OOK VROUWEN PRIESTER? JAZEKER!
header

Responsive image
BEGIN REDEN GENOEG TEGEN DE PAUS? DEBAT MENU
Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Catalan Chinese Czech Malayalam Finnish Igbo
Japanese Korean Romanian Malay language Norwegian Swedish Polish Swahili Chichewa Tagalog Urdu
------------------------------------------------------------------------------------

Q10. Wat zijn de vooruitzichten voor
de wijding van de vrouw
in de Katholieke Kerk van de toekomst?


Ondanks hun leergezag en het charisma van onfeilbaarheid in buitengewone omstandigheden, zijn ook Pausen menselijk en maken ze fouten. Het is de moeite waard eens te kijken naar de foutieve geloofspunten die Paus Pius IX (1848 - 1878) nog niet zo heel lang geleden aan de Kerk te geloven probeerde voor te houden:

 1. Geen gewetensvrijheid
 2. Buiten de Kerk geen heil
 3. Geen rechten voor de niet-Christelijke godsdiensten
 4. Geen respect voor andere Christelijke Kerken
 5. Geen Democratie. Geen Socialisme
 6. Slavernij mag van God

Al deze doctrines zijn nu verbeterd door de Kerk. Hetzelfde zal gebeuren met de wijding van de vrouw.

Factoren voor de verandering.

Hoe veranderen de inzichten van de kerk? Historische studies lijken drie cruciale factoren aan te wijzen:

 1. Hernieuwd kritisch bewustzijn in de Kerk
  Hervorming is niet mogelijk tenzij een groot aantal mensen in de kerk beginnen te beseffen ‘dat er iets mis is’, dat er verschil is tussen onze diepgevoelde Christelijke overtuiging en wat de Kerk ons voorhoudt. Dit dient een Reform kritisch besef te worden in die zin dat men (a) de redenen begrijpt waarom de traditionele argumenten van de Kerk fout zijn, en (b) begrijpt dat een verandering van standpunt van de Kerk nog niet een echte verandering van de leer inhoudt.
 2. Profetisch spreken en handelen dat ‘het systeem doorbreekt’.
  Onderdrukkende systemen floreren door de medeschuldigheid van het zwijgen van degenen die worden onderdrukt. Er moeten profetische personen komen die openlijk spreken en protesteren. Lees: ‘Vrouwelijke priesters: Zwijgen of openlijk spreken?’ door René van Eyden en ‘De rol van het monddood maken in de leer van de Kerk’, door Sr. Jeannine Gramick.
 3. Het initiatief en de nederigheid van individuele kerkleiders.
  Uiteindelijk moeten de gezagsdragers passende actie ondernemen om de fouten uit het verleden te herstellen.

Vanwege de toegenomen snelheid en de efficiëntie van de communicatie binnen e maatschappij en binnen de kerk werken de factoren 1 en 2 veel sneller dan in vorige eeuwen.

Als u in enig stadium vragen hebt, laat het me dan alstublieft weten. Click op het envelopje en e-mail me!

Meer documenten op onze website die u kunt raadplegen:

N`aar de startThis website is maintained by the Wijngaards Institute for Catholic Research.

John Wijngaards Catholic Research

since 11 Jan 2014 . . .

John Wijngaards Catholic Research