Voornaamste Romeinse Documenten

Voornaamste Romeinse Documenten

over de wijding van de vrouw

Datums Naam van document Beschrijving
1975 Rapport van de Pauselijke Bijbelcommissie over de kwestie van de priesterwijding van vrouwen Dit rappart van de Internationale Katholieke Bijbelcommissie kwam tot de slotsom dat de priesterwijding van vrouwen NIET op basis van de heilige Schrift kan worden afgewezen
1975 - 1976 Correspondentie tussen Donald Coggan, Aartsbisschop van Canterbury en Paus Paul VI De Aartsbisschop laat de Paus weten dat Anglicaanse studies over de wijding van vrouwen begonnen zijn.
15 October 1976 Inter Insigniores Verklaring van de Heilige Congregatie voor de geloofsleer aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap.
27 Januari 1977 Inter Insigniores:
Officiëel Commentaar
Commentaar op de verklaring van de Heilige Congregatie voor de geloofsleer aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap.
1983 De nieuwe Wet van de Kerk De uitsluiting van vrouwen van gewijde ambten nogmaals in de wet vastgelegd.
1984 - 1986 Correspondentie tussen Robert Runcie, Aartsbisschop van Canterbury, Paus Johannes Paulus II en Kardinaal Jan Willebrands van het Secretariaat voor Ecumene De Aartsbisschop van Canterbury geeft aan de Rome de redenen waarom de Anglicaanse Kerkgemeenschap van plan is vrouwen toe te laten tot het priesterambt.
30 September 1988 Mulieris Dignitatem Encycliek van Paus Johannes Paulus II over ‘de Waardigheid en Roeping van Vrouwen’
13 Maart 1989 Geloofsbelijding en eed van Trouw Eed opgelegd aan theologen en pastores. Vergelijk ook Ad Tuendam Fidem, later op deze bladzijde.
24 Mei 1990 Donum Veritatis Instructie van de Congregatie voor de geloofsleer over de kerkelijke roeping van theologen
11 October 1992 De Catechismus van de Katholieke Kerk Ste;lt dat vrouwen niet priestr gewijd kunnen worden, in § 1577.
22 Mei 1994 Ordinatio Sacerdotalis Apostolische brief over de priesterwijding die exclusief aan mannen is voorbehouden.
28 October 1995 Responsum ad Dubium Antwoord van de Congregatie voor de geloofsleer ten aanzien van de bindende aard van Ordinatio Sacerdotalis.
28 October 1995 Brief van Kardinaal Ratzinger Commentaar op het Responsum van Congregatie voor de geloofsleer .
29 Juni 1995 Brief aan Vrouwen Pauselijk schrijven om de Peking Conferentie voor te bereiden.
28 Mei 1998 Ad Tuendam Fidem ‘Motu Proprio’ van Johannes Paulus II die theologen in de wet nog engere vrijheden biedt.
29 Juni 1998 Commentaar op Ad Tuendam Fidem door de Congregatie voor de geloofsleer Bevat het oordeel dat degenen die achten dat vrouwen gewijd kunnen worden ‘zich niet meer in volle gemeenschap met de Paus bevinden’.
23 Maart 2000 Brief aan priesters Paus Joannes Paulus II schrijft aan priesters op Witte Donderdag.
27 Juli 2001 Aangaande misdienaressen Schrijven van de Congregatie voor de Eredienst ten aanzien van het gezag van plaatselijke bisschoppen misdienaressen toe te staan.
10 Juli 2002 Monitum
door de Congregatie van de Geloofsleer
Waarschuwing ‘betreffende de poging enkele vrouwen priester te wijden’.
21 December 2002 Decreet ‘Over de poging vrouwen priester te wijden’
door de Congregatie van de Geloofsleer
Bevestigt de excommunicatie van de vrouwen die ‘gepoogd hebben zich te laten wijden’.

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen..

historische overzichten


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research