OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Q5. Is de leer van Kerkvaders en theologen ongeldig geworden
door hun vooroordelen jegens de vrouw?

De kwestie is relevant geworden omdat de Romeinse autoriteiten erkennen dat er in vroeger tijd vooroordelen jegens de vrouw hebben geheerst. Ze houden echter vol dat deze geen invloed hebben gehad op de Traditie tegen vrouwenwijding. Lees hier!

Het is zonder meer zo dat veel van de vroegere geschiedenis van de Kerk doordrongen was van vooroordelen jegens de vrouw.

  • De Kerkvaders toonden vooringenomenheid en onwetendheid. Lees hier!
  • De Middeleeuwse theologen waren geen haar beter. Lees hier!
  • In de periode na de Reformatie heeft het vooroordeel jegens de vrouw bijgedragen aan de verschrikkelijke heksenjacht van die dagen.

Hebben vooroordelen derhalve invloed gehad op de Traditie jegens de vrouw?. Het antwoord luidt: jazeker. Want niet al wat van de ene generatie wordt overgeleverd aan de volgende, zelfs niet wanneer het gebeurt in de contekst van het geloof, is ware Katholieke Traditie. De ware Traditie moet beantwoorden aan de volgende criteria:

  • De ware Traditie dient gebaseerd te zijn op de Schrift. Dit betekent dat verkeerd geïnterpreteerde Schriftteksten niet de basis mogen vormen van gelige Traditie.
  • De ware Traditie dient onderbouwd te zijn met kennis. Ideeën en praktijken die gebaseerd zijn op onwetendheid of misverstand kunnen geen deel uitmaken van de geldige traditie.

Het is duidelijk dat de vooroordelen van de Kerkvaders en theologen onderdeel waren van hun theologische opvattingen met betrekking tot de wijding van de vrouw. Wat zij voor ‘Traditie’ hielden, was in feite een onechte menselijke traditie. Zoals St. Cyprianus opmerkt: “Een gebruik (consuetudo) zonder waarheid (veritas) is niets meer dan een oeroude verschrikking!"

Could we trust their judgment   about women .  .  .  ?

Als u in enig stadium vragen hebt, laat het me dan alstublieft weten. Click op het envelopje en e-mail me!Drop me a line!

Documents op onze website die u kunt raadplegen:

Daarna

 


This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research