OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Historische Overzichten

Historische Overzichten

Het doel van deze sectie is om u het bronmateriaal waarnaar u op zoek bent, te helpen vinden bij historische overzichten.

U kunt uitgebreidere lijsten vinden op de inhoudskaart van onze site.

Op het ogenblik kunnen wij de volgende lijsten aanbieden:

 1. Overzicht van Rome's belangrijkste documenten met betrekking tot de wijding van vrouwen
 2. Overzicht van de schriftteksten die in de discussie worden aangehaald.
 3. Overzicht van de kerkvaders die betrokken zijn bij de discussie over de wijding van vrouwen
 4. Overzicht van de concilies en plaatselijke synodes die regels geven met betrekking tot vrouwen
 5. Overzicht van het bewijs voor de sacramentaliteit van de wijding van vrouwelijke diakens
 6. Overzicht van middeleeuwse theologen die over de wijding van vrouwen hebben geschreven
 7. Overzicht van post-scholastieke theologen en wat zij zeiden over vrouwen
 8. Overzicht van het kerkelijk recht en zijn rechtsgeleerden die wetten maken voor vrouwen
 9. Overzicht van hedendaagse theologen die Rome's eis verwerpen dat de kwestie van vrouwelijke priesters al onfeilbaar is beslecht
 10. Overzicht van publicaties van hedendaagse theologen
 11. Overzicht van recente concilies en hun relevante teksten
 12. Overzicht van documenten met betrekking tot de devotie tot Maria’s priesterschap
 13. Overzicht van vrouwen die roeping hebben voor het priesterschap
 14. Overzicht van de sectie ‘lichaam, sekse en gender’
 15. Overzicht van de oecumenische sectie
 16. Overzicht van boekrecensies op deze website
 17. Overzicht van de sectie over de devotie tot de H. Maria Magdalena
 18. Overzicht van de sectie over de plicht om duidelijke uitspraken te doen
 19. Overzicht van fouten en vergissingen begaan door pausen

Vertaling Isaac Wüst

Klik hier als U onze campagne voor de wijding van vrouwen aktief wilt steunen.


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2017 . . .

John Wijngaards Catholic Research