OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Q8. Kan een vrouw Christus vertegenwoordigen?

Volgens de autoriteiten in Rome handelt de priester ‘in de persoon van Christus’. Aangezien Christus een man was,kan alleen een mannelijke priester Christus voorstellen in de Eucharistie. Wat is de betekenis van deze bewering? We zullen eerst zien waar Rome’s argument vandaan komt ( Thomas van Quinto) en dan de latere formuleringen beschouwen.

Thomas van Aquino

Thomas van Aquino, geloofde, met andere middeleeuwse theologen, dat de vrouw Christus niet kan vertegenwoordigen, omdat ‘het vrouwelijk geslacht geen hoge graad van uitnemendheid kan voorstellen (omdat de vrouwelijke sekse niets voorstelt)’. Dit argument is vals, omdat het is gebaseerd op onwetendheid en vooroordeel.

 1. Men meende dat de vrouw biologisch minderwaardig was. Afgaande opde opvattingen van Aristoteles over de voortplanting, geloofde Thomas dat een vrouw het product is van een defect in het voortplantingsproces. Een vrouw is een ‘man waar iets aan ontbreekt’.De biologische tweede rang is ook duidelijk uit het geloof dat het zaad van de man de generatieve kracht bevat.De moeder levert alleen de schootdie het zaad/de foetus voedt. Deze opvatting was gemeengoed bij de Kerkvaders.
 2. Vrouwen waren maatschappelijk de minderen.. Men meende dat een vrouw van nature onderworpen was aan de man,omdat de menselijke geest, hoewel zowel de man als de vrouw tot op zekere hoogte toch het sterkste was bij de man.
 3. Men ging er van uit dat de vrouw geschapen was als afhankelijk van de man. . De man is het eerst geschapen.. Hoewel man en vrouw beiden beeld van God waren wat betreft hun verstandelijke aard, beschouwde Thomas de man als op een bijzondere manier beeld van God.

Aangezien de hele redenering vals is, kunnen vrouwen evengoed een uitnemend iemand verbeelden als mannen, en kunnen dus evengoed Christus vertegenwoordigen als zij.

Een vrouw die een man vertegenwoordigt?

In haar laatste uitspraken heeft Rome het focus van het oude argument verlegd. Zij benadrukt het feit dat het probleem is gelegen in het sekseverschil zelf. Jezus Christus was man, mannelijk. Alleen een nadere man kan hem ‘symboliseren’, ‘verbeelden’, ‘vertegenwoordigen’, omdat Christus een man was. Dat argument houdt echter geen steek.

 1. Noch in de Schrift, noch in de Traditie verwijst het ‘beeld van Christus’ zijn naar een gelijkenis met de mannelijkheid van Christus, maar naar het fit dat hij een persoon is, als Kind van God. Ook vrouwen kunnen beeld van Christus als geadopteerde kinderen van God.
 2. Ook een vrouw kan handelen in persona Christi omdat de vrouw en de man voor Christus gelijk zijn.
 3. Christus heeft vrouwelijke zowel als mannelijke trekken.
  Een vrouw kan Christus beter vertegenwoordigen in zijn vrouwelijke trekken en de vrouwelijke symboliek van zijn levengevende zending.
 4. In de doop en in het huwelijk vertegenwoordigt de vrouw Christus ten volle. Als bedienaar van deze sacramenten treedt de vrouw al op als ‘andere Christus’..
 5. Het wezen van het priesterschap van Christus vereist ‘het verbeelden van’ zijn liefde, niet zijn mannelijk geslacht.
  Een vrouw kan net zo goed als een man de liefde van Christus vertegenwoordige, die het wezen is van het priesterschap.

Bijgevolg kan de vrouw Christus even volledig en even geldig en betekenisvol vertegenwoordigen als de man.

Als u in enig stadium vragen hebt, laat het me dan alstublieft weten. Click op het envelopje en e-mail me!

Meer documenten op onze website die u kunt raadplegen:

DaarnaThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research