OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Q2. Wat voor gevolgen mogen we verbinden aan het feit dat Jezus
geen vrouwen koos in het groepje van twaalf apostelen?

Het antwoord is: geen enkele!

Rome Houdt vol dat dit niet kiezen een bewuste keuze was van Jezus. Want, zeggen zij, zijn openheid tegenover de vrouw toont aan dat hij zich niets gelegen liet liggen aan de maatschappelijke opvattingen van die tijd. Lees de officiële tekst hier..
En dus heeft Jezus door dit weglaten een blijvende norm gesteld. Deze sloot de vrouw voor alle komende tijden uit van de wijding.Lees de officiële tekst hier..

Om over de betekenis van deze schriftteksten te kunnen oordelen wat betreft deze kwesties, dienen we ons bewust te zijn van twee grondbeginselen:
1. het verschil tussen de ‘letterlijke’ betekenis en de ‘uiterst letterlijke’;
2. hoe ‘literaire vormen’ meegewogen moeten worden.

Het niet kiezen van een vrouw voor de groep van twaalf is een niet-feit. Het niet-feit dat Jezus geen vrouwen heeft gekozen bij de groep van twaalf bewijst niet dat hij voor altijd en immer heeft besloten hen uit te sluiten.

We mogen evenmin vergeten dat Jezus, hoewel mensgeworden Zoon van God, ook mens was. We mogen de evangeliën niet lezen zonder rekening te houden met de maatschappelijke achtergrond.

  • Jezus deelde veel van onze menselijke beperkingen. Lees hier!
  • Hij moest net als wij nieuwe dingen leren en ontdekken. Hij deelde in de kennis en de onwetendheid van zijn tijdgenoten. Alleen op deze manier werd hij werkelijk aan ons gelijk. Lees hier!
  • Net als wij allemaal moest Jezus groeien in zijn karakter, volwassenheid en begrip van zijn eigen zending. Lees hier!
  • Daarom kunnen we ook begrijpen dat Jezus de belangrijke kwesties waar de Kerk in de toekomst voor zou komen te staan, zoals het toelaten van vrouwen tot het ambt, niet oplossen en deed hij dat dan ook niet. Lees hier!

    Anderzijds had Jezus in woord en daad de volledige gelijkheid van de vrouw tot uitdrukking gebracht, een beginsel dat hun toekomstige toelating tot het ambt inhield.

Lees ook: “De twaalf apostelen waren mannen - -” door Ida Raming, Orientierung 56 (1992) pp. 143-146.

Het antwoord luidt daarom: het niet insluiten van vrouwen bij de twaalf apostelen bewijst niets. Het feit dat Jezus radicaal de vrouw wel insloot bij het algemeen priesterschap houdt in dat zij ook dienen te worden toegelaten tot het priesterambt.

You shall take a male and female of each species  .  .  .

Als u in enig stadium vragen hebt, laat het me dan alstublieft weten. Click op het envelopje en e-mail me!


DaarnaThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research