OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------
Brief aan de paus
P a r o c h i e b l a d s e r v i c e

Brief aan de paus

In 1994 schreef de Duitse theologe Josefa Theresia Münch een brief aan de paus over de discriminatie van vrouwen binnen de katholieke kerk. Hieronder volgt een (ingekort) fragment uit deze brief:

“In deze brief wil ik opnieuw, maar nu wat uitvoeriger, ingaan op één van de naar voren gebrachte bezwaren tegen de priesterwijding bij vrouwen. Over welk bezwaar heb ik het? De auteurs van de nieuwe Catechismus van de Katholieke Kerk blijven het bij de gelovigen inhameren: ‘Vrouwen kunnen geen priester worden omdat Jezus alleen mannen benoemde onder zijn twaalf apostelen.”

Ik wil daarentegen wijzen op het volgende:

1.Jezus zei niets dat sprak tegen de wijding van vrouwen.

2. Zij die volhouden dat vrouwen niet toegelaten kunnen worden tot het priesterambt, omdat zij vinden dat het voorbeeld van Christus – die alleen mannen onder zijn apostelen koos - in strikte zin moet worden nagevolgd, moeten ook strikt Christus’ voorbeeld volgen wat betreft de priesterlijke en episcopale wijding van mannelijke personen.

3. Jezus benoemde alléén joden in zijn gemeenschap van apostelen. Hij reisde door heidens gebied. Hij genas een niet-jood van lepra. Mannelijke niet-joden – evenals vrouwen – mochten luisteren naar zijn preken. Maar geen van hen werd geroepen binnen de gemeenschap van zijn apostelen.

4. Als vrouwen gediscrimineerd worden dan moeten zij, die strikt Christus voorbeeld willen volgen, consequent zijn en ook geen mannelijke niet-joden als priester of bisschop wijden. Bovendien moeten zij zich afvragen of de wijding van niet-joodse priesters en bisschoppen überhaupt geldig is. Dit is van belang omdat de meerderheid van de tegenwoordige priesters en bisschoppen – de paus incluis - niet gekwalificeerd zijn om gewijd te worden, omdat zij niet joods zijn.

5. Het feit dat de apostelen niet joods waren kan niet worden afgedaan als irrelevant. Het is een feit dat Petrus het huis van de niet-jood Cornelius niet eens binnen durfde te gaan. En pas na drie hemelse visioenen durfde hij een niet-jood en zijn familie te dopen. Binnen de groep van apostelen in Jeruzalem ontstond een heftige discussie over de toelating van niet-joden tot het christendom.

6. Zij die vinden dat het geslacht, om reden van een defect in de “materia sacramenti”, een argument vormt om vrouwen onbekwaam te verklaren om een heilige roeping te ontvangen, moeten daarom eerlijkheidshalve, ook alle niet-joodse mannen, waaronder de paus, niet capabel verklaren om geroepen te worden tot het priesterlijk of bisschoppelijk ambt.”

Ontleend aan www.womenpriest.org

W e b s i t e -- O p e n i n g s m e n u

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research