OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Q1. Is de wijding van de vrouw een kwestie van gelijke rechten?

Rome zegt dat de mensenrechten, zoals gelijke rechten voor de vrouw, niet van toepassing zijn op het gebied van het ambt. Lees hier de officiële tekst:

Men dient daar echter de volgende kanttekeningen bij te plaatsen:

  • Het Doopsel: Mannen en vrouwen delen gelijkelijk in het algemene priesterschap van Christus door hun doopsel.Lees hier:!
    Hoewel geen enkel individu zonder meer het recht heeft op de wijding, komt het uitsluiten van het priesterschap van een hele klasse van gedoopte personen neer op echte discriminatie, vooral omdat er geen geldige argumenten voor zijn te vinden in Schrift en Traditie. Lees hier!
  • Kerkelijk Recht. Het lijdt geen twijfel of de wet van de Kerk is vanaf het allereerste begin vooringenomen geweest ten opzichte van vrouwen. Lees hier!De priesterroeping van een vrouw heeft evenveel recht op bescherming en voeding als die van een man. Lees hier!
  • Mensenrechten. De grondbeginselen van mensenrechten, vastgelegd door het Tweede Vaticaans Concilie dienen ook van toepassing te zijn op de Kerk. Lees hier! De Kerk heeft een slechte reputatie als het gaat om mensenrechten met betrekking tot de eigen leden, en vooral vrouwen.
Lees: ‘The Status of Women in the Code of Canon Law and in the United Nations Convention’, door Marie-Thérèse Van Lunen Chenu en Louise Wentholt; “Human rights in the Church: a non-right for women in the Church?”, door Marie-Thérèse Van Lunen Chenu.

Het antwoord luidt daarom: de wijding van vrouwen is inderdaad een kwestie van gelijke rechten in die zin dat iedere gedoopte in de Kerk het recht heeft de geestelijke zorg en bemoediging te krijgen die hij of zij nodig heeft. De roeping van een vrouw is even waardevol als die van een man en de Kerk heeft het recht niet die te dwarsbomen enkel en allen op grond van de sekse.

Who talks of equal rights  .  .  .  ?

N.B. Een van onze bezoekers heeft me erop gewezen dat bovenstaande spotprent, die raak is en echt wel op de lachspieren werkt, mogelijk toch geen rekening houdt met het feit dat bij sommige primaten de groep geleid wordt door vrouw(tjes). Vgl: Primate Visions, door Donna Haraway, Verso, Londen 1992.

Als u in enig stadium vragen heeft, laat me die alstublieft weten. Click op de envelop en e-mail mij!

Documenten die u kunt raadplegen op onze website: Kim Power,
Kim Power, ‘Re-imagining Mary at Christmas’, Re-imagining Newsletter (Minneapolis) 16 (1998) November.
.

DAARNA
This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research