat ik die richtlijnen vond op uw website. Ik heb ze gedrukt en gefotokopieerd voor mijn studenten. Ik dank u zeer"

*"Ik verwijs mijn studenten vaak naar uw website. U heeft zoveel interessant historisch materiaal en moderne wetenschappelijke boeken en artikelen."

Reacties van geestelijke leiders

* "Ik ben stomverbaasd! Wat een fantastische website! Zoiets zoek ik al een hele tijd. Ik dank God dat ik de site eindelijk gevonden heb. Ik werk als Hoofd Volwassenen Pastoraal in een van de 88 parochies van mijn diocees. Ik vind dat de mensen onderricht moeten krijgen over dit onderwerp en daarom zou ik graag programma’s aanbieden die te maken hebben met de wijding van de vrouw."

* “Ik ben u heel erg veel dank verschuldigd. Om kort te gaan: ik heb een doctoraalstudie gedaan in de Liturgie en ik ben koordirecteur in mijn parochie. Ik geef workshops aan lectoren en kantoren. Ik geloof in het diepst van mijn hart dat we het mogelijk moeten maken voor vrouwen die deze roeping hebben, om die te volgen. Ik weet niet hoeveel langer ik oprecht Katholiek kan blijven, maar dat ik toevallig uw website onder ogen kreeg (als je zoiets ‘toeval’ mag noemen) heeft me minstens enige hoop gegeven. Ik ga elk woord op uw site lezen (in zoverre de tijd me toestaat). Ik dank u echt. Ik heb al heel lang naar zoiets uitgezien en ben ik weet niet hoe gelukkig dat ik het heb gevonden.”

Reacties van studenten

* "Onlangs heb ik mijn doctoraal theologie behaald, maar omdat ik geschreven heb over de wijding van de vrouw kan ik aan geen enkele Katholieke Universiteit hier in Duitsland een baan krijgen."

* "Ik studeer voor doctoraal en zou graag verschillende pagina’s van uw website gebruiken als referenties in de bibliografie van mijn kandidaatsscriptie. Kunt u me zeggen hoe ik kan komen aan het jaar van publicatie van uw tekst over de Middeleeuwse theoloog John Middleton? Er zijn nog andere webpagina’s op uw site die ik zou willen citeren. Kunt u mij zeggen hoe ik dat dien te doen?"

* “Ik ben op de universiteit aangenomen om in oktober te beginnen aan mijn studie voor Doctor in de Theologie en men heeft mij een studiebegeleider toegewezen. De documenten op uw website, met al hun historische en achtergrondgegevens hebben mij geïnspireerd bij het zoeken naar een thema voor mijn thesis. Ik vind het hele project geweldig spannend. Ik dank u zeer. ”

* "Ik studeer aan de Universiteit van ***** in Australië. Momenteel moet ik in het vak Milieu, Normen en Waarden, een opstel schrijven met als onderwerp 'Historisch gezien heeft de man eenzelfde kijk gehad op de vrouw als op de natuur. Geef een kritische uiteenzetting over deze stelling.' Nu zou ik graag bepaalde zaken citeren van uw website, want bepaalde documenten spreken me aan. Kunt u mij zeggen hoe ik de bron kan noemen op de manier die mijn lector verlangt?"

*"Ik heb gestudeerd voor mijn MT Studierichting Nieuw Testament . Ik voel dat ik geroepen ben God meer volledig te dienen in het ambt, als diaken en als priester, als ik het beleven mag."

sidebarnl


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research