OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Q4. Is het de vrouw voor altijd verboden om
‘onderricht te geven in de Kerk’?

Het verbod “Ik sta vrouwen niet toe onderricht te geven in de kerk, enz. is te vinden in 1 Tim 2,11-15 en 1 Kor 14, 34-35. Laten we eerst eens zien naar de uitleg ervan in sommige traditionele bronnen.

Het idee dat het de vrouw niet is toegestaan ‘onderricht te geven in de Kerk’ heeft het verwerpen van de vrouw in het ambt zeer sterk beinvloed. Theologen en canonisten betoogden: “Als de vrouw zelfs niet mag preken, hoe zou ze dan ooit priester kunnen worden?” Lees bijvoorbeeld de volgende teksten:

De autoriteiten in Rome houden nog steeds vol dat het woord van Paulus een blijvende norm heeft vastgesteld.

Wat was dan wel de bedoeling van de schriftuurteksten? Voor we ingaan op de exegese van de tekst zelf, moeten we iets meer weten over de rol van ‘bedoeling’ van de schrijver. Lees hier!

Nu kunnen we de teksten zelf bezien:

Het antwoord luidt derhalve: het verbod voor vrouwen om te preken in de kerk was een tijdelijk en plaatselijk voorschrift. De uitspraak dat daardoor een blijvende norm is vastgelegd gaat de bedoeling van de geïnspireerde schrijvers ver te buiten.

We wetn heel goed dat vrouwen in feite wel preken in de kerk. Lees het levensverhaal van Claire Daurelle, aalmoezenier van de studenten en pastoraal werkster in Lyon, Frankrijk van 1978 tot 1998, en Alice , missionaris in Afrika, belast met de leiding van de afgelegen parochie van St. Andrew.

Women should have no authority over men  .  .  .  ?

Als u in enig stadium vragen hebt, laat het me dan alstublieft weten. Click op het envelopje en e-mail me!

Documents op onze website die u kunt raadplegen:

DAARNA

 

This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research