OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Q7. Was de ware Katholieke Traditie
tegen de wijding van vrouwen?

De autoriteiten in Rome beweren: de Katholieke Kerk heeft nooit de sacramentele wijding gegeven aan vrouwen. Deze bewering is gewoonweg onwaar.

Vrouwen zijn betrokken geweest bij verschillende ambten: vanaf de vroegste tijden voornamelijk als apostolische help, als profetessen, leden van de orde van weduwen,, en vrouwelijke diakenen.

Vrouwelijke Diakens

Zoals het Concilie van Trente bepaalde in 1563, is het diaconaat onderdeel van het sacrament van de heilige wijdingen. Hoewel de oude Kerk de term ‘sacrament’ niet gebruikte, is het van wezenlijk belang te begrijpen dat de vrouwelijke diakenen een sacramentele wijding ontvingen, zoals gedefinieerd door het Concilie van Trente. Lees ‘Vrouwen waren diakenen’en ‘ De sacramentele wijding van vrouwelijke diakenen’.

Le caractère sacramentel du diaconat féminin peut être prouvé par le fait que les femmes diacres étaient ordonnées suivant un rite d'ordination qui est tout à fait équivalent à celui utilisé pour les diacres masculins. Il vaut la peine d'examiner ces anciens rituels :

Dit alles bewijst daarom dat vrouwen de heilige wijdingen ontvingen. En als zij tot diaken konden worden gewijd, dan kunnen ze priester gewijd worden. verleenden hun goedkeuring aan de praktijk van de wijding van de vrouw tot diaken. De diaconessen hadden historische geschriften. Kerkvergaderingen verleenden hun goedkeuring aan de praktijk van de wijding van de vrouw tot diaken. De diaconessen hadden allerlei taken in de parochie. We hebben een indrukwekkende lijst van Heilige Vrouwelijke Diakenen. De oorzaken van het afwijzen van vrouwelijke diakenen liggen in het vooroordeel tegen de vrouw in de Romeinse wetten. (De Romeinse wetgeving werd de basis voor de Kerkelijke wetten!) en het taboe op de menstruatie.

Vrouwen tot priester gewijd?

Hoewel dit nooit een algemene praktijk was, zijn er bewijzen dat in sommige delen van de jonge Kerk vrouwen de functie van bisschop en priester bekleedden:

Met andere woorden: het feit dat vrouwen sacramentele heilige wijdingen ontvingen, vooral als volledig gewijde diaconessen, is onweerlegbaar. De Katholieke Traditie omvat inderdaad de praktijk van de vrouwenwijding.

Als u in enig stadium vragen hebt, laat het me dan alstublieft weten. Click op het envelopje en e-mail me!

Meer documenten die u op onze website kunt raadplegen:

Daarna

 This website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research